Korvanevan turvetuotantohanke, Jalasjärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Korvaneva sijaitsee noin 6,5 kilometriä Jalasjärven keskustasta lounaaseen. Suunniteltu kokonaispinta-ala Korvanevan turvetuotantoalueella on 301,8 ha, josta varsinaista tuotantoaluetta on 283,5 ha. Suunniteltu tuotantoalue sijaitsee olemassa olevien turvetuotantoalueiden ympäröimänä. Pohjoisosan tuotantolohkot rajoittuvat Kontionevan tuotantoalueeseen ja eteläiset lohkot ovat Iso-Korvanevan tuotantoalueen läheisyydessä. Korvanevan kuivatusvedet on suunniteltu johdettavan vesienkäsittelyn jälkeen 154,3 hehtaarin alueelta Jukaluoman kautta Jalasjärveen ja edelleen Jalasjokeen ja 147,5 hehtaarin alueelta Ämmänluoman ja Pettuluoman kautta Jalasjokeen Jalasjärven alapuolelle.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiohjelmahankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 23.11.2015 – 11.1.2016

  • Jalasjärven kunnantalolla (Kirkkotie 4) ja
  • Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio)

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi

  • Jalasjärven kunnankirjastoon (Keskustie 24) ja
  • Kauhajoen kaupungin pääkirjastoon (Hallintoaukio).

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 11.1.2016 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja     ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 26.11.2015 klo 18-20 Jalasjärven kunnantalolla osoitteessa Kirkkotie 4. Samassa tilaisuudessa esitellään myös Korvanevan hankealueen läheisyyteen sijoittuvaa Rustarin tuulivoimaosayleiskaavaa.

ARVIOINTISELOSTUS

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

Julkaistu 13.11.2015 klo 12.30, päivitetty 24.3.2016 klo 9.59

Aihealue: