Korvanevan turvetuotantohanke, Jalasjärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Korvaneva sijaitsee noin 6,5 kilometriä Jalasjärven keskustasta lounaaseen. Suunniteltu kokonaispinta-ala Korvanevan turvetuotantoalueella on 301,8 ha, josta varsinaista tuotantoaluetta on 283,5 ha. Suunniteltu tuotantoalue sijaitsee olemassa olevien turvetuotantoalueiden ympäröimänä. Pohjoisosan tuotantolohkot rajoittuvat Kontionevan tuotantoalueeseen ja eteläiset lohkot ovat Iso-Korvanevan tuotantoalueen läheisyydessä. Korvanevan kuivatusvedet on suunniteltu johdettavan vesienkäsittelyn jälkeen 154,3 hehtaarin alueelta Jukaluoman kautta Jalasjärveen ja edelleen Jalasjokeen ja 147,5 hehtaarin alueelta Ämmänluoman ja Pettuluoman kautta Jalasjokeen Jalasjärven alapuolelle.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

Julkaistu 13.11.2015 klo 12.30, päivitetty 29.8.2017 klo 12.36

Aihealue: