Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Kaustinen ja Kokkola

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Litiumprovinssihanke sijoittuu Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille. Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kolme varsinaista toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan louhosalueiden vesien johtamisen osalta. YVA-ohjelmaan verrattuna vaihtoehtoja on muutettu siten, että liikennereittien osalta tarkastellaan vain yhtä reittiä. YVA-ohjelmasta poiketen myös vesien johtamiseen liittyviä vaihtoehtoja on tarkennettu ja tarkasteluun on lisätty uusi vaihtoehto 3.

Vaihtoehto 0: Louhosalueita ei avata, eikä suunniteltua hanketta toteuteta.

Vaihtoehto 1: Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan. Läntän, Syväjärven ja Outoveden louhosalueiden käsitellyt vedet johdetaan Ullavanjokeen ja Rapasaaren louhosalueen vedet johdetaan Köyhäjokeen. Vedet päätyvät lopulta Perhonjokeen.

Vaihtoehto 2: Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan. Kaikkien louhosalueiden vedet johdetaan Ullavanjokeen ja lopulta Perhonjokeen.

Vaihtoehto 3: Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan. Läntän ja Syväjärven louhosalueiden vedet johdetaan Ullavanjokeen ja Rapasaaren sekä Outoveden louhosalueiden vedet Köyhäjokeen. Vedet päätyvät lopulta Perhonjokeen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiselostuksen paperiversio ovat virka-aikana nähtävillä 26.3.-4.5.2018 ;

  • Kaustisen kunta, Kappelitie 13, 69600 Kaustinen
  • Kokkolan kaupunki, Kauppatori5, 67100 Kokkola

Lisäksi kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 26.3.-4.5.2018;

  • Kaustisen pääkirjasto, Kappelitie 13, 69600 Kaustinen
  • Kokkolan pääkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksista mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 4.5.2018 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostuksia koskeva avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 27.3.2018 klo 18.00 Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa (Jyväskyläntie 3, Kaustinen). Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

Julkaistu 7.2.2014 klo 16.44, päivitetty 22.3.2018 klo 16.42