Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Kaustinen ja Kokkola

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Keliber Oy suunnittelee Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella sijaitsevien Outoveden, Leviäkankaan, Syväjärven, Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämistä. Läntän kaivoksella on ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukainen ympäristölupa, mutta malmin vuotuista louhintamäärää on suunniteltu lisättävän siten, että malmin vuotuinen louhintamäärä tulee lisäyksen jälkeen olemaan korkeintaan 350 000 t/a. Keliber Oy:n tarkoituksena on louhittavan malmin kuljettaminen käsiteltäväksi Kalaveden kylään rakennettavalle Keliber Oy:n litiumin tuotantolaitokselle, jolla on ympäristölupa (30.11.2006) ja haetaan ympäristöluvan muutosta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksessään 22.3.2013 (EPOELY/17/07.04/2013, hakija Keliber Oy) todennut, että osa yksittäisistä louhoshankkeista on lähellä tai sivuaa YVA asetuksen rajaa 550 000 tn/v. Malmiesiintymät ja niiden hyödyntäminen (tuotantolaitos) sijoittuvat suhteellisen rajatulle alueelle. Kyseessä on toiminnallisesti hankekokonaisuus. Suunnitellun hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (YVA-laki, 468/1994) ja –asetuksen (YVA-asetus, 713/2006) mukaisessa laajuudessa. Hankekokonaisuus kuuluu YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaan ”2) luonnonvarojen otto ja käsittely: a) metalli-malmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria”. Saapuneessa arviointiohjelmassa ei tuotantolaitos (rikastamo) ole vielä mukana.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat virka-aikana 14.2.-14.3.2014 nähtävillä virallisilla ilmoitustauluilla;

  • Kaustisen kunta, Kappelitie 13, 69600 Kaustinen
  • Kruunupyyn kunta, Säbrontie 2, 68500 Kruunupyy ja
  • Kokkolan kaupunki, Kauppatori5, 67100 Kokkola

Lisäksi kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 14.2.-14.3.2014;

  • Kaustisen pääkirjasto, Kappelitie 13, 69600 Kaustinen
  • Kruunupyyn pääkirjasto, Kirkkotie 6, 68500 Kruunupyy ja
  • Kokkolan pääkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola

Mielipiteen esittäminen: Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta. Kirjalliset kannanotot ja erikseen pyydetyt lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.3.2014 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, PL 262, 65100 VAASA, ja sähköisesti kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi.  Sähköisenä saapuvat pyydetään word- tiedostona.

Yleisötilaisuus: Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 20.2.2014 Kaustisen evankelisella kansanopistolla osoitteessa Opistontie 30, 69600 KAUSTINEN klo 18:00.

ARVIOINTISELOSTUS

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteisviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

Julkaistu 7.2.2014 klo 16.44, päivitetty 27.6.2014 klo 10.00