Kaupan tietopankki

Kaupan tietopankki -sivuille kootaan vähittäiskaupan selvityksissä, suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tarvittavia lähtötietoja ja esimerkkejä. Tiedot tukevat syyskuussa 2013 ilmestyneen Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -oppaan käyttöä.

Tietopankin sisältö tuotetaan Suomen ympäristökeskuksessa ja ympäristöministeriössä. Sisältö valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä, minkä jälkeen tehdään täydennyksiä saatavilla olevien aineistojen mukaan.

Tietopankki sisältää tällä hetkellä aluerajauksia ja tilastoja, jotka on koottu alasivuille. Myöhemmin uusille alasivuille täydennetään muita vähittäiskauppaa koskevia tunnuslukuja, esimerkkejä kaupan suunnitteluratkaisuista ja linkkejä muihin kaupan suunnittelussa tarvittaviin tietoihin.

  • Aluerajaukset-alasivulle on koottu Suomen ympäristökeskuksen tuottamat keskusta-alueiden ja keskustojen ulkopuolisten kaupan alueiden rajaukset karttasarjana.
  • Tilastot-alasivu sisältää tietoja kaupan toimipaikka- ja työpaikkamääristä, sijaintirakennusten kerrosaloista sekä uusien myymälärakennusten valmistumisesta. Kauppaa käsittelevät tilastot on summattu eri alueyksiköihin, kuten keskusta-alueisiin, kaupan alueisiin sekä kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolle.
  • Taustatiedot ja tunnusluvut -osioon tulee jatkossa tietoja kaupan sijoittumisesta, saavutettavuudesta, asioinnista, asukasmääristä ja kulutuksesta kunta-, seutukunta- tai maakuntatasolla.
  • Esimerkkitapauksina esitellään myöhemmin erilaisia kaupan suunnitteluratkaisuja ja oikeustapauksia. Esimerkit painottuvat vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitukseen.
  • Muista tietoaineistoista laaditaan luettelo ja lyhyt esittely. Lisäksi kootaan linkkejä aineistoihin ja niiden metatietoihin.

Tietopankin lähtöaineistoina on käytetty pääosin valtakunnallisia paikkatietoaineistoja ja rekisterejä. Tiedot koskevat pääosin nykytilannetta, mutta osittain on saatavilla myös aikasarjoja. Tiedot ovat tarkkuudeltaan suuntaa antavia ja kuvaavat eri ilmiöiden suuruusluokkaa. Tavoitteena on tietopankin sisällön päivitys noin kahden vuoden välein.

Tietopankki ei sisällä tietoja yksittäisistä toimipaikoista, rakennuksista tai tilastoruuduista, vaan ne on tarvittaessa hankittava muista lähtöaineistoista tai koottava inventoimalla. Samoin alue- ja yhdyskuntarakenteen yleisempää kehitystä kuvaavia tietoja on haettava muista lähteistä.

Tiedonhallinnasta kaupan palveluverkon suunnittelussa on toteutettu myös aiempi pilottihanke. Lisätietoa hankkeesta suomeksi:

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Pekka Normo, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0400 143 968, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus, rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0400 148 750, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.44, päivitetty 27.10.2013 klo 20.39