Kangastuulen tuulivoimahanke, Siikajoki

Diaarinumero POPELY/2381/2014
Hankkeesta vastaava Element Power, Bulevardi 12, 00120 HELSINKI
Yhteyshenkilö Jukka Kuuskoski, puh. 040 186 5919, Eeva-Maria Hatva, puh. 040 596 1425, etunimi.sukunimi@elpower.com
Konsultti Ramboll Finland Oy, Pitkänsillankatu 1, 67100 KOKKOLA
Yhteyshenkilö Erika Kylmänen, puh. 050 485 4083, Marja-Leena Heikkinen, puh. 040 741 8586, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86 (Veteraanikatu 1), 90101 OULU
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Päättynyt

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke

Tuulivoimayhtiö Element Power/Kangastuuli Oy suunnittelee 34–45 tuulivoimalan suuruisen maatuulivoimapuiston rakentamista Siikajoen kunnan länsiosaan, Revonlahden kylän länsipuolelle 8-tien molemmin puolin. Matkaa hankealueen rajalta Revonlahden kirkonkylään on noin 4 kilometriä.
Tuulipuiston sähkönsiirto hoidettaisiin liittämällä tuulivoimapuisto Fingridin Ruukissa sijaitsevaan uuteen Jussinkankaan sähköasemaan noin 13 km pitkällä ilmajohdolla, joka sijoittuisi lähes koko matkaltaan olemassa olevien 110 kV ilmajohtojen viereen.
Samanaikaisesti arvioinnin kanssa laaditaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa.

Vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Kangastuulen alueelle rakennetaan enintään 34 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3-5 MW, tornin korkeus noin 150 metriä ja roottorin halkaisija noin 140 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 220 metriä.
VE2: Kangastuulen alueelle rakennetaan enintään 45 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1:ssä.

Sähkönsiirto
Kangastuulen tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omille sähköasemille (1–2 kpl) toteutetaan maakaapelein, jotka sijoitetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulipuisto liitettäisiin Fingridin Jussinkankaan sähköasemaan uudella, noin 13 km pituisella 110 kV:n ilmajohtolinjalla, joka sijoittuisi pääosin olemassa olevien kahden 110 kV:n ilmajohtojen rinnalle.

Julkaistu 11.1.2016 klo 8.31, päivitetty 11.5.2016 klo 14.57