Kalaxin tuulivoimapuisto, Närpiö

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

VindIn Ab Oy:n suunnittelema tuulivoimapuisto sijaitsee Nämpnäsin, Kalaxin, Norrnäsin ja Västra Yttermarkin kylien välisellä metsätalousalueella. Hankealueen pintaala on noin 3300 hehtaaria. Alustavien arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Alueella on laaja metsätieverkosto, jota voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn Ab Oy on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.


Hankkeessa rakennetaan enintään 39 tuulivoimalaa. Kokonaiskapasiteetti tulee riippuen voimalatyypistä olemaan 136-150 MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston ulkopuolella määräytyy erillisessä energiamarkkinaviraston (EMV) prosessissa, jossa haetaan lupaa 110 kV:n sähkönsiirtolinjan rakentamiseen.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 11.11.-16.12.2013 virallisella ilmoitustaululla Närpiössä, Kirkkotie 2. Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi Närpiön kaupunginkirjastoon, Kirkkotie 2.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 18.12.2013 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviranomaisen lausunnon postitusta varten.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 12.11.2013 Oasen, Vargholmsvägen 742, Närpiö. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 17–19 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, kaavoitus- ja YVA-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja selostus hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 15.7. -12.9.2014 virallisella ilmoitustaululla Närpiössä, Kyrkvägen 2. (15.7. – 27.7.2014 Närpiön kaupunginkirjastossa). Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi Närpiön kaupunginkirjastoon, Kyrkvägen 2.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 12.9.2014 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviranomaisen lausunnon postitusta varten.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään ke 27.8.2014 Oasen, Vargholmsvägen 742, Närpiö. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 16–19 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, kaavoitus- ja YVA-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Julkaistu 4.11.2013 klo 15.10, päivitetty 13.1.2015 klo 10.15

Aihealue: