Kaivoveden analyysitulkki

Kaivoveden analyysitulkki on sekä kaivoveden laatuasioiden parissa työskenteleville että kaivonomistajille tarkoitettu työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen.

Analyysitulkki perustuu Suomen ympäristökeskuksen kokoonkutsuman kaivoasioiden asiantuntijaryhmän (nk. kaivoverkoston) arvioon ja arviota verrataan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001 talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista.

Analyysitulkki on saatavana sekä sähköisenä että painettuna. 

Huom! Analyysitulkki on päivitetty vuonna 2009. Uraanin raja-arvo on sittemmin muuttunut ja on nykyään WHO:n mukaan 30 µg/l kemiallisen myrkyllisyyden perusteella.

Sähköinen analyysitulkki

Kaivoveden analyysitulkki
 Käynnistä tästä
(vaatii flash-tuen)

Sähköiseen tulkkiin syötetään kaivovedestä teetetyn laboratoriotutkimuksen tulokset. Tulkki kertoo kunkin ominaisuuden osalta, onko vesi hyvää vai huonoa, mitä haittaa huonosta laadusta voi seurata, mitkä ovat todennäköisimmät huonon laadun syyt ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi.

Kaikki ehdotukset ovat viitteellisiä ja ensin toimenpiteisiin ryhtymistä kannattaa olla yhteydessä alan asiantuntijoihin.

Painettu analyysitulkki 

Painettua esitettä voi tiedustella SYKEn asiakaspalvelusta sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Alla esitteen pdf-versio.

Julkaistu 26.6.2013 klo 15.38, päivitetty 1.9.2017 klo 14.00