Ympäristötietoa - Kainuu

Kainuuta koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla:

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tilan indikaattorit

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Vihreä talous

Teemasivut

Ervi Oulujoella

Maisemat ruotuun (MARU)

Julkaistu 6.11.2015 klo 16.13, päivitetty 22.5.2017 klo 15.12
Julkaisija: