Isoneva II:n tuulivoimahanke, Siikajoki

Diaarinumero POPELY/2192/2014
Hankkeesta vastaava Intercon Energy Oy, Iltatie 11 A1, 02210 ESPOO
Yhteyshenkilö Markku Tarkiainen, puh. 050 461 6836, m.tarkiainen(a)intercon-energy.com
Konsultti Sweco Ympäristö Oy, PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), 20701 TURKU
Yhteyshenkilö Mika Manninen, puh. 010 241 4455, etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86 (Veteraanikatu 1), 90101 OULU
Yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hanke

Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista Siikajoen Isonevalle. Isonevan tuulivoimapuiston laajennusalue (Isoneva II) sijaitsee Isoneva I tuulivoimapuiston länsipuolella noin 8 km Siikajoen kylästä kaakkoon Siikajoen lounaispuolella sekä vähäiseltä osin Isoneva I tuulivoimapuiston lounaispuolella Hummastinjärven kaakkoispuolella. Hankealue rajautuu kokonaisuudessaan Isoneva I tuulivoimapuistoon.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 3-5 MW tehoisina napakorkeuden ollessa noin 120-150 metriä ja roottorin halkaisija noin 130-135 metriä.

Vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Alueelle toteutetaan 6 voimalaa (noin 3 MW, napakorkeus noin 120 m, roottorin halkaisija 130-135 m).
VE2: Alueelle toteutetaan 6 voimalaa (noin 5 MW, napakorkeus noin 150 m, roottorin halkaisija 130-135 m).
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto ja sähkönsiirto tuulivoimaloilta Isoneva I sähköasemalle toteutetaan maakaapelein.

Julkaistu 19.1.2015 klo 16.15, päivitetty 17.11.2015 klo 10.48