Iin Pahkakosken tuulivoimahanke, Ii

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Lagerwey Development Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston toimintaa. Lagerwey Development Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle enintään 32 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan enintään noin 160 MW. Hankealue sijoittuu Oulun kaupungin alueen sisällä sijaitsevalle Iin kunnan Pahkakosken enklaaville. Hankealueen laajuus on noin 2550 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsäistä ja soista ja metsätalouskäytössä. Alueelle sijoittuu kattava metsäautotieverkosto.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään seuraavat vaihtoehdot tuulivoimaloista:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueen länsiosaan toteutetaan 21 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueen itäosaan toteutetaan 11 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto 3 (VE3): Molemmat alueet toteutuvat, yhteensä 32 tuulivoimalaa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään seuraavat vaihtoehdot sähkönsiirrosta:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, joten sähkönsiirtoa ei tarvita.
  • Vaihtoehto 1 (VEA): Hankealueella tuotettu sähkö siirretään uudella rakennettavalla 110 kV ilmajohdolla länteen Fingrid Oyj:n Isokankaan sähköasemalle. Eteläinen vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus on 20,9 km.
  • Vaihtoehto 2 (VEB): Hankealueella tuotettu sähkö siirretään uudella rakennettavalla 110 kV ilmajohdolla länteen Fingrid Oyj:n Isokankaan sähköasemalle. Pohjoinen vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus on 21,2 km.
Julkaistu 18.11.2015 klo 15.57, päivitetty 26.2.2016 klo 11.18