Iin Pahkakosken tuulivoimahanke, Ii

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus tullut vireille 17.1.2017

Hankkeen kuvaus

Lagerwey Development Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen, joka koskee Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston toimintaa. Lagerwey Development Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle enintään 32 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan enintään noin 160 MW. Hankealue sijoittuu Oulun kaupungin alueen sisällä sijaitsevalle Iin kunnan Pahkakosken enklaaville. Hankealueen laajuus on noin 2550 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsäistä ja soista ja metsätalouskäytössä. Alueelle sijoittuu kattava metsäautotieverkosto.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään seuraavat vaihtoehdot tuulivoimaloista:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueen länsiosaan toteutetaan 21 tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueen itäosaan toteutetaan 11 tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto 3 (VE3): Molemmat alueet toteutuvat, yhteensä 32 tuulivoimalaa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään seuraavat vaihtoehdot sähkönsiirrosta:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, joten sähkönsiirtoa ei tarvita.

Voimalat rakennetaan: Hankealueella tuotettu sähkö siirretään uudella rakennettavalla 110 kV ilmajohdolla länteen Fingrid Oyj:n Isokankaan sähköasemalle. Mahdollista siirtoreittiä on tutkittu hankealueen eteläpuolelta, keskiosasta ja pohjoisesta ja tarkasteluun on otettu viisi eri vaihtoehtoista reittiä. Tuulivoimapuistoon sijoittuvan sähköaseman sijaintipaikka on alustava ja on sidoksissa valittavaan sähkön siirtoreittiin.

 • Vaihtoehto 1 (VEA): Eteläinen vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus on 20,9 km
 • Vaihtoehto 2 (VEB): Eteläinen vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus on 21,2 km
 • Vaihtoehto 3 (VEC): Keskiosan vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus on 18,2 km
 • Vaihtoehto 4 (VED): Pohjoinen vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus 25,6 kilometriä
 • Vaihtoehto 5 (VEE): Pohjoinen vaihtoehto, voimajohtoreitin pituus 24,4 kilometriä.
Julkaistu 18.11.2015 klo 15.57, päivitetty 20.1.2017 klo 15.44