Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Neuvontaa asukkaille

Haja-asutusalueilla on käynnissä lukuisia neuvontahankkeita, joilla tarjotaan asukkaille neuvontaa puhelimitse, infotilaisuuksissa ja kiinteistökohtaisena neuvontana. Lisätietoja myös oman kunnan ympäristöviranomaisilta.

Tehostamalla jätevesineuvontaa pyritään varmistamaan, että kiinteistöjen omistajat saavat luotettavan tiedon siitä, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä parantaa.

Osa kiinteistöä_Paju

Kuva: Tiina Paju

 

Lisätietoja

Neuvojien koulutus:
Suunnitteluinsinööri Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 575, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Valtion tukema jätevesineuvonta ja avustuspäätökset:
Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö,
puh. 0400 143 910, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriön ehdotus jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta lausunnolle 27.4.2016
Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.
Lue lisää
Hajajätevesiasetukseen haetaan lievennyksiä, työryhmältä kolme vaihtoehtoa 4.11.2015
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi. Työryhmä luovutti raporttinsa tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.
Lue lisää
Jätevesilainsäädännön valmistelu etenee, hajajätevesityöryhmä vertailee kohtuullistamisvaihtoehtoja 30.9.2015
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelu etenee. Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutosvaihtoehdot ja linjaukset haja-asutuksen talousvesien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
  • Jätevesiviikko alkaa: Neuvontaa jätevesijärjestelmien uusimiseen tarjolla 15.5.2015
    Valtakunnallisella jätevesiviikolla muistutetaan jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. Kahdeksannen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa vietetään 18. – 24. toukokuuta. Viikon aikana järjestetään jätevesien käsittelyyn liittyviä tapahtumia ympäri maata. Vielä noin 120 000:lla ennen vuotta 2004 rakennetulla vakituisesti asutulla kiinteistöllä on tehostettava jäteveden käsittelyä jätevesiasetuksen määräaikaan mennessä.
  • Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee kahdella vuodella ja lievennyksiä valmistellaan 26.3.2015
    Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti. Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 2.9.2013 klo 13.32, päivitetty 9.5.2016 klo 15.05