Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Neuvontaa asukkaille

Haja-asutusalueilla on käynnissä lukuisia neuvontahankkeita, joilla tarjotaan asukkaille neuvontaa puhelimitse, infotilaisuuksissa ja kiinteistökohtaisena neuvontana. Lisätietoja myös oman kunnan ympäristöviranomaisilta.

Tehostamalla jätevesineuvontaa pyritään varmistamaan, että kiinteistöjen omistajat saavat luotettavan tiedon siitä, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä parantaa.

Osa kiinteistöä_Paju

Kuva: Tiina Paju

 

Lisätietoja

Neuvojien koulutus:
Suunnitteluinsinööri Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 575, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Valtion tukema jätevesineuvonta ja avustuspäätökset:
Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö,
puh. 0400 143 910, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriön ehdotus jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta lausunnolle 27.4.2016
Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.
Lue lisää
Julkaistu 2.9.2013 klo 13.32, päivitetty 17.10.2016 klo 12.31