Kiinteistön jätevesien käsittely

ajankohtaista

Lumme järvessä

Kuva: Vanamo Seppänen

Suojele lähiympäristöäsi ja kaivovettä

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadun heikkenemisenä.

Julkaistu 11.9.2013 klo 18.02, päivitetty 9.5.2016 klo 15.08