Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Ympäristöministeriö käynnistää puurakentamisen tukiohjelman: ensimmäisellä kierroksella tuetaan digitalisaatiota edistäviä hankkeita
Tiedote | Julkaistu: 24.7.2018

Puurakentamisen ohjelmaan kuuluvan Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa puun käyttöä rakentamisessa. Ensimmäisellä hakukierroksella tukea voivat hakea hankkeet, jotka tar......

Rakentaminen > Ympäristöministeriö käynnistää puurakentamisen tukiohjelman: ensimmäisellä kierroksella tuetaan digitalisaatiota edistäviä hankkeita
Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista
Uutinen | Julkaistu: 13.7.2018

Valtioneuvosto lähetti eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen. Valtioneuvoston alustavan kannan mukaan merten roskaantumiseen on tärkeää puuttua......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista
Kulutus ja tuotanto > Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista
Tulvariskien hallinta
Sisältösivu | Julkaistu: 4.4.2018

AJANKOHTAISTA Anna palautetta tulvadirektiivin toimivuudesta Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon lainsäädäntömme perustuu direktiiveihin, joilla varmistetaan jäsenmaiden yhtenevät ...

Vaikuta vesiin > Tulvariskien hallinta
Suomi Itämeren suojelukomission puheenjohtajaksi – Tavoitteena kunnianhimoinen ja toteutuskelpoinen Itämeren suojeluohjelma
Tiedote | Julkaistu: 2.7.2018

Puheenjohtajuuskauden keskeisin tehtävä on Itämeren suojelun toimintaohjelman päivittäminen. Lisäksi laaditaan Itämeren alueen yhteinen ravinteidenkierrätysstrategia ja paneudutaan tarkemmin ilmastonm......

Meri > Suomi Itämeren suojelukomission puheenjohtajaksi – Tavoitteena kunnianhimoinen ja toteutuskelpoinen Itämeren suojeluohjelma
Iäkkäämmät kantavat nuoria enemmän huolta luonnosta, ilmastonmuutos ja roskaantuminen suomalaisten mielestä suurimmat uhkatekijät
Tiedote | Julkaistu: 29.6.2018

Yli 90 % suomalaisista pitää luontoa tärkeänä, kokee sen olevan osa kansallista identiteettiä ja uskoo luonnon lisäävän hyvinvointia ja terveyttä. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön kesäkuussa te......

Luonto > Iäkkäämmät kantavat nuoria enemmän huolta luonnosta, ilmastonmuutos ja roskaantuminen suomalaisten mielestä suurimmat uhkatekijät
Tuore selvitys: Orgaaninen jäte ei juuri päädy kaatopaikoille
Tiedote | Julkaistu: 29.6.2018

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiosta yhdyskuntajätettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei käytännössä enää viedä kaatopaikalle. Kielto on edistänyt uuden liiketoiminnan kehittymistä ja vähentä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuore selvitys: Orgaaninen jäte ei juuri päädy kaatopaikoille
Kulutus ja tuotanto > Tuore selvitys: Orgaaninen jäte ei juuri päädy kaatopaikoille
Hallitus esittää lupamenettelyä sujuvampaa uutta ilmoitusmenettelyä
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2018

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, joka tuo uuden sujuvamman ilmoitusmenettelyn nykyisten lupa- ja rekisteröintimenettelyjen rinnalle....

Kulutus ja tuotanto > Hallitus esittää lupamenettelyä sujuvampaa uutta ilmoitusmenettelyä
Jätteiden sähköistä tietoalustaa koskeva lakiluonnos lausunnoille
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätteiden sähköistä tietoalustaa koskeva lakiluonnos lausunnoille
Kulutus ja tuotanto > Jätteiden sähköistä tietoalustaa koskeva lakiluonnos lausunnoille
Lannan polttoa helpottavat lakiesitykset hyväksyttiin valtioneuvostossa
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2018

Valtioneuvosto hyväksyi tänään lakiesitykset, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan käyttöä energiantuotannossa. Muutosten myötä lannan polttoon ei tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megaw......

Kulutus ja tuotanto > Lannan polttoa helpottavat lakiesitykset hyväksyttiin valtioneuvostossa
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavasta koodiluettelosta
Uutinen | Julkaistu: 25.6.2018

Ympäristöministeriö on käynnistänyt EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämien kaavoituksen koodiluetteloiden laatimisen. Ensimmäisenä laaditaan kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavat kansalliset koodi......

Elinympäristö ja kaavoitus > Ympäristöministeriö pyytää kommentteja kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavasta koodiluettelosta
Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Tiedote | Julkaistu: 21.6.2018

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Luonto > Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Meri > Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat
Tiedote | Julkaistu: 20.6.2018

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla parannetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen tarkoitettujen korkotukilainojen tukieht......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat
Rakentaminen > Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu
Uutinen | Julkaistu: 19.6.2018

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin tänään. Muutos tulee voimaan 20 päivän kuluttua tästä päivästä, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on 20 kuukautta aikaa viedä direktiivin si......

Rakentaminen > EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu
Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 18.6.2018

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset riittävät, mahdolliset uudet rajoitukset tehdään vapaaehtoisin sopimuksin....

Luonto > Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy
Ruotsin myöntämä Nord Stream 2 -lupa saatavilla
Uutinen | Julkaistu: 18.6.2018

Ruotsi on toimittanut Nord Stream 2 -maakaasuputkihanketta koskevan lupapäätöksen Suomelle. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > Ruotsin myöntämä Nord Stream 2 -lupa saatavilla
Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
Uutinen | Julkaistu: 15.6.2018

Valtioneuvosto päätti 14.6. asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloise......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2018

Suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien asuntotuotantoa ja kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä. Täm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Elinympäristö ja kaavoitus > MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Rakentaminen > MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2018

Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voim......

Rakentaminen > Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista
Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
Tiedote | Julkaistu: 13.6.2018

Valtioneuvosto päätti tänään asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienitulois......

Asuminen > Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
Raportti: Jätteiden keräystavoitteisiin yltäminen vaatii nykyistä tiukempia velvoitteita Suomessa
Uutinen | Julkaistu: 13.6.2018

Ympäristöministeriön teettämässä hankkeessa selvisi, että kansallisen tason erilliskeräysvelvoitteet, painoon perustuvat jätemaksut ja nykyistä laajempi lajitteluneuvonta saattaisivat olla toimivia yh......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Raportti: Jätteiden keräystavoitteisiin yltäminen vaatii nykyistä tiukempia velvoitteita Suomessa

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen