Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Uusi julkaisu jätteeksi luokittelun päättymisestä
Uutinen | Julkaistu: 8.2.2018

Jätteeksi luokittelun päättymisen hyödyt ja haitat -selvityksessä arvioitiin jätteeksi luokittelun päättävän sääntelyn (End of Waste) tarvetta ja mahdollisuuksia Suomessa. ...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Uusi julkaisu jätteeksi luokittelun päättymisestä
Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 8.2.2018

Ilmoitus tietojärjestelmään Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään [Pdf] ; [Doc] Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään VOC-DIR. [Doc......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lomakkeet > Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun
Tiedote | Julkaistu: 7.2.2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun. ”Olen päättänyt, että koska on kyse kauaskantoisesta, suuresti suomala......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun
Rakentaminen > Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun
Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 6.2.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle
Ympäristöministeriö täsmensi asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevaa asetusta
Uutinen | Julkaistu: 6.2.2018

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun asetuksen muuttamisesta. Muutos koskee asuinrakennuksen ja sen vastapäisen rakennuksen välisen vähimmäisetäisyyden mää......

Rakentaminen > Ympäristöministeriö täsmensi asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevaa asetusta
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen sinettiä vaille valmis – sähköautojen latausmahdollisuuksia vauhditetaan
Tiedote | Julkaistu: 1.2.2018

EU-maiden suurlähettiläät ovat eilen saavuttaneet Brysselissä sovun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Direktiiviehdotus vie EU:ta kohti energiatehokkaampia rakennuksia ja vähähii......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen sinettiä vaille valmis – sähköautojen latausmahdollisuuksia vauhditetaan
Rakentaminen > EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen sinettiä vaille valmis – sähköautojen latausmahdollisuuksia vauhditetaan
Hallituksen esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta eduskunnalle
Tiedote | Julkaistu: 1.2.2018

Hallitus on istunnossaan tänään 1.2.2018 päättänyt antaa eduskunnalle esityksen kolmiulotteisia kiinteistöjä (3D) koskevaksi lainsäädännöksi. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säil......

Elinympäristö ja kaavoitus > Hallituksen esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta eduskunnalle
Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen
Tiedote | Julkaistu: 1.2.2018

Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton joulukuussa 2016 jättämän hakemuksen ns. Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus pi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen
Luonto > Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen
KIRA-digin viidennellä hakukierroksella rahoitusta 28 uudelle kokeilulle
Tiedote | Julkaistu: 31.1.2018

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen viidennellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin noin 900 000 euroa tukea 28 uudelle kokeilulle, jotka uudistavat alan to......

Rakentaminen > KIRA-digin viidennellä hakukierroksella rahoitusta 28 uudelle kokeilulle
Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa
Tiedote | Julkaistu: 31.1.2018

Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Uusia suojelualueita perustettiin vuoden 20......

Luonto > Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa
Sähköinen tiedonsiirto
Sisältösivu | Julkaistu: 31.1.2018

Johtava asiantuntija Ossi Koski neuvoo suorakäyttörajapinta-asioissa sähköpostitse. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi YLVAn sähköisten lomakkeiden skeematiedostot ...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > Sähköinen tiedonsiirto
Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, mutta haittojen torjuntaan on saatu uusia keinoja
Tiedote | Julkaistu: 30.1.2018

Happamilta sulfaattimailta huuhtoutuva happamuus ja metallit aiheuttavat ongelmia sekä maaperälle että vesistöille. Haittoja torjutaan vuonna 2011 hyväksytyn strategian mukaisesti. Tuoreessa välirapo......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, mutta haittojen torjuntaan on saatu uusia keinoja
Vesi > Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, mutta haittojen torjuntaan on saatu uusia keinoja
Saimaalla hyvät edellytykset Unescon geopuistojen verkostoon pääsemiseksi
Tiedote | Julkaistu: 25.1.2018

Suomi on jättänyt YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolle hakemuksen geopuiston perustamisesta Saimaalle, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Tavoitteena on tuoda esille alueen ain......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Saimaalla hyvät edellytykset Unescon geopuistojen verkostoon pääsemiseksi
Vesi > Saimaalla hyvät edellytykset Unescon geopuistojen verkostoon pääsemiseksi
Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä
Tiedote | Julkaistu: 24.1.2018

Ikääntymisen aiheuttamat muutokset toimintakyvyssä edellyttävät asuinympäristöjen muokkaamista ikäystävällisemmiksi. Tuoreet kokemukset Tampereen Hervannassa toteutetusta kehittämishankkeesta kertovat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä
Elinympäristö ja kaavoitus > Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä
Rakentaminen > Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä
Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2013

Maa-ainesluvan hakeminen Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.  Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta....

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Selvitys ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista käynnistyi
Uutinen | Julkaistu: 19.1.2018

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 käynnistettiin loppuvuodesta 2017 selvitys ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista ja ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. S......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Selvitys ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista käynnistyi
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Selvitys ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista käynnistyi
Tutkimus: suomalaiset haluavat vaalia kulttuuriperintöä, mutta peräänkuuluttavat viranomaisten roolia
Tiedote | Julkaistu: 19.1.2018

Valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperinnön ja -ympäristön säilyttämistä tärkeänä, kertoo Suomen ensimmäinen aihetta selvittänyt kansalaisbarometri. Ihmiset ovat valmiita käyttämään rahaa ja aikaa ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Tutkimus: suomalaiset haluavat vaalia kulttuuriperintöä, mutta peräänkuuluttavat viranomaisten roolia
Elinympäristö ja kaavoitus > Tutkimus: suomalaiset haluavat vaalia kulttuuriperintöä, mutta peräänkuuluttavat viranomaisten roolia
Rakentaminen > Tutkimus: suomalaiset haluavat vaalia kulttuuriperintöä, mutta peräänkuuluttavat viranomaisten roolia
Luonnon hyväksi – maailman puolesta -juhlaseminaari 30.1.2018 – katso esitykset
Uutinen | Julkaistu: 18.1.2018

Suomen IUCN-komitea järjesti tiistaina 30.1.2018 Säätytalolla seminaariin, joka juhlisti Suomen valtion 50-vuotista jäsenyyttä ja mittavaa toimintaa Kansainvälisessä luonnonsuojeluliitossa IUCN:ssä. T......

Luonto > Luonnon hyväksi – maailman puolesta -juhlaseminaari 30.1.2018 – katso esitykset
Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö –oppaan valmistelu käynnistyi
Uutinen | Julkaistu: 17.1.2018

Ikäinstituutti valmistelee ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 toimeksiannosta opaskirjaa muisti- ja ikäystävällisestä asumisesta. kesällä 2018 valmistuva -opas on......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö –oppaan valmistelu käynnistyi
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö –oppaan valmistelu käynnistyi
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2018

KIRJAUTUMINEN   Miten YLVAan kirjaudutaan? Toiminnanharjoittajat ja konsultit: Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai varmennekort...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9