Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Kuuskosken kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

  Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukainen kalatie on rakennettu vuonna 2008. Kuuskosken kalatien ansiosta vaelluskaloilla on nousumahdollisuus Koskenkylänjoen ylempiin osiin mm. K...

Uudenmaan kalateitä > Kuuskosken kalatie
Lontoon pohjapadon kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Pohjapato alhaalta kuvattuna kesäkuussa 2011 . Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Mustijoki) saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan pohjoisosassa lähellä Kärkölän raj...

Uudenmaan kalateitä > Lontoon pohjapadon kalatie
Sågarsinkosken kalatieratkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Sågarsinkosken luonnonmukaisen kalatien yläosa, jossa näkyy tukimuuriin tehty aukko johdettavalle vedelle. Siuntionjoen vesistöalueen pinta-ala on 487 km 2 ja järvisyys 5,2 %. Lohjanh...

Uudenmaan kalateitä > Sågarsinkosken kalatieratkaisut
Talin kastelualtaan patomuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kalatie alavirrasta ylöspäin kuvattuna . Mätäjoen pääuoma saa alkunsa Vantaan kaupungin Kaivokselan kaupunginosan pohjoispuolelta Hämeenlinnan väylän läheisyydestä. Helsingin, Vantaan ja...

Uudenmaan kalateitä > Talin kastelualtaan patomuutos
Uudenmaan kalateitä
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Kuuskosken kalatie neljä vuotta valmistumisen jälkeen syyskuussa 2012. Kuva: Pasi Lempinen Kalojen vaelluksia joissa ja puroissa haittaavat tai estävät monenlaiset padot. Kalateiden avull...

Uudenmaan kalateitä
Vakkolankosken kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Vakkolankoski ennen kalatien rakentamista. Etualalla louhittu ja kivetty kalatie sekä betoninen väliseinä, jolla rajoitetaan kalatiehen tulevan veden määrää. Vakkolankoski s...

Uudenmaan kalateitä > Vakkolankosken kalatie
Iijoen kalatiet 2011-2013
Sisältösivu | Julkaistu: 19.11.2014

Havainnekuva kalatiestä Raasakan voimalaitosalueella. Iijoen alajuoksulle rakennettiin vuosina 1961 - 1971 viisi vesivoimalaitosta ja samalla aloitettiin vesistön latvaosissa olevien Kostonjä...

Vesistökunnostusverkosto > Hankkeet > Iijoen kalatiet 2011-2013
Brasaksen kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Mustijoen vesilaitospadolla säännöstellään Mustijokea Kilpilahden tuotantolaitosten vedenhankintaa varten. Vuonna 1994 valmistuneen Mustijoen vesilaitospadon kalatien eli Brasaksen kalatien ka...

Uudenmaan kalateitä > Brasaksen kalatie
Maatalouden vesiensuojelu - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 10.11.2014

Kaakkois-Suomessa maatalouden vesiensuojelua tehostamiseksi alkoi vuonna 2010 syyskuussa Ravi- eli Ravinteet satoon, vesistöt kuntoon- hanke, joka päättyi 2013  joulukuussa.  Hankkeen......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Kaakkois-Suomi
Vaelluskalafoorumi 7.10.2014, Espoo
Sisältösivu | Julkaistu: 21.10.2014

Ohjelma Kokouksen avaus - Jukka Muotka, Fortum Power and Heat Oy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät valtalkunnallisena rakennettujen vesien kunnostuksen asiantuntijana - Arto Lehto, ......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumi 7.10.2014, Espoo
Vesienhoitoalueet
Sisältösivu | Julkaistu: 11.11.2013

Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joid...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet
Riina Rahkila
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2014

Riina Rahkila työskentelee ProAgria Oulu ry:n palveluksessa Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan (VYYHTI) -hankkeen projektipäällikkönä. Riinalla on takana 14 vuoden työkokemus er......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Riina Rahkila
Katja Pellikka
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Katja Pellikka on työskennellyt tutkijana Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäiset kymmenen vuotta hänen tehtäviinsä kuului erityisesti Helsingin ja Esp......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Katja Pellikka
Liisa Hämäläinen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Liisa Hämäläinen on työskennellyt suunnittelijana Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksessa vuodesta 2003 alkaen. Liisa on koulutukseltaan ympäristösuunnittelija ja keskittynyt mm.......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Liisa Hämäläinen
Päivi Joki-Heiskala
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Päivi Joki-Heiskala on työskennellyt Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtajana vuodesta 2010 alkaen eli yhdistyksen perustamisesta asti. Päivi on koulutukseltaan limnologi ja tehn......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Päivi Joki-Heiskala
Sanni Manninen-Johansen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Sanni Manninen-Johansen on toiminut Vanajavesikeskuksen pääsihteerinä sen perustamisesta lähtien eli vuodesta 2010. Sanni on koulutukseltaan MMM (ympäristönsuojelu). Sannin tärkeimmät te......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Sanni Manninen-Johansen
Omatoiminen vesistöseuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 23.7.2014

Hankkeen Omat vedet paremmiksi -kampanjan kurssi Lehmijärvellä. Kuva: Sanna Tikander Omatoiminen vesistöseuranta on olennaista erityisesti niille yhdistyksille ja organisaatioille, jotk...

VELHO > Koulutus ja seminaarit > Omatoiminen vesistöseuranta
Limnologi Jukka Koski-Vähälä valittu vuoden vesistökunnostajaksi
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2014

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin limnologi Jukka Koski-Vähälälle, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti mm. Ylä-Savossa. Erityisesti Iisalmen re......

Vesi > Limnologi Jukka Koski-Vähälä valittu vuoden vesistökunnostajaksi
Kivellä ja puulla kunnostaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 1.7.2016

Uoman rakenteellista monimuotoisuutta voidaan lisätä mm. kiveämällä koskia, rakentamalla kutusoraikoita ja lisäämällä uomaan puuainesta. Näillä keinoilla uomaan  voidaan palauttaa vaihtelevat vi...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kivellä ja puulla kunnostaminen
Vesikasvit
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Virtaavassa vedessä kasvaa seisovaa vettä vähemmän suurikokoisia vesikasveja eli makrofyyttejä. Virtaavan veden kasvillisuus on sopeutunut vaihteleviin olosuhteisiin. Virtauksen voimakkuus ja pohj...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Vesikasvit

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen