Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvä...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2013

Ajankohtaista Vesienhoitosuunnitelmat kaudelle 2016-2021 on hyväksytty Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat kaudelle 2016-2021. Myös Suomen merenhoidon toimenpideohjelma on ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Lappi
Vesistöjen kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 26.10.2015

Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen.  Kunnostuksilla lisätään lähiympäristön...

Vesi > Vesistöjen kunnostus
Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO) valittu vuoden vesistökunnostajaksi
Tiedote | Julkaistu: 10.6.2015

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin 9.6.2015 Virtavesien hoitoyhdistykselle (VIRHO), joka on tehnyt yli 20 vuotta laaja-alaista ja pitkäjänteistä työtä vesistöjen tilan parantamiseksi. Yhdi......

Vesi > Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO) valittu vuoden vesistökunnostajaksi
Opetusmateriaaleja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2015

  Vesistökunnostusverkoston opetusmateriaalit kunnostuksen eri aihepiireistä ovat kaikkien vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Kaikkiin opetusmateriaaleissa oleviin kuviin on kä...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Opetusmateriaaleja
Vaelluskalafoorumi 8.4.2015, Muhos
Sisältösivu | Julkaistu: 4.5.2015

Kokouksen avaus - puheenjohtaja Jukka Muotka, Fortum Power and Heat Oy Oulun Energian rooli rakennetuissa vesissä - Tarja Väyrynen Ministeriön kuulumiset - Jouni Tammi Kalatalousha......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumi 8.4.2015, Muhos
Videoita
Sisältösivu | Julkaistu: 17.4.2015

Vesistökunnostusverkoston YouTube-kanavalle on koottu useita satoja videoita vesistöjen tilan parantamiseen liittyvistä hankkeista ja tilaisuuksista. Kanavalle on siirretty mm. aiemmin toimi...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Videoita
Vuosiseminaari 2015
Sisältösivu | Julkaistu: 8.4.2015

      Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari järjestettiin Raumalla Länsirannikon koulutus Oy WinNovassa 9.-11.6. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Pyhäjä...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2015
Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tiedote | Julkaistu: 13.2.2015

Järvien hoidon suunnitteluun on kehitetty uusi riskien arviointiin perustuva tarkastelutapa. Laajassa yhteistyöprojektissa haettiin ratkaisua, miten arvioida eri alueiden tarve kunnostusten aloittamis......

Vesi > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Kaupunkipienvesien seminaari 2012
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2016

Suomen ympäristökeskus ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos järjestivät yhteistyössä kaupunkien pienvesien tilan parantamista käsittelevän seminaarin 11.12.2012 Suomen ympäristökeskuksessa Helsi...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Kaupunkipienvesien seminaari 2012
Vuosiseminaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kuva: Liisa Hämäläinen Tervetuloa vuosiseminaariin! Vesistökunnostusverkosto järjestää vuosittain kaikille vesistöjen tilasta kiinnostuneille avoimen, maksuttoman seminaarin. Tilai...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit
Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2014
Sisältösivu | Julkaistu: 25.7.2017

Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä järjestettiin 30.10.2014 Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Esitykset:   Ajankohtaista ympäristöministeriöstä, Hannele Nyroos (ympär...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2012-2016 > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2014
Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2012
Sisältösivu | Julkaistu: 25.7.2017

Kaksipäiväiset vesistökunnostuksen neuvottelupäivät järjestettiin Konnevedellä vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Videoidut esitykset löytyvät Vesienhoid...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2012-2016 > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2012
Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 25.7.2017

Kaksipäiväiset vesistökunnostuksen neuvottelupäivät järjestettiin 16.-17.10.2013 Tampereella Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Esitykset: Ajankohtaista ...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2012-2016 > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2013
Tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 10.2.2015

Vesistöjen kunnostukseen liittyviä koulutuksia ja muita tapahtumia järjestetään esimerkiksi valtiohallinnon, oppilaitoisten ja vapaaehtoisten organisaatioiden toimesta. Vesistökunnostusverkosto järje...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat
Vuosiseminaari 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kuva: Aki Janatuinen Vuoden 2013 seminaari pidettin Lahden Sibeliustalolla 14.-16.8. yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön, koulutuskeskus Salpauksen ja EU:n Life+ -rahoitteisen RES...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2013
Vuosiseminaari 2014
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

  Vuoden 2014 seminaari järjestettiin Iisalmen kulttuurikeskuksessa 11.-12.6. yhteistyössä LakeAdmin -hankkeen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen ja...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2014
Puroon kohdistuvien haittojen vähentäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Puron tilaa voidaan joskus parantaa ilman varsinaisia uomaan kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä. Jos puron valuma-alueen tila on huono ja puroon kohdistuu paljon kuormitusta, pelkkien uoman kunnostus...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Puroon kohdistuvien haittojen vähentäminen
Purot ovat tärkeä vesistön osa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2016

Purot ovat tärkeitä kalojen elinalueita © Auri Sarvilinna Purot  lähiympäristöineen ovat monien lajien tärkeitä elin- ja lisääntymisalueita. Puron eliöstö ja sen määrä kertova...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen > Purot ovat tärkeä vesistön osa
Suunnitelman sisältö
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostussuunnitelma on kunnostushankkeen tärkein kirjallinen dokumentti. Kunnostussuunnitelmasta selviää, mitä toimenpiteitä purolla on tarkoitus tehdä, miksi ja millä aikataululla. Huolellisesti te...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Suunnitelman sisältö

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen