Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen

Brasaksen kalatie
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2014

Mustijoen vesilaitospadolla säännöstellään Mustijokea Kilpilahden tuotantolaitosten vedenhankintaa varten. Vuonna 1994 valmistuneen Mustijoen vesilaitospadon kalatien eli Brasaksen kalatien ka...

Uudenmaan kalateitä > Brasaksen kalatie
Maatalouden vesiensuojelu - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 10.11.2014

Kaakkois-Suomessa maatalouden vesiensuojelua tehostamiseksi alkoi vuonna 2010 syyskuussa Ravi- eli Ravinteet satoon, vesistöt kuntoon- hanke, joka päättyi 2013  joulukuussa.  Hankkeen......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Kaakkois-Suomi
Vaelluskalafoorumi 7.10.2014, Espoo
Sisältösivu | Julkaistu: 21.10.2014

Ohjelma Kokouksen avaus - Jukka Muotka, Fortum Power and Heat Oy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät valtalkunnallisena rakennettujen vesien kunnostuksen asiantuntijana - Arto Lehto, ......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Vaelluskalafoorumi 7.10.2014, Espoo
Vesienhoitoalueet
Sisältösivu | Julkaistu: 11.11.2013

Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joid...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet
Riina Rahkila
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2014

Riina Rahkila työskentelee ProAgria Oulu ry:n palveluksessa Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan (VYYHTI) -hankkeen projektipäällikkönä. Riinalla on takana 14 vuoden työkokemus er......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Riina Rahkila
Katja Pellikka
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Katja Pellikka on työskennellyt tutkijana Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäiset kymmenen vuotta hänen tehtäviinsä kuului erityisesti Helsingin ja Esp......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Katja Pellikka
Liisa Hämäläinen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Liisa Hämäläinen on työskennellyt suunnittelijana Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksessa vuodesta 2003 alkaen. Liisa on koulutukseltaan ympäristösuunnittelija ja keskittynyt mm.......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Liisa Hämäläinen
Päivi Joki-Heiskala
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Päivi Joki-Heiskala on työskennellyt Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtajana vuodesta 2010 alkaen eli yhdistyksen perustamisesta asti. Päivi on koulutukseltaan limnologi ja tehn......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Päivi Joki-Heiskala
Sanni Manninen-Johansen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

Sanni Manninen-Johansen on toiminut Vanajavesikeskuksen pääsihteerinä sen perustamisesta lähtien eli vuodesta 2010. Sanni on koulutukseltaan MMM (ympäristönsuojelu). Sannin tärkeimmät te......

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto? > Suunnitteluryhmä > Sanni Manninen-Johansen
Omatoiminen vesistöseuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 23.7.2014

Hankkeen Omat vedet paremmiksi -kampanjan kurssi Lehmijärvellä. Kuva: Sanna Tikander Omatoiminen vesistöseuranta on olennaista erityisesti niille yhdistyksille ja organisaatioille, jotk...

VELHO > Koulutus ja seminaarit > Omatoiminen vesistöseuranta
Limnologi Jukka Koski-Vähälä valittu vuoden vesistökunnostajaksi
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2014

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin limnologi Jukka Koski-Vähälälle, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti mm. Ylä-Savossa. Erityisesti Iisalmen re......

Vesi > Limnologi Jukka Koski-Vähälä valittu vuoden vesistökunnostajaksi
Kiveäminen ja puumateriaalin käyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Uoman rakenteellista monimuotoisuutta voidaan lisätä mm. kiveämällä koskia, rakentamalla kutusoraikoita ja lisäämällä uomaan puuainesta. Näillä keinoilla uomaan  voidaan palauttaa vaihtelevat vi...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Kiveäminen ja puumateriaalin käyttö
Vesikasvit
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Virtaavassa vedessä kasvaa seisovaa vettä vähemmän suurikokoisia vesikasveja eli makrofyyttejä. Virtaavan veden kasvillisuus on sopeutunut vaihteleviin olosuhteisiin. Virtauksen voimakkuus ja pohj...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Vesikasvit
Virtavesien kalat
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Virtaava vesi on edellytys useiden kalalajien esiintymiselle. Virtavesissämme elää useita kalalajeja esimerkiksi lohikaloja kuten taimen, harjus, siika ja lohi, useita särkikaloja sekä muita kalalaje...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Virtavesien kalat
Apua vesistön kunnostamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Tälle sivulle on koottu tietoa helpottamaan kunnostuksen suunnittelua ja toteuttamista. Vasemman palstan linkkien takaa löydät mm. kattavan listan aiheeseen liittyvistä julkaisuista ja voit katsoa vi...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen
Mikä verkosto?
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkosto perustettiin osana kansallisen vesien kunnostusstrategian toi...

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto?
Julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

> Järvien kunnos taminen > Virtavesien kunnost aminen ja luonnonmukainen vesirakentaminen > Pienvesien kunnost aminen Toimiva vesienhoidon välittäjäorganisaat...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Julkaisuja
Kunnostussuunnitelmia
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

> Lappi > Kainuu > Pohjois-Pohjanmaa > Pohjanmaa > Etelä-Pohjanmaa > Pohjois-Karjala > Keski-Suomi > Pohjois-Savo > Etelä-Savo ...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Kunnostussuunnitelmia
Kalateiden toteuttaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.4.2014

Vapaaehtoisena toteutettavan kalatien rakentajana voi toimia voimalaitosluvanhaltija tai vesioikeudellisen luvan ulkopuolinen taho, esimerkiksi kalatalousviranomainen tai hyödynsaajat edustajanaan es...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Kalatiet ja luonnonmukaiset ohitusuomat > Kalateiden toteuttaminen
Kalatietyypit
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelussa otetaan mallia luonnossa esiintyvistä puroista ja pienistä joista. Ne rakennetaan luonnonkivestä maastonmuotoja ja korkeussuhteita noudat...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Kalatiet ja luonnonmukaiset ohitusuomat > Kalatietyypit

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen