Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tiedote | Julkaistu: 13.2.2015

Järvien hoidon suunnitteluun on kehitetty uusi riskien arviointiin perustuva tarkastelutapa. Laajassa yhteistyöprojektissa haettiin ratkaisua, miten arvioida eri alueiden tarve kunnostusten aloittamis......

Vesi > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Kaupunkipienvesien seminaari 2012
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2016

Suomen ympäristökeskus ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos järjestivät yhteistyössä kaupunkien pienvesien tilan parantamista käsittelevän seminaarin 11.12.2012 Suomen ympäristökeskuksessa Helsi...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Kaupunkipienvesien seminaari 2012
Vuosiseminaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kuva: Liisa Hämäläinen Tervetuloa vuosiseminaariin! Vesistökunnostusverkosto järjestää vuosittain kaikille vesistöjen tilasta kiinnostuneille avoimen, maksuttoman seminaarin. Tilai...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit
Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2014
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä järjestettiin 30.10.2014 Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Esitykset:   Ajankohtaista ympäristöministeriöstä, Hannele Nyroos (ympär...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2014
Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2012
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kaksipäiväiset vesistökunnostuksen neuvottelupäivät järjestettiin Konnevedellä vuonna 2012 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Videoidut esitykset löytyvät Vesienhoid...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivä 2012
Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kaksipäiväiset vesistökunnostuksen neuvottelupäivät järjestettiin 16.-17.10.2013 Tampereella Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Esitykset: Ajankohtaista ...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 2013
Tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 10.2.2015

Vesistöjen kunnostukseen liittyviä koulutuksia ja muita tapahtumia järjestetään esimerkiksi valtiohallinnon, oppilaitoisten ja vapaaehtoisten organisaatioiden toimesta. Vesistökunnostusverkosto järje...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat
Vuosiseminaari 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kuva: Aki Janatuinen Vuoden 2013 seminaari pidettin Lahden Sibeliustalolla 14.-16.8. yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön, koulutuskeskus Salpauksen ja EU:n Life+ -rahoitteisen RES...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2013
Vuosiseminaari 2014
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

  Vuoden 2014 seminaari järjestettiin Iisalmen kulttuurikeskuksessa 11.-12.6. yhteistyössä LakeAdmin -hankkeen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen ja...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2014
Puroon kohdistuvien haittojen vähentäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Puron tilaa voidaan joskus parantaa ilman varsinaisia uomaan kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä. Jos puron valuma-alueen tila on huono ja puroon kohdistuu paljon kuormitusta, pelkkien uoman kunnostus...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Puroon kohdistuvien haittojen vähentäminen
Purot ovat tärkeä vesistön osa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2016

Purot ovat tärkeitä kalojen elinalueita © Auri Sarvilinna Purot  lähiympäristöineen ovat monien lajien tärkeitä elin- ja lisääntymisalueita. Puron eliöstö ja sen määrä kertova...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen > Purot ovat tärkeä vesistön osa
Suunnitelman sisältö
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostussuunnitelma on kunnostushankkeen tärkein kirjallinen dokumentti. Kunnostussuunnitelmasta selviää, mitä toimenpiteitä purolla on tarkoitus tehdä, miksi ja millä aikataululla. Huolellisesti te...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Suunnitelman sisältö
Yhteistyötahot puron kunnostamisessa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

  Kunnostushankkeet koskettavat suurta joukkoa paikallisia ihmisiä, yhteisöjä, viranomaisia ja yrityksiä. On tärkeää, että sidosryhmille annetaan mahdollisuus ilmaista ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Yhteistyötahot puron kunnostamisessa
Purojen kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Purojen tilaa on mahdollista parantaa useilla kunnostusmenetelmillä. Purojen tilan paranemisesta on hyötyä eläimille, kasveille ja ihmisille. Näillä sivuilla on kerrottu puron kunnostamisen eri ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus
Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostusta suunniteltaessa on tärkeää miettiä, mitä asioita puron kunnostamisella halutaan saavuttaa. Tavoitteita voi olla monia, kuten esimerkiksi kalojen ja muiden eliöiden elinolojen parantaminen...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet
Kunnostuksen toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Puron kunnostus onnistuu parhaiten silloin, kun kunnostustoimenpiteet valitaan puron ongelmien mukaan ja ne tehdään oikeissa paikoissa ja loogisessa järjestyksessä. Puron kunnostus voi olla monivaihe...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen toteutus
Puron kunnostajan muistilista
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Päätä kunnostuksen tavoitteet Hanki tarvittavat luvat ja selvitä luonnonsuojeluasiat Kerro kunnostuksesta lähialueen asukkaille Selvitä puron nykytila...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen toteutus > Puron kunnostajan muistilista
Lait ja luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostuksiin tarvitaan aina maa- ja vesialueen omistajan lupa. Maanomistajan kanssa tulee sopia muun muassa miten kunnostuksissa käytettävät materiaalit kuljetetaan paikalle ja ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Lait ja luvat
Rahoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

© Kuva: Aki Janatuinen Kunnostuksia voi toteuttaa omana tai talkootyönä, jolloin rahalliset kustannukset jäävät melko pieniksi. Töiden hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella voidaan ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Rahoitus
Puron ongelmien tunnistaminen maastossa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2016

Kunnostuksen taustaksi kannattaa selvittää, kuinka puroa on vuosikymmenten saatossa muutettu. Suurin osa maamme purovesistöistä on suoristettu maankuivatuksen tarpeisiin. Perkaukset muuttavat pu...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen > Puron ongelmien tunnistaminen maastossa

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen