1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2018

15.1.2015 SAAVI-hankkeen nettisivut on avattu. © Marjo Perkonoja ...

SAAVI > Ajankohtaista
SAAVI
Sisältösivu | Julkaistu: 16.1.2018

SAAVI-hanke on kaksivuotinen vesien- ja merenhoidon kärkihanke, jota toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry./Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. SA...

SAAVI
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2018

Maria Yli-Renko, projektikoordinaattori puh. 0295 023 020, maria.yli-renko (at) ely-keskus.fi © Marjo Perkonoja ...

SAAVI > Yhteystiedot
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

Vedenlaatutietoja Saaristomereltä: klorofylli näkösyvyys  kokonaisfosfori  kokonaistyppi pohjanläheinen happi ......

Lounais-Suomen vedet > Ajankohtaista
Joet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

Sisältöä päivitetään sivulle lähiaikoina....

Lounais-Suomen vedet > Joet
Järvet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

Sisältöä päivitetään sivulle lähiaikoina....

Lounais-Suomen vedet > Järvet
Pohjavedet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

Sisältöä päivitetään sivulle lähiaikoina....

Lounais-Suomen vedet > Pohjavedet
Saaristomeri
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

Sisältöä päivitetään sivulle lähiaikoina....

Lounais-Suomen vedet > Saaristomeri
Selkämeri
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2018

Sisältöä päivitetään sivulle lähiaikoina....

Lounais-Suomen vedet > Selkämeri
Lounais-Suomen vedet
Sisältösivu | Julkaistu: 9.1.2018

Tietoa kansalaiselle ja päättäjälle Tämä sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiympäristömme tilasta. Tietoa tuottavat ja tarjoavat ympäristöhallinnon eri yksiköt. Tältä sivulta on pääsy eri p...

Lounais-Suomen vedet
Mynämäki
Sisältösivu | Julkaistu: 7.8.2015

Mynämäki on vajaan 8 000 asukkaan kunta Mynälahden pohjukassa Varsinais-Suomessa. Nykyinen Mynämäen kunta on syntynyt vuonna 2007 kun silloiset Mynämäen ja Mietoisten kunnat yhdistyivät. Kunnan ...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Pilottikunnat > Mynämäki
Hankinnat
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2017

Hankinnat teemassa tavoitteena on parantaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Hankintakriteereihin tulisi saada liitettyä enemmän vesien- ja ympäristönsuojelua sekä luom...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Teemat > Hankinnat
FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2017

Tämän teemasivuston lyhtosoite: www.ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi FRESHABIT LIFE IP hankkeella kunnostetaan ja parannetaan sisävesien tilaa Suomessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordi...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Hankkeessa on tärkeänä osana vesiperinnön arvostuksen ja kiinnostuksen lisääminen ja siksi järjestämme useita tapahtumia, talokoita, leirikouluja. Lisäksi tiedotamme hankkeen toimenpiteistä eri tiedo...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Ajankohtaista
Kiskonjoen kalatiet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Kalatiet rakennetaan Kiskonjokeen Erityisesti jokihelmisimpukoiden sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi toteutamme kalateitä ja niihin liittyviä tukitoimenpiteitä. Yhteistyös...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Kiskonjoen kalatiet
Latokartanonkosken luontopolut
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Latokartanonkosken luontopolkujen kunnostaminen Salossa sijaitsevan Latokartanonkosken luonnonsuojelualueen luontopolkuja kunnostetaan hankkeessa vuosina 2017 ja 2018. Tarkoituksena on toteuttaa...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Latokartanonkosken luontopolut
Vesien suojelu ja METSO-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Etelä-Suomen vapaaehtoisen suojelun toimenpideohjelma METSO jatkuu edelleen rahoituskehyksen pienenemisestä huolimatta. Tavoitteena on saada yksityisiä rauhoitusalueita perustettua tai alueita ostett...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Vesien suojelu ja METSO-alueet
Virtavesien kunnostukset ja raakut
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2017

Virtavesiä kunnostetaan Kiskonjoella sivu-uomia kunnostetaan noin 2 km ja Karvianjoella kunnostetaan noin 9 kilometriä. Karvianjoen kunnostukset ovat alkaneet kesällä 2016. Kiskonjoella puroja s...

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Virtavesien kunnostukset ja raakut
Loppuseminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2017

Aika: 1.11.2017, klo 9.30-15.30 Paikka: Valtion Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku Kiitos kaikille seminaarin osallistujille! RANKU-, Ruokopelto-, ja Järki Lannoite -hankkeide...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Ajankohtaista > Loppuseminaari
Rantasen Tila Oy:n sikalan laajennushanke, Pöytyä
Julkaistu: 1.2.2017

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pöytyän kuntaan, Kumilan kylään nykyisen (VE0) 500 emakon ja 2 250 lihasian sikalan laajennus. Laajennusvaihtoehtoina käsitellään 800 emakon ja 5 000 lihas...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rantasen Tila Oy:n sikalan laajennushanke, Pöytyä

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen