1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Kaavalausunnot 2017 - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 2.11.2017

Joulukuu Lausunto Mäntsälä Kapuli IIe, kortteli 2315 asemakaavan muutosehdotuksesta  (4.12.2017) Lausunto Tuusula, suunnittelutarvehakemuksesta Dnro 2017-880  (4.12.2017) ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Kaavalausunnot 2017 - Uusimaa
Yhdyskuntarakenne Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2017

Suomi kaupungistuu ja se näkyy erityisesti Uudellamaalla Uusimaa on kuin Suomi pienoiskoossa: vilkas metropolialue, pienempiä keskuksia mutta myös maaseutua. Uudellamaalla on 26 kuntaa ja noin 1......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne Uusimaa
Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa
Julkaistu: 12.10.2017

Hankkeen kuvaus Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kii...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa
Hyvinkään pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2017

  Kartta Hyvinkään pohjavesialueista   (paikkatietoikkuna.fi) Tällä sivulla on esitetty Hyvinkään pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivul......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Hyvinkään pohjavesialueet
Vantaan pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2017

Kartta Vantaan pohjavesialueista (paikkatietoikkuna.fi) Tällä sivulla on esitetty Vantaan pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valits......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Vantaan pohjavesialueet
Hangon Satama Oy:n ja Liikenneviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko
Julkaistu: 15.8.2017

Hankkeen kuvaus Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hanko-niemellä Koverharin alueella. Satamaa tullaan laajentamaan rakentamalla yksi tai useampia laitureita lisää. M...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hangon Satama Oy:n ja Liikenneviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko
Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi
Julkaistu: 8.5.2017

Hankkeen kuvaus Hanke sijaitsee Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylässä Nurmijärven ja Espoon rajalla. Suunnittelualue on rakentamaton ja sen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Hankkeena on perustaa ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2017

2017 Yhteistarkkailuohjelma, tarkkailupäätös: Helen Oy, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Stara Helsingin kaupungin rakennuspalvelu, Vuosaari Golf Oy ja Helsingin kaupungin kiinteistöv......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Muut ilmoituspäätökset > Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Uusimaa
Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017
Sisältösivu | Julkaistu: 10.2.2017

Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Tiedotteet ja tapahtumat > Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017
Pintavesien tilan seuranta - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus vastaa järvien, jokien ja rannikkovesien tilan seurannasta toimialueellaan.  Lisäksi ELY-keskus valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminna......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Uusimaa
Kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2016

Uudenmaan kulttuuriympäristötyöryhmään kuuluu edustajia organisaatioista, jotka työskentelevät alueella kulttuuriympäristön hoidon parissa. Näitä ovat ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Museovirasto, maak......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Uusimaa
Kulttuuriympäristöohjelmat - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2016

Vallisaaren patteria © Kuva: Henrik Wager Uudellemaalle on laadittu kultuuriympäristöohjelma viimeksi vuonna 1996 (Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja 5/1996). Ohjelmaa ei ole sa......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Uusimaa
Vesienhoidon organisointi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.12.2016

Vastuullisena viranomaisena vesienhoitoalueella toimivat alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue on Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kymijoki-Suomenlahti > Vesienhoidon organisointi
Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Julkaistu: 10.2.2016

Hankkeen kuvaus Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Slåtlidenin murskaamoaluetta. Hankealue sijaitsee Porvoossa Ali-Vekkosken kylässä, ja se rajautuu Porvoon ja Sipoon väliseen rajaan. Ha...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo
Kuvakaruselli ympäristötietoa Uudeltamaalta
Julkaistu: 9.11.2015

Kuvakaruselli ympäristötietoa Uudeltamaalta...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa > Kuvakaruselli ympäristötietoa Uudeltamaalta
Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla   Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäri...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa
Nestemäisten jätteiden käsittely, Järvenpää
Julkaistu: 9.10.2015

Kierto Ympäristöpalvelut Oy suunnittelee nykyisen jäte‐ ja kierrätysterminaalinsa toiminnan laajentamista Järvenpäässä Jampan teollisuusalueella osoitteessa Levysepänkaari 7‐9. Laajennuksessa on tark...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nestemäisten jätteiden käsittely, Järvenpää
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? – Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.10.2015

Uudenmaan kuntien julkaisemia tulvaoppaita: Helsingin kaupungin tulvaohje 6/2013 (pdf 1 332 kt) Vantaan kaupungin tulvaohje 1/2014 (pdf 3 453 kt) Vantaanjoen tulvantorjunnan ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? – Uusimaa
Maatalouden vesiensuojelu - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 28.9.2015

Uudellamaalla maatalouden rakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana yhä enemmän kotieläintiloista kasvinviljelytiloihin. Muutoksen seurauksena monivuotisten nurmien viljely on vähentynyt ......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Uusimaa
Östersundomin maa-aines, Helsinki
Julkaistu: 28.8.2015

Hankkeen kuvaus Östersundomiin, Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle, on laadittu yhteinen yleiskaava uuden, kaupunkimaisen asuinalueen rakentamiseksi. Alueen rakentaminen edellyttää maa-ainest...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Östersundomin maa-aines, Helsinki

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen