1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Uusi hanke kehittää luonnolle haitattomia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä malminetsinnän menetelmiä
Tiedote | Julkaistu: 16.11.2017

INFACT-hankkeessa kehitetään nykyistä haitattomampia, sosiaalisesti hyväksyttäviä ja teknologisesti edistyneitä malminetsinnän menetelmiä. EU-rahoitteisen hankkeen tutkimusalueet sijaitsevat Suomessa......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Uusi hanke kehittää luonnolle haitattomia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä malminetsinnän menetelmiä
Kulutus ja tuotanto > Uusi hanke kehittää luonnolle haitattomia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä malminetsinnän menetelmiä
Ilman epäpuhtauksien päästöt alueittain
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Päästöjen alueellinen jakautuminen on saatavissa vuosien 1990-2013 osalta kunnittain HERTTA.- järjestelmän kautta, joka on osa SYKEn Avointa tietoa. Päästöjen spatiaalista arvointia tar...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt > Ilman epäpuhtauksien päästöt alueittain
SYKEn vetämässä hankkeessa etsitään keinoja kestävän sinisen kasvun tukemiseen
Tiedote | Julkaistu: 15.11.2017

SYKEn johdolla toteutettava Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) -hanke valittiin syyskuussa mukaan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) uuteen Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksen......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > SYKEn vetämässä hankkeessa etsitään keinoja kestävän sinisen kasvun tukemiseen
Vesi > SYKEn vetämässä hankkeessa etsitään keinoja kestävän sinisen kasvun tukemiseen
Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 10.11.2017

© Laura Rautjoki, YHA Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä juhlitaan vuonna 2018 kulttuuriperintöä Uutinen 10.11.2017 Ympäristöministeriö "Tunne perintösi, jaa tarinasi" on......

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Ohjeita vedenlaatutietojen ja pohjavesien vedenkorkeustietojen tuottajille
Sisältösivu | Julkaistu: 8.11.2017

Valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-tiedonsiirtotapa) Valtion ympäristöhallinnossa (VYH) on kehitetty pinta- ja pohjavesien vedenlaadun ja pohjavesien vedenkorkeuden tiedon siirtoa ......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ohjeita vedenlaatutietojen ja pohjavesien vedenkorkeustietojen tuottajille
Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 8.11.2017

Määritelmiä Pohjavedenkorkeudella tarkoitetaan tietyltä paikalta (pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaik......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot
Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Tiedote | Julkaistu: 7.11.2017

Ravinteiden kierrätystä kehitetään niin kiertotalouden edistämiseksi kuin vesistö- ja ilmapäästöjen vähentämiseksi. Kotieläinten lanta on merkittävin ravinteikas sivuvirta Suomessa ja koko Itämeren al......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Meri > Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Vesi > Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Uutinen | Julkaistu: 6.11.2017

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun happamoituminen nousi kansainväliseksi ympäristöhaasteeksi. Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön happamoitumien on sa......

Ilmasto ja ilma > Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta
Uutinen | Julkaistu: 6.11.2017

JHS-suositusten tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia, hyviä käytäntöjä sekä tietojen ja rekistereiden yhteiskäyttöä julkisessa hallinnossa. Hyvät käytännöt ovat toimintatapoja ja menetelmiä, j......

Envibase > Uutiset > Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta
Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti
Tiedote | Julkaistu: 6.11.2017

Bonnissa keskustellaan tulevina viikkoina ilmastonmuutoksen rajoittamisesta ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisesta. Suomen ympäristökeskus on tuottanut ilmastonmuutoksen hillinnän tueksi tietop......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti
Kartat ja tilastot > Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti
Talviseuranta käynnistyy
Uutinen | Julkaistu: 2.11.2017

Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta on käynnistynyt. Talviseurannan ideana on kannustaa luonnossa liikkujia havainnoimaan talvista luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä kirja......

Envibase > Uutiset > Talviseuranta käynnistyy
Tunnelmia RASTI-seminaarista ja esitysten materiaalit jaossa
Uutinen | Julkaistu: 2.11.2017

Vuoden 2017 (19.9.2017) Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI)-seminaari keräsi jälleen yhteen kattavan joukon alan tutkimuksen ammattilaisia ja käytännön toimijoita kuulemaan uusim......

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Uutiset > Tunnelmia RASTI-seminaarista ja esitysten materiaalit jaossa
Uusi fenologian karttapalvelu
Uutinen | Julkaistu: 2.11.2017

Olli-Pekka Mattila, Kristin Böttcher ja Kaisu Harju SYKEn tietokeskuksesta kertovat tämän uuden karttapalvelun synnystä ja pohtivat muutenkin avoimen tiedon merkitystä uudessa Avauksia-blogin kirjoitu......

Envibase > Uutiset > Uusi fenologian karttapalvelu
Vesitilanne lokakuun lopussa 2017: Syystulvia ja ensimmäisiä lumisateita
Tiedote | Julkaistu: 2.11.2017

Lokakuu oli maan eteläosissa erittäin sateinen, minkä seurauksena vedenkorkeudet nousivat järvissä ja joissa monin paikoin toistaiseksi vuoden korkeimpiin lukemiin. Lokakuun loppua kohden sää viileni ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Vesitilanne lokakuun lopussa 2017: Syystulvia ja ensimmäisiä lumisateita
Vesi > Vesitilanne lokakuun lopussa 2017: Syystulvia ja ensimmäisiä lumisateita
Kaivon eristyksen ja routasuojauksen on syytä olla kunnossa talvella
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2017

Tarkkaile kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia säännöllisesti ympäri vuoden, ja huolla kaivo tarvittaessa. Huolehdi talvella erityisesti siitä,......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon eristyksen ja routasuojauksen on syytä olla kunnossa talvella
Kaivon tyhjennys ja pesu kannattaa tehdä keväällä
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2017

Joka kevät on syytä tarkastaa, että: Kaivon kannella sulava lumi voi heikentää vedenlaatua kaivossa, jos rakenteet eivät ole kunnossa. © Toivo Lapinlampi Kaivon ulko- ja sis......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon tyhjennys ja pesu kannattaa tehdä keväällä
Veden laatua ja riittävyyttä tulee tarkkailla erityisesti kesällä
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2017

Kesäisin kaivon rakenteet ja lähiympäristö on helppo tarkistaa. Rengaskaivoon kannattaa lisäksi kurkistaa säännöllisin väliajoin. Rakenteiden on oltava ehjät, saumausten tiiviit ja tuuletusp......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Veden laatua ja riittävyyttä tulee tarkkailla erityisesti kesällä
Väitöstutkimus tuo uusia näkökulmia sisävesien luonnon monimuotoisuuden arviointiin
Tiedote | Julkaistu: 1.11.2017

Vesistöjen eliöyhteisöjä koskevat seurannat ja arvioinnit perustuvat perinteisesti oletukseen siitä, että tietyn paikan lajikoostumus määräytyy paikallisten ympäristöolojen mukaan. Ympäristöolot voiva......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Lajit > Väitöstutkimus tuo uusia näkökulmia sisävesien luonnon monimuotoisuuden arviointiin
Vesi > Väitöstutkimus tuo uusia näkökulmia sisävesien luonnon monimuotoisuuden arviointiin
From policy to practice – Opening research data on phenology
31.10.2017

SYKE released a new research data policy at the end of September. The aim of such policy is to indicate to a researcher what the institute expects to be done to the datasets produced in research and d......

Envibase > Avauksia-blogi > From policy to practice – Opening research data on phenology
Vesihuoltotulkin etusivunosto
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2017

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa SYKEssä tehty uusi helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkai......

Vesihuoltotulkin etusivunosto

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen