1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2018

© Kuva: Kai Mattson, ympäristöhallinnon kuvapankki Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä Tiedote 21.6.2018 Ympäristöministeriö ......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Tiedote | Julkaistu: 21.6.2018

Suomen merialueilla on havaittu sinilevää Virolahden, Uudenkaupungin ja Pietarsaaren rannikoilla sekä Haapasaaressa. Järvillä sinilevää on esiintynyt hieman ja vain muutamalla havaintopaikalla runsaas......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Veden lämpötila
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Järviveden lämpötilat juha...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Veden lämpötila
Vaatteet ja kengät suosituimpia pääkaupunkiseudun kirppu- ja nettitoreilla, Tampereella huonekalut ja Turussa sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2018

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat tehneet yhteistyökumppaneidensa kanssa alustavan selvityksen siitä, kuinka suuri osuus tuotteista päätyy kirpputoreille ja kä......

Kulutus ja tuotanto > Vaatteet ja kengät suosituimpia pääkaupunkiseudun kirppu- ja nettitoreilla, Tampereella huonekalut ja Turussa sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa enää aivan pohjoisessa (1...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
Pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2016

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenh...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet
Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2018

Yhdyskuntien pitkään jatkunut hajautuminen on taittumassa. Täydennysrakentaminen on tiivistänyt taajamia ja kääntänyt asukastiheyden kasvuun erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Matkat kotoa työ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Tietoa yhdyskuntarakenteesta > Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Kartat ja tilastot > Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen tarvitaan pitkäaikaista seurantatietoa
Tiedote | Julkaistu: 14.6.2018

Kuivuus, myrskyt, taudit ja tuholaiset aiheuttavat riskejä maa- ja metsätalouden sekä kala- ja porotalouden harjoittamiselle ilmaston muuttuessa. Riskien pienentämiseksi tarvitaan mittavia varautumis-......

Ilmasto ja ilma > Ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen tarvitaan pitkäaikaista seurantatietoa
Kansainvälinen maisemapäivä
Sisältösivu | Julkaistu: 14.6.2018

Euroopan neuvoston aloitteesta kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan vuosittain 20.10. Maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kaikkien kulttuuriper...

Luonto > Maisemat > Kansainvälinen maisemapäivä
Valtakunnallinen leväkatsaus 14.6.2018: Järvillä sinilevä runsastunut, etelärannikolla paikoin sinileväkukintoja
Tiedote | Julkaistu: 14.6.2018

Sinileväkukinnat ovat lisääntyneet viime viikosta Etelä- ja Keski-Suomen järvillä. Avomerialueilla ei ole havaittu sinileväkukintoja, mutta eteläisellä rannikkoalueella on esiintynyt paikallisia kukin......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallinen leväkatsaus 14.6.2018: Järvillä sinilevä runsastunut, etelärannikolla paikoin sinileväkukintoja
Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 14.6.2018: Järvillä sinilevä runsastunut, etelärannikolla paikoin sinileväkukintoja
Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 14.6.2018: Järvillä sinilevä runsastunut, etelärannikolla paikoin sinileväkukintoja
Kansalaishavaintojen Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 13.6.2018

  /* Add this script only once after your last CitObs Open311 Widget, if you embed many in the same page! */ ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kansalaishavainnot > Kansalaishavaintojen Suomi
Vuoden 2018 vesistökunnostajana palkittiin ”Pien-Saimaan pelastajat”
Tiedote | Julkaistu: 13.6.2018

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto on annettu tänään ”Pien-Saimaan pelastajille”. Ryhmään kuuluvat Lappeenrannan kaupunki ja Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Erityisen laaja-alaisen, vaikuttavan ja......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Vuoden 2018 vesistökunnostajana palkittiin ”Pien-Saimaan pelastajat”
Vesi > Vuoden 2018 vesistökunnostajana palkittiin ”Pien-Saimaan pelastajat”
Hallituksen on kiireesti toimittava luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden hyväksi
Tiedote | Julkaistu: 11.6.2018

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi on keskeistä lisätä Metso-ohjelman rahoitusta. Tämä ja muut tuoreet suositukset tarjoavat päätöksentekijöille tiivistetyssä muodossa tietoa tärkeimmistä keinoist......

Luonto > Hallituksen on kiireesti toimittava luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden hyväksi
Suomessa metsästetyn karhun ja ilveksen lihan ja osien myynti
Sisältösivu | Julkaistu: 12.6.2018

Kaikkeen karhuun ja ilvekseen liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on karhun tai ilveksen os...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Metsästettävät CITES-lajit - tuonti, vienti ja kauppa > Suomessa metsästetyn karhun ja ilveksen lihan ja osien myynti
Uudistetulle Arandalle etsitään nykyistä monipuolisempaa käyttöä
Tiedote | Julkaistu: 8.6.2018

Tutkimusalus Arandan mittava remontti on valmistumassa tänä kesänä. Aranda on uudistettu moderniksi merentutkimusalukseksi ja tavoitteena on laajentaa Aranda kansallista ja kansainvälistä käyttöä. Tät......

Meri > Uudistetulle Arandalle etsitään nykyistä monipuolisempaa käyttöä
Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 12.–14.6.
Uutinen | Julkaistu: 8.6.2018

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaari kokoaa Ouluun yli 200 vesienhoidon asiantuntijaa sekä paikallisia kunnostustoimijoita. Esitelmien lisäksi keskeistä seminaarin antia ovat kunnostuk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 12.–14.6.
Vesi > Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 12.–14.6.
Väitös: Jätehuoltoon tarvitaan kokonaisvaltaisia ympäristö- ja kustannusvaikutusten arviointeja
Tiedote | Julkaistu: 8.6.2018

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Dahlbo tarkastelee väitöstyössään kokonaisvaltaisia lähestymistapoja jätteen hyödyntämisen arvioinneissa. Mielenkiinnon kohteena ovat jätteiden hyödyntä......

Kulutus ja tuotanto > Väitös: Jätehuoltoon tarvitaan kokonaisvaltaisia ympäristö- ja kustannusvaikutusten arviointeja
Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 7.6.2018

  Vuoden 2018 vesistökunnostajana palkittiin ”Pien-Saimaan pelastajat” Tiedote 13.6.2018, Suomen ympäristökeskus Vuoden vesistökunnostaja -palkinto on annettu tänään "Pien......

Etusivu_2_iso_kuvanosto

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen