1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2017

Kokemäenjoen vesistöalueen toimijat ovat aloittaneet laajamittaisen yhteistyön vesistöalueen kehittämiseksi. Tavoitteena on laatia Kokemäenjoen vesistöalueelle vesivisio, joka kattaa monipuolisesti e......

Vesi > Vesien käyttö > Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle
Mallasveden juoksutukset
Sisältösivu | Julkaistu: 13.4.2017

  Viime syksyn sateettomuuden ja talven vähäisen lumikertymän vuoksi useissa järvissä vedenkorkeudet ovat jääneet selvästi tavanomaista alemmiksi. Tämä on korostunut Pirkanmaan itäisillä jä......

Vesi > Vesien käyttö > Säännöstely > Juoksutukset erityistilanteissa > Mallasveden juoksutukset
Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia
Julkaistu: 17.11.2016

  Hankkeen kuvaus Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen sekä lannoitteita metsätalouteen.  Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet sij...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia
Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Nokian Koukkujärven bioratkaisu, Nokia
Julkaistu: 14.11.2016

Hankkeen kuvaus Hankkeesta vastaavat Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Nokian Koukkujärven bioratkaisu, Nokia
Ecolan Oy:n ja Outotec Oyn:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia
Julkaistu: 16.6.2016

Hanke on päättynyt. Huom.! Katso myös Ecolan Oy:n uusi YVA-menettely . (10.12.2016)   Hankkeen kuvaus Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta lannoitteita metsä- ja maatalo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Ecolan Oy:n ja Outotec Oyn:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia
Kokeiluhanke
Sisältösivu | Julkaistu: 13.6.2016

Kokeiluhankkeen tavoitteena on toimia alustana pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa, edistää kiertotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja tuottav...

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneet maa-alueet > Kestävä kunnostaminen > Kokeiluhanke
Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä
Julkaistu: 17.7.2015

YVA-selostus (23.3.2016) Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan ELY-keskukselle Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely sekä maankaatop...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvä...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 29.10.2013

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Pirkanmaa sijai...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa
Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Pirkanmaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympärist...

Alueellista ympäristötietoa > Pirkanmaa
Tuottajavastuujätteet
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2015

Kuluttajat voivat viedä kaikki tällä sivulla mainitut jätteet maksutta tuottajien ja tuottajayhteisöiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joista ne viedään eteenpäin kierrätykseen. Jäteh...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Tuottajavastuujätteet
Kuvakaruselli Pirkanmaa
Julkaistu: 21.9.2015

Kuvakaruselli Pirkanmaa...

Alueellista ympäristötietoa > Pirkanmaa > Kuvakaruselli Pirkanmaa
Tuottajavastuu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2014

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa? Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytös...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 19.1.2017

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tarvittaess...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Pintavesien tilan seuranta - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 29.6.2015

Pintavesien tilan seuranta on laissa ympäristöviranomaiselle säädetty tehtävä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm. ympäristölupien käsittelyssä ja valvonnassa, vesien tilaluokituksessa ja toimen......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Pirkanmaa
Luvan tarkistaminen - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2015

Pirkanmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. Massa-......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen - Pirkanmaa
Lajit - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 11.6.2015

Lajit – Pirkanmaa Pirkanmaa sijoittuu kolmen metsäkasvillisuusvyöhykkeen risteyskohtaan. Alueen luonnonoloissa kohtaavat eteläboreaalisen Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikon, eteläboreaalisen J......

Luonto > Lajit > Lajit - Pirkanmaa
Pirkanmaan ELY-keskuksen VT12:n parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi, Tampere-Kangasala
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiselostus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes­kuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (ELY-keskus) suunnittelee Valtatie 12 parantamisista välillä Alasjärvi-Huutijärv...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pirkanmaan ELY-keskuksen VT12:n parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi, Tampere-Kangasala
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Pirkanmaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 13.11.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Pirkanmaalla
Pohjavesialueet - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 4.11.2014

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on useita pitkiä yhtenäisiä harjujaksoja, jotka soveltuvat hyvin pohjavedenhankintaan. Vesivaroiltaan merkittävimmät harjujaksot liittyvät Pälkäne - Tampere - Hämeen......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pirkanmaa

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen