1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Alfa Oil Oy, Kalliovarasto, Kristiinankaupunki
Julkaistu: 11.10.2018

Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on ottaa entinen PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitoksen raskaan polttoöljyn kalliovarasto uudelleen käyttöön ja varastoida siellä pitkäaikaisesti nestemäisiä p...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Alfa Oil Oy, Kalliovarasto, Kristiinankaupunki
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2013

Vaikuta vesiin! Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään hoitokautta 2021–2027 varten...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 16.2.2018

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia...

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet > Ajankohtaista
Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola
Julkaistu: 11.1.2018

Hankkeen kuvaus YVA-menettely koskee Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuvaa Keliber Oy:n kemianlaitoshanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista ann...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Vaikuta vesiin! Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään hoitokautta 2021–2027 var...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Osallistuminen vesienhoitoon
Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanke, Vaasa ja Mustasaari
Julkaistu: 29.11.2017

Hankkeen kuvaus Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Vaasan seudulle litiumioniakkuja valmistavien akkutehtaiden kokonaisuus. Valmistavia tehtaita on tarkastelussa kaksi, joista toinen ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanke, Vaasa ja Mustasaari
Suolakankaan tuulivoimahanke, Kauhajoki
Julkaistu: 28.11.2017

Hankkeen kuvaus Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Kauhajoen kaupunkiin yhdeksän tuulivoimalaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 6 km Kauhajoen keskustaajaman reunalta, ydinkeskustasta ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Suolakankaan tuulivoimahanke, Kauhajoki
Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari
Julkaistu: 5.6.2017

Hankkeen kuvaus YVA-menettely koskee Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menett...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari
Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohto, Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki
Julkaistu: 10.10.2017

Hankkeen kuvaus Caruna Oy suunnittelee uutta Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohanketta, joka sijoittuisi Ilmajoen kunnan sekä Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien alueille. Uuden, noin 50 km pituisen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohto, Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki
Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen
Julkaistu: 20.1.2017

Hankkeen kuvaus Kalaveden tuotantolaitos sijaitsee Kaustisen kunnassa noin 5 km kirkonkylästä itään. Tuotantolaitoksella on tarkoitus rikastaa ja jalostaa yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia n...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen
Hankemateriaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2017

Esitykset: Freshabit -hankkeen esittely alueellisen hankkeen osalta Freshabit-hankkeen esittely EPOELY , Freshabit-hankkeen esittely VARELY Purokunnostusten suunnittelusta ja toteutu...

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet > Hankemateriaalit
St1 Biofuels Oy:n Pietarsaaren Cellunolix® -hanke, Pietarsaari
Julkaistu: 25.11.2016

Hankkeen kuvaus Pietarsaaren kaupunkiin Alholman teollisuusalueelle sijoittuva bioetanolitehdashanke. Arviointiohjelmassa esitetään suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettel...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > St1 Biofuels Oy:n Pietarsaaren Cellunolix® -hanke, Pietarsaari
Kuvakaruselli Etela Pohjanmaa
Julkaistu: 4.11.2016

Kuvakaruselli Etela Pohjanmaa...

Alueellista ympäristötietoa > Etelä-Pohjanmaa > Kuvakaruselli Etela Pohjanmaa
FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.8.2016

  Ähtävänjoki Ähtävänjoella toimenpiteet liittyvät mm.: raakkujen (jokihelmisimpukoiden) kartoitukseen ja kasvatukseen,  talousmetsien luonnonhoitohankkeeseen se...

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet
Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy
Julkaistu: 9.8.2016

Hankkeen kuvaus Jeppo Biogas Ab on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) m...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Julkaistu: 12.2.2016

Hankkeen kuvaus Boliden Kokkola Oy suunnittelee Kokkolan sinkkitehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Kaatopaikka sijaitsee Ykspihlajan suurteollisuusalueella varsinaisen tehdasa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2016

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. ......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Pintavesien tilan seuranta - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2016

Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vedenlaatua 9 järvi-, 42 joki- ja 36 rannikkovesien havaintopaikalla. Itämereen laskevat suurimmat joet ja tärkeimmät järvet ovat vuosittaisessa seurann......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021 (pdf 17 Mt, Doria) Kyrönjoe......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: K......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen