1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen

Mallien käyttö ja laadukkaat tietoaineistot edistävät vesiensuojelua
Tiedote | Julkaistu: 24.11.2017

Tarkan kuvan saaminen ravinteiden liikkeistä peltolohkoilta vesistöihin ja sieltä merialueille vaatii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden mielestä nykyisen mall......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Mallien käyttö ja laadukkaat tietoaineistot edistävät vesiensuojelua
Vesi > Mallien käyttö ja laadukkaat tietoaineistot edistävät vesiensuojelua
Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Uutinen | Julkaistu: 6.11.2017

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun happamoituminen nousi kansainväliseksi ympäristöhaasteeksi. Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön happamoitumien on sa......

Ilmasto ja ilma > Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti
Tiedote | Julkaistu: 6.11.2017

Bonnissa keskustellaan tulevina viikkoina ilmastonmuutoksen rajoittamisesta ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisesta. Suomen ympäristökeskus on tuottanut ilmastonmuutoksen hillinnän tueksi tietop......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti
Kartat ja tilastot > Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti
Luonnon terveyshyödyt huomioitava kaupunkisuunnittelussa
Tiedote | Julkaistu: 24.8.2017

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat nousseet ympäristöpoliittiseen keskusteluun niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Luontoa tulisi löytyä joka kodin läheltä tiivistyvässäkin kaupungi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Luonnon terveyshyödyt huomioitava kaupunkisuunnittelussa
Kartat ja tilastot > Luonnon terveyshyödyt huomioitava kaupunkisuunnittelussa
Luonto > Luonnon terveyshyödyt huomioitava kaupunkisuunnittelussa
Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden
Tiedote | Julkaistu: 2.6.2017

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään, mutta materiaalien kierto ei saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen P......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden
Kulutus ja tuotanto > Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden
Ympäristön tila Suomessa 2017
Sisältösivu | Julkaistu: 16.3.2017

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee vuonna 2017 neljä eri tietopakettia. Kukin paketti sisältää yhden teeman ympärille rakentuvan ympäristön tila -katsauksen, samaan teemaan liittyvän haastettelun ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017
Muut ihmispaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2018

Monet ihmistoimet aiheuttavat meriekosysteemille tahallista tai tahatonta haittaa ja jotkut niistä edellyttävät erillistä toimilupaa. Meriympäristö häiriintyy myös maalla tapahtuvista toimista, kuten...

Meri > Mikä on Itämeren tila > Muut ihmispaineet
Ympäristömyrkkyjen seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2015

Ympäristömyrkkyjen seurannassa tutkitaan haitallisten aineiden pitoisuuksia merivedessä, pohjasedimentissä ja kaloissa sekä kuormitusta eri päästölähteistä. Seuranta kattaa noin 20 yhdisteryhmän pito...

Meri > Itämeren tilan seuranta > Ympäristömyrkkyjen seuranta
Osahankkeet
Julkaistu: 6.6.2016

Envibase on jaettu viiteen osahankkeeseen, jotka tuottavat ratkaisuja ja työvälineitä ympäristötiedon käytön hyödyntämiseksi.       Tietojen ...

Envibase > Osahankkeet
Lopputuotteet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.1.2015

Envibase-hanke tuottaa konkreettisia työvälineitä tukemaan ympäristön seurantaa, tutkimusta ja avoimen tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja laji...

Envibase > Lopputuotteet
Julkaisu: Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Uutinen | Julkaistu: 23.8.2016

Ympäristöministeriön tuore julkaisu valottaa tuulivoimarakentamisen vaikutuksia linnustoon. Julkaisussa tarkastellaan tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksia ja niiden selvittämistä ja arviointia k......

Elinympäristö ja kaavoitus > Julkaisu: Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Selkeyttä luonnonarvojen huomioimiseen ja luontoselvitysten vaatimuksiin turvetuotannossa
Uutinen | Julkaistu: 19.8.2016

Ympäristöministeriön uuden Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset -ohjeen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvojen huomioimista ja l......

Kulutus ja tuotanto > Selkeyttä luonnonarvojen huomioimiseen ja luontoselvitysten vaatimuksiin turvetuotannossa
Eläinsuojasta pellolle
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2016

Eläinsuojasta pellolle teemassa pyritään lisäämään kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä lanta- ja rehuasioissa ja edistämään lannan ympäristöystävällistä käyttöä. Teemassa tuodaan esiin myö...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Teemat > Eläinsuojasta pellolle
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 28.6.2016

Tältä sivulta löytyvät Lapin ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. 2017 Rakennusliike Koivukoski Oy......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Lappi
Lausuntopyyntö valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Uutinen | Julkaistu: 9.6.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjaan vuo......

Ilmasto ja ilma > Lausuntopyyntö valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Lausuntopyyntö valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Uutinen | Julkaistu: 9.6.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäki......

Ilmasto ja ilma > Lausuntopyyntö valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Envibase
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2015

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Hanke on kolmivuotinen (2015-18) ja sen toteuttavat Suomen ympäris...

Envibase
Kartat ja tilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Kartat ja tilastot -osioon on kerätty ympäristöhallinnon tuottamia tilastotietoja ja tietoa ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä. Valkoposkihanhien laskentaa. © Eija Putkuri Y...

Kartat ja tilastot
Tietojärjestelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 8.1.2018

Ympäristöhallinto tuottaa ja ylläpitää monipuolisia asiantuntija- ja tietopalveluja sekä omaan että muiden asiakkaiden käyttöön. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keske...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät
Itämeren happi- ja ravinnetilanne
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

SYKEn merentutkimusalus Aranda seuraa Itämeren veden happi-, ravinne- ja suolatilannetta tutkimusmatkoillaan eri vuodenaikoina. Kesän ja talven tilanteesta raportoidaan mm. kuvamateriaaleilla tiedott......

Meri > Itämeren happi- ja ravinnetilanne

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen