1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia
Tiedote | Julkaistu: 22.3.2018

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministe......

Kulutus ja tuotanto > Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia
Teollisuuden metallipäästöt pintavesiin
Sisältösivu | Julkaistu: 22.3.2018

Teollisuuden aiheuttama metallien kuormitus vesiin väheni erittäin merkittävästi 1970-luvulta 2000-luvun alkuun tultaessa. Eniten metalleja joutuu vesiin massa- ja paperiteollisuudesta, kaivostoiminn...

Kartat ja tilastot > Vesistöjen kuormitus ja luonnon huuhtouma > Teollisuuden vesistökuormitus > Teollisuuden metallipäästöt pintavesiin
Lumi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Lumikuorma tänään Lumikuorma (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. SYKE varoittaa halli...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Lumi
Viestintä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2018

Sivu päivitetään lähiaikona....

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Ajankohtaista > Viestintä
Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Tiedote | Julkaistu: 21.3.2018

Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen silakoiden dioksiini- ja PCB-pitoisuudet ovat pienentyneet 2000-luvullaalle puoleen, selviää uudesta tutkimuksesta. Mittaustuloksissa näkyy näille ympärist......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Meri > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Meri > Itämeren tilan seuranta > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Meri > Itämeren tilan seuranta > Ympäristömyrkkyjen seuranta > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Vesi > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Jäänpaksuus
Sisältösivu | Julkaistu: 13.3.2014

Järvijäät ovat paksuuntuneet koko maassa (21.3.) Järvien jäänpaksuudet ovat kasvaneet maaliskuussa koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa jäänkokonaispaksuus oli maaliskuun 20. päivän mittauksi...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus
Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön
Tiedote | Julkaistu: 20.3.2018

Suomen virtavesien lajien elinalueet tulevat siirtymään pohjoista kohti lämpötilan kasvaessa ilmastonmuutoksen myötä. Lisäksi jokien virtaamien vuodenaikaisvaihtelu muuttuu nykyistä epäsäännöllisemmäk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön
Vesi > Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön
Väitöstyössä kehitettiin tilastollisen mallintamisen työkaluja vesienhoidon suunnitteluun
Tiedote | Julkaistu: 19.3.2018

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Niina Kotamäki on tarkastellut väitöstyössään Suomen vesien tilasta kerättyä seurantatietoa ja kehittänyt tiedon pohjalta tilastollisen mallintamisen työkaluja vesien......

Vesi > Väitöstyössä kehitettiin tilastollisen mallintamisen työkaluja vesienhoidon suunnitteluun
Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus Borealis Polymers Oy:n Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva eteenilaitos käyttää raaka-aineena teollisuusbensiiniä ja nestekaasua. Teollisuusbensiiniä on tähän saakka varastoitu Nest...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo
NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia.  Tämä ympäristövaikutuste...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen
SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista
Tiedote | Julkaistu: 16.3.2018

Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Paras tapa on pudottaa lumet katoilta. Lumikuormat ovat kasvaneet Suomessa viikon aikana 20 - 50 kg/m2. Suurimmat l......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista
Vesi > SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista
Ohjausryhmä kehittämään rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2018

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämiseksi. Hanketta tukee laajapohjainen ohjausryhmä, joka aloitti työnsä 14.3.2018....

Luonto > Ohjausryhmä kehittämään rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö
Uutinen | Julkaistu: 14.3.2018

Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Tietojen yhteiskäyttö –osahankkeen tuloksista kertoo Yki Laine (SYKE)....

Envibase > Uutiset > Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö
Tarjouspyyntö ”Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi”
Uutinen | Julkaistu: 14.3.2018

Selvityksessä tarkastellaan, miten erityisesti vajaakäytössä olevaa kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokantaa voidaan kehittää siten, että se olisi esteetöntä ja paremmin ikääntyneid......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Tarjouspyyntö ”Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi”
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Tarjouspyyntö ”Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi”
Asuminen > Tarjouspyyntö ”Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi”
Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2013

  Suomen ympäristökeskus pyrkii estämään alusten tahallisia öljypäästöjä valvonnan avulla. Suomi vastaa alusten öljypäästöjen valvonnasta öljyntorjuntavastuualueellaan eli talousvyöhykkeemme ...

Vesi > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla > Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 14.10.2014

  Suomen ympäristökeskus pyrkii estämään alusten tahallisia öljypäästöjä valvonnan avulla. Suomi vastaa alusten öljypäästöjen valvonnasta öljyntorjuntavastuualueellaan eli talousvyöhykkeemme ...

Meri > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla > Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Osaamiskeskus vauhdittamaan kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja
Tiedote | Julkaistu: 13.3.2018

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi perustettu verkostomainen osaamiskeskus, KEINO, on käynnistänyt toimintansa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on parantaa julkisten hankinto......

Kulutus ja tuotanto > Osaamiskeskus vauhdittamaan kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja
UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Hyvät tulokset UPM:n ensimmäisestä biojalostamosta Lappeenrannassa ovat per...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Ympäristöministeriön energiahukkajahti aktivoi yli 800 taloyhtiötä
Tiedote | Julkaistu: 13.3.2018

Ympäristöministeriön johdolla toteutetussa energiatehokkuuskampanjassa haastettiin Suomen taloyhtiöt toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi....

Rakentaminen > Ympäristöministeriön energiahukkajahti aktivoi yli 800 taloyhtiötä
Etusivun ennustekartta
Sisältösivu | Julkaistu: 12.3.2018

Jokien vesitilanne ja ennuste Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta. ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Etusivun ennustekartta

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen