1
2
3
4
...
8
Seuraava Viimeinen

Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät pohjavesimuodostumat liittyvät muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisiin pitkittäisharjuihin ja jäätikkökielekkeiden väliin muodostuneisiin saumamuodostumiin. Pohjoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Tulvariskien hallinnan indikaattorit
Sisältösivu | Julkaistu: 1.12.2017

Tulvien arvioidaan yleistyvän suurimmassa osassa Suomea ilmastonmuutoksen seurauksena. Sadannan ja lämpötilojen kasvun takia tulvien ajankohta ja suuruus muuttuvat. Tulvat voivat aiheuttaa merkittävi......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan indikaattorit
Vesi
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2014

Vesi-osio sisältää tietoa vesistöistä ja vesivaroista sekä niiden tilasta, seurannasta, käytöstä ja kunnostuksesta sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta. Osiossa esitellään myös vesiensuojelu...

Vesi
Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tiedote | Julkaistu: 14.7.2017

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä p......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Pohjavesien tila > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2017

#vesivisio2050 Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle on valmistunut. Visio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laaj......

Vesi > Vesien käyttö > Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050
Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2017

Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti torjunta-aineiden ja ravinteiden pitoisuuksia yhteensä yli 200:lla pohjavesien seurantapaikalla vuosina 2007–......

Vesi > Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Ojitusisännöinti
Sisältösivu | Julkaistu: 13.5.2017

Ojitustoiminnan hallinnointi on kokenut muutoksen 1990-luvulta lähtien. Valtio on luopunut vähitellen roolistaan maankuivatuksessa seuraavasti: kunnossapidon valvonnasta 1990-luvun alussa ...

Bilke > Ojitusisännöinti
Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Tiedote | Julkaistu: 11.5.2017

Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana rannikkoalueilla sekä Etelä-Hämeessä kuivan syksyn ja epävakaan talven jäljiltä. Kaivojen veden riittävyyttä on hyvä tarkkailla. ...

Vesi > Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2016
Sisältösivu | Julkaistu: 24.3.2017

Vuodelta 2016 patoturvallisuusviranomaisen tietoon tuli 12 padon häiriötilannetta. Edelliseen vuoteen verrattuna lukumäärä on miltei puolittunut. Padon kuvaus ......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2016
Pohjavesialueet - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.2.2017

© Anne Lindholm   Lapin ELY-keskuksen alueella merkittävimmät pohjavesivarat esiintyvät muinaisen jäätikön sulamisvaiheen aikana syntyneissä hiekka- ja soramuodostumi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Lappi
Pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2016

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenh...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet
Pohjavesien tila
Sisältösivu | Julkaistu: 11.11.2013

Suomessa on noin 3800 vedenhankintaa varten tärkeää ja siihen soveltuvaa pohjavesialuetta, joista suurin osa tilaltaan hyviä. Suomessa on noin 350 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta. Määr...

Vesi > Pohjavesien tila
Ennusteet ja varoitukset
Sisältösivu | Julkaistu: 31.5.2016

Järvien ja jokien ennusteet ja varoitukset Ennuste- ja varoituskartalle pääset klikkaamalla kuvaa. Valtakunnalliset vesitilannekartat   Valunta / Tulvatila...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Ennusteet ja varoitukset
Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 18.2.2016

  Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelma on yleisluontoinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on löytää toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan vähentää tulvariskiä, ehkäistä tul......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 18.2.2016

Siikajoen kesätulvaa elokuussa 2012.   Kesätulvia on esiintynyt Siikajoen vesistössä mm. 1980- ja  1990-luvuilla. Elokuussa 2012 virtaamat olivat Siikajoen yläosalla harvin......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma
Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

  Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmä on valmistellut Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: K......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: Lapua......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvatyöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvatyöryhmän valmistelema Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvatyöryhmä

1
2
3
4
...
8
Seuraava Viimeinen