1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2017

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjassa nostetaan esiin eri puolilla Suomea toteutettuja tai suunniteltuja vesiensuojelu- ja vesienhoi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > 100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Meri > 100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Vesi > 100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Vuosiseminaari 2017
Sisältösivu | Julkaistu: 12.4.2017

  Twitterissä : #kunnostajatkoolla Facebookissa : Vesistökunnostusverkosto Vesistökunnostusverkosto on yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöi...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2017
Migratory Fish Forum meeting 24.3.2017, Espoo
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2017

Downstream migration structures - Olle Calles Case Klarälven - Johnny Norrgård Discussion about downstream passage pilot study in Iijoki, Finland - Jaakko Erkinaro Emokalakannat......

Vesistökunnostusverkosto > Vaelluskalafoorumi > Migratory Fish Forum meeting 24.3.2017, Espoo
Ruokaa särjestä
Sisältösivu | Julkaistu: 10.4.2017

Haluatko oppia valmistamaan herkullista ruokaa aivan liian vähän hyödynnetystä särjestä? Särki sisältää runsaasti proteiinia sekä muiden kalojen tapaan hyviä rasvoja ja D-vitamiinia. Särkikalo...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Ruokaa särjestä
Kampanjassa mukana
Sisältösivu | Julkaistu: 20.3.2017

Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko on tärkeä. Kerro m...

Vesistökunnostusverkosto > 100 suomalaista vesistötekoa > Kampanjassa mukana
Talviseminaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2016

© Kuva: Joonas Törrönen Tevetuloa talviseminaariin! Vesistökunnostusverkosto järjestää vuosiseminaarin lisäksi talviseminaarin. Tilaisuuksissa käsitellään vesistöjen kunnostukse...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Talviseminaarit
Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017
Sisältösivu | Julkaistu: 10.2.2017

Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Tiedotteet ja tapahtumat > Uudenmaan vedet kuntoon 8.2.2017
Vedet kuntoon ja ravinteet kiertoon
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2017

Pirkanmaan ELY-keskus järjesti 1.2.2017 tilaisuuden vesienhoito- ja biotaloushankkeiden rahoitusvaihtoehdoista. Seminaarissa esiteltiin myös uusiutuvan energian tukia. Kutsu: Vedet kuntoon ja r...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vedet kuntoon ja ravinteet kiertoon
Talviseminaari 2017
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2016

Vesistökunnostusverkoston talviseminaari 26.1.2017 Lahdessa Vesistökunnostusverkosto järjesti ensimmäisen talviseminaarinsa Lahdessa yhteistyössä Päijät-Hämeen vesijärvisäätiön, Yhteisill...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Talviseminaarit > Talviseminaari 2017
Ekosysteemin toiminnan arvioiminen lehtikarikkeen hajotuskokeilla
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Vesistöön kulkeutuneet puiden lehdet ja karike ovat tärkeitä ravinnonlähteitä vesieliöstölle. Erityisesti niiden merkitys ravintoverkon energianlähteenä korostuu puroissa ja pienissä jois...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Ekosysteemin toiminnan arvioiminen lehtikarikkeen hajotuskokeilla
Kivien pinnoilla kasvavan vesisammalen ja rantakasvillisuuden seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Vesikasvit ovat tärkeä osa joen ekosysteemiä. Kivien pinnoilla kasvavat sammalet toimivat elinympäristönä jokien selkärangattomille pohjaeläimille. Rantakasvillisuus sen sijaan toimii luo...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Kivien pinnoilla kasvavan vesisammalen ja rantakasvillisuuden seuranta
Koskialueille pidättyvien puiden lehtien määrän arviointi lehtiuittokokeilla
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Koskialueella sijaitsevat rakenteiden lisääminen parantaa kosken pidättävyyttä, mm. lehtien pidättyminen paranee. Lehtien pidättyminen koskialueelle lisää orgaanisen aineksen määrää ja ta...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Koskialueille pidättyvien puiden lehtien määrän arviointi lehtiuittokokeilla
Kunnostetun rakenteen toimivuuden seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Usein pienveden kunnostamisen yhteydessä vesistöön lisätään jokin rakenne, esimerkiksi kutusoraikkoa kaloja varten. Jotta kunnostuksen onnistuminen pystytään osoittamaan ja sen vaikuttavu...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Kunnostetun rakenteen toimivuuden seuranta
Pienveden valokuvaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Valokuvaaminen on helppo ja tehokas tapa seurata pienvesissä tapahtuvia muutoksia. Valokuvat on hyvä ottaa samoilta paikoilta samoina vuodenaikoina ennen kunnostusta, sen aikana ja usean ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Pienveden valokuvaaminen
Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Hyvin suunniteltu ja toteutettu seuranta antaa kuvan siitä, ovatko kunnostuksen tavoitteet toteutuneet. Vesien kunnostushankkeita on Suomessa toteutettu satoja, mutta hankkeiden tuloksellisuudesta ja...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen
Uoman tai sinne lisätyn puuaineksen paikoillaan pysyvyyden arviointi
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Veden rajassa tai vedessä oleva puuaines suojaa kalastoa ja uomaa auringon paahteelta. Puumateriaali lisää lahopuun määrää, joka tarjoaa eliöstölle suojaa ja kiinnittymispaikkoja. Puurake...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Uoman tai sinne lisätyn puuaineksen paikoillaan pysyvyyden arviointi
Vedenlaadun seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2017

Miksi? Vedenlaatu kertoo vesistön tilasta ja kunnostustarpeesta. Vedenlaadussa tapahtuvia muutoksia seuraamalla saadaan tärkeää tietoa veden tilan kehittymisestä. Monet lajit ovat sopeutuneet el...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Pienvesien kunnostamisen toteutuksen ja sen vaikutusten seuraaminen > Vedenlaadun seuranta
100 suomalaista vesistötekoa
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2017

    Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jos...

Vesistökunnostusverkosto > 100 suomalaista vesistötekoa
Vesistösankarit
Sisältösivu | Julkaistu: 13.3.2017

V esistökunnostusverkoston vesistösankari-kampanjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet vesistöjemme tilan parantamiseen. Puuttuuko oma vesistösankarisi listalta? L...

Vesistökunnostusverkosto > Vesistösankarit
Kuopio 10/2016
Sisältösivu | Julkaistu: 10.10.2016

Kunnosta lähivetesi -koulutus, Kuopio 8.10.2016 Pohjois-Savon Kunnosta lähivetesi -koulutus järjestettiin Kuopiossa 8.10.2016 Pohjois-Savon Marttojen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savo-Karjalan ...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Kunnosta lähivetesi-koulutukset > Kuopio 10/2016

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen