Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita
Tiedote | Julkaistu: 5.9.2017

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat arvioivat juuri valmistuneessa selvityksessä, että vesistöjen virkistyskäyttöä ja kalastusta haittaavaa vieraslajia, kanadanves......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Pohjavesien tila > Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita
Vesi > Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita
Vesi > Vesiensuojelu > Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki > Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita
Apua vesistön kunnostamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistön tilan parantaminen ja kunnostustamisen suunnittelun aloittamiseksi tarvitaan yleensä tietoa, rahoitusta ja sopivia yhteistyökumppaneita. Vasemman palstan linkkien taakse on koottu materiaale...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen
Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi
Tiedote | Julkaistu: 13.6.2016

Voisiko järvien vaivaksi kasvanutta kanadanvesirutto-kasvia käyttää esimerkiksi kasvojen hoidossa tai porojen rehuna? Tai vaikkapa biokaasutuksessa tai leivän päällä? Elodea-hankkeessa lähdetään etsim......

Vesi > Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi
Merenpohjan ja vesipatsaan elinympäristöjen seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2015

Merenpohjan elinympäristön seuranta Merenpohjan elinympäristöjen seurannassa keskitytään keräämään tietoa merenpohjan eläimistä, kasveista, pohjan laadusta sekä ruoppauksen aiheuttamista muutoks...

Meri > Itämeren tilan seuranta > Merenpohjan ja vesipatsaan elinympäristöjen seuranta
Opetusmateriaaleja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2015

  Vesistökunnostusverkoston opetusmateriaalit kunnostuksen eri aihepiireistä ovat kaikkien vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Kaikkiin opetusmateriaaleissa oleviin kuviin on kä...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Opetusmateriaaleja
Vesikasvit
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Virtaavassa vedessä kasvaa seisovaa vettä vähemmän suurikokoisia vesikasveja eli makrofyyttejä. Virtaavan veden kasvillisuus on sopeutunut vaihteleviin olosuhteisiin. Virtauksen voimakkuus ja pohjan ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Vesikasvit
Mikä verkosto?
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkosto perustettiin osana kansallisen vesien kunnostusstrategian toi...

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto?
Järviruoko
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Järviruoko on monivuotinen heinäkasvi, kosmopoliitti, jota tavataan ympäri maapalloa kosteilla kasvupaikoilla: rannoilla, matalissa vesissä ja ojissa. Kilpailukykyisenä laji muodostaa usein suuria mo...

Ruoko > Järviruoko
Ruoko kasvina
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Järviruoko on monivuotinen heinäkasvi, jota tavataan ympäri maapalloa kosteilla kasvupaikoilla: rannoilla, matalissa vesissä ja ojissa. Kasvi kasvaa yleensä 1-3 metriä pitkäksi, paikoin jopa 4 metriä...

Ruoko > Järviruoko > Ruoko kasvina
Vesikasvien poisto
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2013

Vesikasvit ovat keskeinen osa järviluontoa sekä tärkeä vesieliöstön elinympäristö. Ne myös parantavat veden laatua. Järven rehevöitymisen vuoksi lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan kuitenki...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Rantojen kunnostus > Vesikasvien poisto