1
2
3
Seuraava Viimeinen

Vesihuoltotulkin etusivunosto
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2017

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa SYKEssä tehty uusi helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkai......

Vesihuoltotulkin etusivunosto
Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa
Tiedote | Julkaistu: 25.10.2017

Suomen ympäristökeskus SYKEssä tehty uusi helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa
Vesi > Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa
Kiina ja EU vahvistavat yhteistyötä vesiturvallisuuden parantamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 21.9.2017

Kiina, Euroopan komissio ja useat Euroopan unionin valtiot allekirjoittivat tänään Turussa Deklaraation EU:n ja Kiinan vesiyhteistyön syventämiseksi. Tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää kehitystä......

Vesi > Kiina ja EU vahvistavat yhteistyötä vesiturvallisuuden parantamiseksi
Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 1.9.2017

Kuva: Johanna Kallio Ympäristönsuojelulaissa ( 527/2014 , YSL) säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ( muutos 19/2017 ).  Ennen...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet
Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tiedote | Julkaistu: 14.7.2017

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä p......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Pohjavesien tila > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Tiedote | Julkaistu: 11.5.2017

Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana rannikkoalueilla sekä Etelä-Hämeessä kuivan syksyn ja epävakaan talven jäljiltä. Kaivojen veden riittävyyttä on hyvä tarkkailla. ...

Vesi > Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Syventävää tietoa
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tämän sivun kautta löydät syventävää tietoa jätevesien käsittelymenetelmistä ja niillä saavutettavista tuloksista (SYKEn Puhdistamosivusto), sekä muuta täydentävää tietoa. © Seppo Le...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa
Vesihuoltolaitosten raportit
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2016

Yhdyskuntien vesihuollosta on koottu tietoja systemaattisesti 1960-luvulta lähtien. Tietojen koonti järjestyi laitoksille tehdyillä kyselyillä aina 1990-luvulle saakka, jonka jälkeen tietoa on koottu...

Kartat ja tilastot > Vesihuoltoraportit > Vesihuoltolaitosten raportit
Vesihuoltotilastojulkaisut 1970-2000
Sisältösivu | Julkaistu: 21.9.2016

Tälle sivulle on koottu vesihuollon tilastojulkaisuja vuosilta 1970-2000. Vesihuoltotilastot  Vuosi   Julkaisija&#......

Kartat ja tilastot > Vesihuoltoraportit > Vesihuoltolaitosten raportit > Vesihuoltotilastojulkaisut 1970-2000
Tarkkaile kaivoveden laatua ja riittävyyttä säännöllisesti
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2016

KAIVOTIEDOTE (kesä 2016) Vettä kunnostetusta kivikehäkaivosta. © Sanna Vienonen Kaivon sijainnilla on merkitystä Kesäisin kaivon rakenteet ja lähiympäristö on helppo tarkistaa......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Tarkkaile kaivoveden laatua ja riittävyyttä säännöllisesti
Vesihuolto
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2015

usein kysyttyjä Kaivo-sivusto kaivon omistajan avuksi Kiinteistön jätevesien käsittely Vesihuoltotilastot Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatu...

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto
Jätevedenpuhdistamojen raportit
Sisältösivu | Julkaistu: 21.9.2016

Kuva: Timo Laaksonen Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot raportoivat toiminnastaan valvontaviranomaisille ELY-keskuksiin, jotka seuraavat ympäristöluvan mukaisten ehtojen täyttymistä. Tietoja ...

Kartat ja tilastot > Vesihuoltoraportit > Jätevedenpuhdistamojen raportit
Kesällä katse kaivon rakenteisiin
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

KAIVOTIEDOTE (kesä 2015) Vettä kunnostetusta kivikehäkaivosta. © Sanna Vienonen Kaivon sijainnilla on merkitystä Kesäisin kaivon rakenteet ja lähiympäristö on helppo tarkistaa......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kesällä katse kaivon rakenteisiin
Jätevesiviikon tapahtumia
Sisältösivu | Julkaistu: 15.5.2015

Lisätietoja tapahtuman järjestäjältä Tapahtuma Paikka Ajankohta Järjestäjä ja lisätietolinkki VARSINAIS-SUOMI JA SATAKUNTA ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Jätevesiviikon tapahtumia
Kaivot pakkasella
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2014

KAIVOTIEDOTE (talvi 2014) © Timo Ratinen Lista talvitoimista Tarkkaile kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia säännöllisesti y......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivot pakkasella
Markkinoilta poistuneita puhdistamoja
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Suomessa myytyjä, mutta markkinoilta jo poistuneita kaikille jätevesille tarkoitettuja pienpuhdistamoja, niiden laitetoimittaja sekä niihin liittyviä puolueett...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille > Markkinoilta poistuneita puhdistamoja
Kesä hyvää aikaa huoltaa kaivo
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2014

KAIVOTIEDOTE (kesä 2014) Kaivon sijainnilla on merkitystä Kesäisin kaivon rakenteet ja lähiympäristö on helppo tarkistaa. Rengaskaivoon kannattaa kurkistaa säännöllisin väliajoin. ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kesä hyvää aikaa huoltaa kaivo
Kevättoimet kaivolle
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2014

KAIVOTIEDOTE (kevät 2014) Kaivon kunto tarkastetaan joka kevät Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti läpi vuoden. Keväällä lumien sulamisvedet ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kevättoimet kaivolle
Vähäisten pesuvesien käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Termi ”kantovesi” on vakiintunut tarkoittamaan vedenkäyttöä, jossa käytettävä vesi kannetaan ämpärillä käyttökohteeseen, esim. keittiöön tai saunaan. Tällöin käytetyn veden määrä on tyypillisesti väh...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Harmaiden jätevesien käsittely > Vähäisten pesuvesien käsittely
Kaivon kunto talvella
Sisältösivu | Julkaistu: 9.12.2013

KAIVOTIEDOTE (talvi 2013) Kuva: Timo Ratinen Lista talvitoimista Tarkkaile kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia sään......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon kunto talvella

1
2
3
Seuraava Viimeinen