1
2
3
Seuraava Viimeinen

Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Tiedote | Julkaistu: 8.1.2018

Itämeren meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio. Lisäksi jokien, järvien ja pohjavesien hoitoa varten laadittuja suunnitelmia ryhdytään tarkistamaan. Jokaisella on mahdollisuus antaa palaute......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Vesi > Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Vesienhoitosuunnitelmat vesienhoitoalueittain vuosiksi 2016 - 2021 Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016-2021 Manner-Suomen seitsemälle vesienhoitoalueelle. ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja
Vesienhoitoalueet
Sisältösivu | Julkaistu: 11.11.2013

Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2014

Vaikuta vesiin! Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kymijoki-Suomenlahti > Osallistuminen vesienhoitoon
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 29.9.2014

Kuuleminen vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta 8.1.2018 - 9.7.2018 välisenä ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki > Osallistuminen vesienhoitoon
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 29.9.2014

Kuuleminen vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta 8.1.2018 - 9.7.2018 välisenä ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kemijoki > Osallistuminen vesienhoitoon
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 29.9.2014

Kuuleminen vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta 8.1.2018 - 9.7.2018 välisenä ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Tornionjoki > Osallistuminen vesienhoitoon
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Vaikuta vesiin! Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2021–20...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Osallistuminen vesienhoitoon
Oulujoki-Iijoki
Sisältösivu | Julkaistu: 29.7.2013

Ajankohtaista Vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunni...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2013

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteist...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Apua vesistön kunnostamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistön tilan parantaminen ja kunnostustamisen suunnittelun aloittamiseksi tarvitaan yleensä tietoa, rahoitusta ja sopivia yhteistyökumppaneita. Vasemman palstan linkkien taakse on koottu materiaale...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen
Vesienhoidon organisointi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.12.2016

Vastuullisena viranomaisena vesienhoitoalueella toimivat alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue on Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkoi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kymijoki-Suomenlahti > Vesienhoidon organisointi
Kemijoki
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Ajankohtaista Vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuu...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kemijoki
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheutt...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kemijoki > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2013

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenp...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 26.9.2013

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Oulujoen-Iijoen  vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.  Suunnite...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki > Osallistuminen vesienhoitoon
Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Ajankohtaista Vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuu...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä mui...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Tornionjoki
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Ajankohtaista Vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuu...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Tornionjoki
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheutt...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Tornionjoki > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

1
2
3
Seuraava Viimeinen