1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Tiedote | Julkaistu: 21.6.2018

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Luonto > Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Meri > Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä
Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Tiedote | Julkaistu: 21.6.2018

Suomen merialueilla on havaittu sinilevää Virolahden, Uudenkaupungin ja Pietarsaaren rannikoilla sekä Haapasaaressa. Järvillä sinilevää on esiintynyt hieman ja vain muutamalla havaintopaikalla runsaas......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 21.6.2018: Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja
Veden lämpötila
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Järviveden lämpötilat juha...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Veden lämpötila
Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat
Tiedote | Julkaistu: 20.6.2018

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla parannetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen tarkoitettujen korkotukilainojen tukieht......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat
Rakentaminen > Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2018

Erityisesti vaatteiden ja urheiluvälineiden kirpputorihinnat ovat uusia tuotteita edullisempia. © Kuva: HSY/Suvi-Tuuli Kankaanpää Vaatteet ja kengät suosituimpia pääkaupunkiseudun k......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu
Uutinen | Julkaistu: 19.6.2018

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin tänään. Muutos tulee voimaan 20 päivän kuluttua tästä päivästä, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on 20 kuukautta aikaa viedä direktiivin si......

Rakentaminen > EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu
Vaatteet ja kengät suosituimpia pääkaupunkiseudun kirppu- ja nettitoreilla, Tampereella huonekalut ja Turussa sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2018

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat tehneet yhteistyökumppaneidensa kanssa alustavan selvityksen siitä, kuinka suuri osuus tuotteista päätyy kirpputoreille ja kä......

Kulutus ja tuotanto > Vaatteet ja kengät suosituimpia pääkaupunkiseudun kirppu- ja nettitoreilla, Tampereella huonekalut ja Turussa sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa enää aivan pohjoisessa (1...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
BASF akkumateriaalitehdas, Harjavalta
Julkaistu: 21.6.2018

Yhteyshenkilöt: BASF SE Aleksei Volkov (englanti, saksa), Email: aleksei.volkov@basf.com, Marko Räikkönen (suomi, englanti, saksa), Email: marko.raikkonen@basf.com, Kurt Elliot Larsen (engl...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > BASF akkumateriaalitehdas, Harjavalta
Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 18.6.2018

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset riittävät, mahdolliset uudet rajoitukset tehdään vapaaehtoisin sopimuksin....

Luonto > Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy
Ruotsin myöntämä Nord Stream 2 -lupa saatavilla
Uutinen | Julkaistu: 18.6.2018

Ruotsi on toimittanut Nord Stream 2 -maakaasuputkihanketta koskevan lupapäätöksen Suomelle. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > Ruotsin myöntämä Nord Stream 2 -lupa saatavilla
Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
Uutinen | Julkaistu: 15.6.2018

Valtioneuvosto päätti 14.6. asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloise......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi
MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2018

Suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien asuntotuotantoa ja kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä. Täm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Elinympäristö ja kaavoitus > MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Rakentaminen > MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua
Pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2016

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenh...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet
Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2018

Yhdyskuntien pitkään jatkunut hajautuminen on taittumassa. Täydennysrakentaminen on tiivistänyt taajamia ja kääntänyt asukastiheyden kasvuun erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Matkat kotoa työ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Tietoa yhdyskuntarakenteesta > Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Kartat ja tilastot > Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2018

Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voim......

Rakentaminen > Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista
Ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen tarvitaan pitkäaikaista seurantatietoa
Tiedote | Julkaistu: 14.6.2018

Kuivuus, myrskyt, taudit ja tuholaiset aiheuttavat riskejä maa- ja metsätalouden sekä kala- ja porotalouden harjoittamiselle ilmaston muuttuessa. Riskien pienentämiseksi tarvitaan mittavia varautumis-......

Ilmasto ja ilma > Ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen tarvitaan pitkäaikaista seurantatietoa
Kansainvälinen maisemapäivä
Sisältösivu | Julkaistu: 14.6.2018

Euroopan neuvoston aloitteesta kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan vuosittain 20.10. Maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kaikkien kulttuuriper...

Luonto > Maisemat > Kansainvälinen maisemapäivä

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen