1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Rannikkoalueiden suunnittelu luo pohjaa kestävälle elinkeinotoiminnalle
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2017

Rannikkoalueiden hoidon suunnittelun avulla voidaan huomioida niin maalla kuin merellä tapahtuvan toiminnan vaikutukset rantaluontoon ja paikalliseen elinkeinotoimintaan. Siinä pyritään tarkastelemaan......

Luonto > Rannikkoalueiden suunnittelu luo pohjaa kestävälle elinkeinotoiminnalle
Metsien monimuotoisuuden turvaaminen pohjautuu tutkittuun tietoon
Tiedote | Julkaistu: 16.11.2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) kautta rahoitettu tutkimus tuottaa arvokasta tietoa metsälajeista, erilaisten luonnonhoidon menetelmien vaikutuksista, metsäneuvonnan haa......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Metsien monimuotoisuuden turvaaminen pohjautuu tutkittuun tietoon
Luonto > Metsien monimuotoisuuden turvaaminen pohjautuu tutkittuun tietoon
Oletko nähnyt meriotakilokkia Porvoon hiekkarannoilla?
Uutinen | Julkaistu: 1.8.2016

Meriotakilokilla oli aiemmin useita merenrantaesiintymiä Porvoossa. Viimeisin havainto lajista Porvoon saaristossa on 1990-luvulta. Suomen ympäristökeskus SYKE kaipaa apua Porvoon rannikolla ja saaris......

Luonto > Oletko nähnyt meriotakilokkia Porvoon hiekkarannoilla?
Pikkuapolloa siirretty Sipoonkorpeen ja Salon Rekijoelle
Tiedote | Julkaistu: 30.6.2016

Uhanalaisen pikkuapolloperhosen siirtoistutuksia on jatkettu siirtämällä perhosia kesäkuun alkupuolella kahdelle Natura-alueelle Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Uudenmaan siirto tehtiin Sipooseen......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Pikkuapolloa siirretty Sipoonkorpeen ja Salon Rekijoelle
Luonto > Pikkuapolloa siirretty Sipoonkorpeen ja Salon Rekijoelle
Harjusinisiiven hyvä vuosi salli siirtoistutuksen
Tiedote | Julkaistu: 23.6.2016

Suomen ympäristökeskus on jatkanut harjusinisiiven seurantaa Säkylänharjulla. Kahden edeltäneen huonon vuoden jälkeen harjusinisiipi runsastui viime kesänä. Kuluva kesä on osoittautunut vieläkin parem......

Luonto > Harjusinisiiven hyvä vuosi salli siirtoistutuksen
Luonnon monimuotoisuutta turvataan paahdeympäristöissä toimijoiden yhteistyönä
Tiedote | Julkaistu: 12.5.2016

Luontoarvot näkyvät maisemassa ja suojelua kaipaava luonto ylittää tilarajat. Suojelun toteuttaminen edellyttää vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Yhteistyön ja vuoropuhelun keinoja kehitetään Tieto......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Luonnon monimuotoisuutta turvataan paahdeympäristöissä toimijoiden yhteistyönä
Luonto > Luonnon monimuotoisuutta turvataan paahdeympäristöissä toimijoiden yhteistyönä
METSOssa tehdään arvokasta työtä metsäluonnon hyväksi
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2016

Vapaaehtoisuuteen perustuva Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) on edelleen suosittu metsänomistajien keskuudessa. Suojelun ja luonnonhoidon lisäksi vuonna 2008 käynnistynees......

Luonto > METSOssa tehdään arvokasta työtä metsäluonnon hyväksi
Luontotyyppien uhanalaisuus 2016-2018
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Kuva: Anne Raunio. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan toistamiseen 2016–2018. Luontotyyppien uhanalaisuus ja siinä mahdollisesti nähtävät trendit ovat tärkeä mittari, kun arvio...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Luontotyyppien uhanalaisuus 2016-2018
Luontotyyppien uhanalaisuus 2008
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Tervaleppäluhdat arvioitiin vaarantuneiksi (VU) ensimmäisessä uhanalaisuusarvioinnissa. Kuva: Anne Raunio Suomen ensimmäisessä luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa tarkasteltiin ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Luontotyyppien uhanalaisuus 2008
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) suorittivat yhteistyössä kesällä 2015 muinaismuistojen, rakennusten, perinnemaisemien sek...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi > Ajankohtaista
Inventointikohteet
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Inventoinnit ovat päättyneet.  Kesällä 2015 kartoitustyötä tehtiin seuraavilla alueilla:   Jyväskylä, Korpilahti Kuhmoinen (N) ja Luhanka Kuhmoinen (S) ...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi > Inventointikohteet
Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Päijänteen Saaristoinventointi v. 2015 Hankkeessa selvitetään Päijänteen vaikeasti tavoitettavien, ensisijaisesti maayhteyksittömien saarikohteiden rakennusperintöä, muinaismuistoja sekä perinne...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi
Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tiedote | Julkaistu: 19.3.2015

Laajapohjainen yhteistyö ympäristö- ja metsäalan toimijoiden kesken on tuottanut yhteisen näkemyksen harjumetsien paahdeympäristöjen hoidosta. Harjut ovat tärkeitä paitsi niihin erikoistuneille lajeil......

Luonto > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Inventointi ja rajauspäätökset
Sisältösivu | Julkaistu: 20.10.2014

Luonnonsuojelulain luontotyyppejä on inventoitu rajauspäätösten valmistelua varten pääasiassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Inventoinnissa on tarkistettu n. 3 500 kohdetta. Näis...

Luonto > Luontotyypit > Luonnonsuojelulain luontotyypit > Inventointi ja rajauspäätökset
Luonnonvarat - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 24.6.2014

Kaakkois-Suomen luonnonvarat - Sivukivet uusiokäyttöön Luonnonvarojen kestävää käyttössä keskeisessä asemassa ovat maa-aineslain mukaiset lausunnot sekä neuvottelut kuntien ja kiviainesal......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Luonnonvarat - Kaakkois-Suomi
Itämeren hiekkarantojen ja dyynien hoito
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2014

Sinisimpukoita hiekkarannalla. © Terhi Ryttäri. Hiekkarannat ja dyynit ovat lajirikkaita elinympäristöjä. Niillä elää lukuisia joukko kovakuoriaisia, luteita, perhosia, hämähäkkieläim...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Rannikko > Itämeren hiekkarantojen ja dyynien hoito
Raportointi 2001-2006
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2014

Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2001–2006 Luontodirektiivin artikla 17 velvoittaa jäsenmaita raportoimaan direktiivin toimeenpanosta kuuden vuoden välein. Vuonna 2007 raportoitiin jaksost...

Luonto > Luontotyypit > Luontodirektiivin luontotyypit > Luontodirektiivin luontotyyppiraportit > Raportointi 2001-2006
Raportointi 2007-2012
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2014

Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2007–2012 Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Vuonna 2013 EU-komissiolle raportoitiin...

Luonto > Luontotyypit > Luontodirektiivin luontotyypit > Luontodirektiivin luontotyyppiraportit > Raportointi 2007-2012
Pohjan- ja rönsysorsimon suojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 13.11.2013

Ruijanesikko-ryhmään kuuluvat pohjansorsimo ja rönsysorsimo ovat luonnonsuojelulain mukaan erityisesti suojeltavia lajeja. Vuonna 2010 rönsysorsimo on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja pohjanso...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Yksittäisten lajien suojelu > Pohjan- ja rönsysorsimon suojelu
Turvetuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 26.2.2015

Suo valmisteltuna luopumaan turpeestaan.  © Ympäristöhallinnon kuvapankki   Turvetuottajan tulee olla selvillä toimintansa ympäris...

Luontoselvitykset - Lounais-Suomi > Luontoselvitysten laatiminen > Turvetuotanto

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen