1
2
3
Seuraava Viimeinen

Tuulivoimaneuvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 3.8.2015

Ympäristöministeriön rahoituksella (OHKE) on käynnistetty tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu. Se tarjoaa elokuusta 2015 alkaen asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnil...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimaneuvonta
Päivitetty suunnitteluopas tuulivoimarakentamisesta
Uutinen | Julkaistu: 15.12.2016

Ympäristöministeriö on päivittänyt tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan. Opasta on päivitetty, koska tuulivoimarakentamisen vaikutuksista on saatu lisää tietoa ja tuulivoimarakentamista koskeva la......

Elinympäristö ja kaavoitus > Päivitetty suunnitteluopas tuulivoimarakentamisesta
Usein kysytyt kysymykset tuulivoimasta
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2016

Mitä tuulivoimalan rakennuslupakäsittelyssä otetaan huomioon? Milloin tuulivoimalalle tarvitaan ympäristölupa? Miten valtioneuvoston asetusta tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoi......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimaneuvonta > Usein kysytyt kysymykset tuulivoimasta
Julkaisu: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Uutinen | Julkaistu: 1.3.2016

Ympäristöministeriön tuore julkaisu valottaa tuulivoimarakentamisen vaikutuksia maisemaan. Julkaisussa tarkastellaan erityisesti tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten käsittelyä kaavoituksessa ja ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Julkaisu: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Julkaisu: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Elinympäristö ja kaavoitus > Julkaisu: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Varsinais-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

    Näillä sivuilla on Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskevaa alueellista ympäristötietoa. Sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/varsinais-suomi-ja-satakunta © Varsinai...

Alueellista ympäristötietoa > Varsinais-Suomi
Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

© Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savoa koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi   Luvat, ilmoitukset ...

Alueellista ympäristötietoa > Etelä-Savo
Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Kainuuta koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympäristölu...

Alueellista ympäristötietoa > Kainuu
Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

    Keski-Suomea koskevaa alueellista ympäristötietoa näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ym...

Alueellista ympäristötietoa > Keski-Suomi
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Seuraavilla sivuilla on Hämettä koskevaa ympäristötietoa: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa - Ympäristölupien val...

Alueellista ympäristötietoa > Häme
Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Pohjois-Karjalaa koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa ...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Kuva ©YHA-kuvapankki/Jouko Lehmuskallio   Pohjois-Pohjanmaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi ...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Pohjanmaa
Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Kaakkois-Suomen koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympä...

Alueellista ympäristötietoa > Kaakkois-Suomi
Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla   Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäri...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa
Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Pohjois-Savoa koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympäri...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo
Tuulivoimarakentaminen - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 28.10.2015

Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava vahvistettiin 15.1.2014. Tuulivoimakaavassa on määritelty 18 kpl seudullisesti merkittävää tuulivoimapuistoaluetta. Yhden alueen (Etelä-Kinahmi) ympäristöministe......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Pohjois-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekister...

Alueellista ympäristötietoa > Etelä-Pohjanmaa
Tuulivoimarakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2014

Tuulivoima on ympäristön kannalta hyvä tapa tuottaa energiaa. Tuulivoimalat tuottavat sähköä saasteettomasti ja vähentävät sähköntuotannon tarvetta hiilellä, öljyllä ja kaasulla. Suomessa tuulivoiman...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen
Tuulivoiman ulkomelulle ohjearvot
Tiedote | Julkaistu: 27.8.2015

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan eikä me......

Elinympäristö ja kaavoitus > Tuulivoiman ulkomelulle ohjearvot
Askarruttaako tuulivoimarakentaminen? Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä
Tiedote | Julkaistu: 3.8.2015

Uusi neuvontapalvelu tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Tuulivoimaneuvontaa saa puhelimitse numerosta......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Askarruttaako tuulivoimarakentaminen? Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Askarruttaako tuulivoimarakentaminen? Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä
Tuulivoimarakentaminen – Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2015

Kainuun maakuntakaava 2020 on vahvistettu vuonna 2009, mutta tämän maakuntakaavatyön yhteydessä ei ole tutkittu tuulivoimarakentamisen sijoittumista Kainuun alueella. Kiinnostus tuulivoimarakentamise......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen – Kainuu

1
2
3
Seuraava Viimeinen