1
2
Seuraava Viimeinen

Turvetuotannon tarkkailusta uusi ohje
Uutinen | Julkaistu: 26.10.2017

Ympäristöministeriön uusi ohje pyrkii yhdenmukaistamaan turvetuotannon tarkkailukäytäntöjä. Tarkkailutietojen perusteella valvontaviranomainen voi arvioida, onko toiminta ympäristöluvan mukaista ja ai......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Turvetuotannon tarkkailusta uusi ohje
Vesi > Turvetuotannon tarkkailusta uusi ohje
Selkeyttä luonnonarvojen huomioimiseen ja luontoselvitysten vaatimuksiin turvetuotannossa
Uutinen | Julkaistu: 19.8.2016

Ympäristöministeriön uuden Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset -ohjeen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvojen huomioimista ja l......

Kulutus ja tuotanto > Selkeyttä luonnonarvojen huomioimiseen ja luontoselvitysten vaatimuksiin turvetuotannossa
Pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakuaika pidentyy
Uutinen | Julkaistu: 4.5.2016

Ympäristönsuojelulain muutos (327/2016) antaa mahdollisuuden hakea enintään kymmenen hehtaarin laajuisille turvetuotantoalueille ympäristölupaa 1. syyskuuta 2020 saakka. Hakuajan pidentäminen koskee ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakuaika pidentyy
Kulutus ja tuotanto > Pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakuaika pidentyy
Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2014

Tasavallan presidentti vahvisti tänään uuden ympäristönsuojelulain, joka tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Samalla tulee voimaan uusi ympäristönsuojeluasetus....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta
Ilmasto ja ilma > Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta
Kulutus ja tuotanto > Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta
Luonto > Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta
TASO-hankkeen loppuraportin julkistaminen
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 3.6.2014

TASO-hankkeen loppuraportti julkistetaan 3.6.2014 hankkeen nettisivuilla. TASO-hanke on valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke. Hanke on päättynyt vuoden 2......

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > TASO-hankkeen loppuraportin julkistaminen
Parempia menetelmiä turvetuotannon ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantaan
Tiedote | Julkaistu: 13.5.2014

SYKE ja Oulun yliopisto selvittivät, mitkä seurantamenetelmät kuvaavat parhaiten turvetuotannon ja soiden muun maankäytön vaikutuksia pienissä latvavesissä. Perinteiset seurantamenetelmät eivät latvav......

Vesi > Parempia menetelmiä turvetuotannon ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantaan
Kuormituksen arviointi mallintamalla
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Mallinnuksen kehittäminen kiintoaineen ja humuksen osalta Kivennäismaapeltojen ravinnekuormituksen simulointiin alun perin kehitettyä ICECREAM-mallia (esim. Rekolainen & Posch 199...

TASO-hanke > Kuormituksen arviointi mallintamalla
TASO-hankkeen loppuseminaari
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 11.11.2013

TASO-hanke on valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke. Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Loppuseminaarissa kokoonnutaan hankkeen teemojen äärelle painottaen ha......

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > TASO-hankkeen loppuseminaari
Turvetuottajien omavalvontakoulutus
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 3.10.2013

Päivän aikana tutustutaan uuteen omavalvontalomakkeeseen ja omavalvontaan maastossa....

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > Turvetuottajien omavalvontakoulutus
Turvetuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 26.2.2015

Suo valmisteltuna luopumaan turpeestaan.  © Ympäristöhallinnon kuvapankki   Turvetuottajan tulee olla selvillä toimintansa ympäris...

Luontoselvitykset - Lounais-Suomi > Luontoselvitysten laatiminen > Turvetuotanto
Automaattinen veden laadun seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Mittausasemat Mitattavat vesiarvot ja tekniikka Mittaustulokset  Mittausasemat Turvetuotantoalueella sijaitseva automaattinen vedenlaadun mitta...

TASO-hanke > Veden laadun seuranta > Automaattinen veden laadun seuranta
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Sivun sisällysluettelo TASO-hankkeen esitteet ja hanketoimintaan liittyvät julkaisut Julkaisut Valuma-aluetason suunnittelun työkalut Metsätalouden työ- ja toimintaohjekor...

TASO-hanke > Julkaisut
TASO-hanke
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

TASO-hankkeessa (2011-2013) kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeessa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosi...

TASO-hanke
Vesinäytteenotto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Näytteenottopisteet Analysoitavat arvot Vesinäytetulokset  Näytteenottopisteet Vesinäytteenotin ja näytepullo. © TASO-hanke TASO-hankkeen vesi...

TASO-hanke > Veden laadun seuranta > Vesinäytteenotto
Tapahtumat ja koulutus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus
Turvetuotannon vesiensuojelukoulutus 4. jakso
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 6.9.2013

Turvetuotannon vesiensuojelukoulutuksen neljäs ja viimeinen jakso....

TASO-hanke > Tapahtumat ja koulutus > Turvetuotannon vesiensuojelukoulutus 4. jakso
Turvetuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 14.11.2013

Turvetuotannon osuus vesistöjen fosforikuormituksesta on puoli prosenttia ja typpikuormituksesta alle prosentti. Vaikka tuotannon osuus valtakunnallisesti on pieni, voi sillä olla suurikin alueelline...

Vesi > Vesiensuojelu > Turvetuotanto
Hankkeen tausta
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2014

Turvetuotannosta ja suometsätalouden kunnostusojituksista aiheutuu paikallisesti ja alueellisesti haittoja monilla alueilla. Huoli turvetuotannon ja suometsätalouden kuormittamien vesien tilasta on k...

TASO-hanke > Hankkeen tausta
Henkilöstö
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2014

Yhteystiedot Hanke on päättynyt. Tiedustelut: Yli-insinööri Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus puh. 0295 024 812, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi Henkilöstö Päivi Saari...

TASO-hanke > Henkilöstö
Veden laadun seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Vesinäytteenottoa mittauskaivosta. © TASO-hanke TASO-hankkeessa selvitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesistökuormitusta Saarijärven reitillä. Seuranta perustui autom...

TASO-hanke > Veden laadun seuranta

1
2
Seuraava Viimeinen