1
2
Seuraava Viimeinen

Tuottajavastuujätteet
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2015

Kuluttajat voivat viedä kaikki tällä sivulla mainitut jätteet maksutta tuottajien ja tuottajayhteisöiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joista ne viedään eteenpäin kierrätykseen. Jäteh...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Tuottajavastuujätteet
Tuottajavastuu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2014

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa? Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytös...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 19.1.2017

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tarvittaess...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Uusi romuajoneuvoasetus hyväksyttiin
Uutinen | Julkaistu: 12.2.2015

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Ajoneuvon tuottajalla on velvollisuus järjestää romuajoneuvojen jätehuolt......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Uusi romuajoneuvoasetus hyväksyttiin
Pakkausjätteen keräysjärjestelyt muuttuvat pakkausten tuottajavastuun laajetessa
Tiedote | Julkaistu: 3.7.2014

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen pakkauksista ja pakkausjätteistä. Asetuksen tavoitteena on helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia toimittaa pakkausjäte maksuttomaan keräykseen sekä lisätä pakk......

Kulutus ja tuotanto > Pakkausjätteen keräysjärjestelyt muuttuvat pakkausten tuottajavastuun laajetessa
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen keräystä tehostetaan
Tiedote | Julkaistu: 3.7.2014

Valtioneuvosto on tänään 3.7. antanut uudet asetukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta sekä paristoista ja akuista. Asetuksilla edistetään käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräystä ja kierrä......

Kulutus ja tuotanto > Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen keräystä tehostetaan
Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä
Tiedote | Julkaistu: 10.2.2014

Ympäristöministeriö julkisti tänään kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa. Lisäksi kaivosten ympäristötu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä
Kulutus ja tuotanto > Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä
Valtioneuvosto esittää lykättäväksi pakkausten tuottajien vastuuta kuluttajapakkausten jätehuollosta
Tiedote | Julkaistu: 27.11.2013

Valtioneuvoston hyväksyi tänään hallituksen esityksen laiksi jätelain muuttamisesta. Pakkaajille annetaan lisäaikaa 1.5.2015 saakka toteuttaa pakkausten laajennettu tuottajavastuu, mitä nykyinen jätel......

Kulutus ja tuotanto > Valtioneuvosto esittää lykättäväksi pakkausten tuottajien vastuuta kuluttajapakkausten jätehuollosta
Tuottajavastuu jätehuollossa ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2013

Renkaiden kierrätysmaksut alenivat 1.1.2018 (Suomen Rengaskierrätys Oy) Tuottajavastuun kehittämishanke on valmistunut ja sen tulokset voi katsoa seuraavasta linkistä (Kehittämisprojekti 2......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Tuottajavastuu jätehuollossa ajankohtaista
Akku- ja paristotilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Vuonna 2016 Suomen markkinoille toimitettiin 3 000 tonnia kannettavia paristoja ja akkuja ja niitä kerättiin 1 300 tonnia. Keräysaste oli 46 %. Valtioneuvoston asetuksen (520/2014) muk...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Akku- ja paristotilastot
Keräyspaperitilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Seuraavassa tiedostossa on keräyspaperitilastoja vuosilta 2005-2015. Tiedot perustuvat tuottajayhteisöiden eli Suomen Keräyspaperituottajayhteisö Oy:n ja Suomen Keräystuote Oy:n Pirkanmaan ELY-keskuk...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Keräyspaperitilastot
Pakkausjätetilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Valtioneuvoston pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevassa päätöksessä (962/1997) säädetään tavoitteet pakkausjätteiden synnyn ehkäisylle, uudelleenkäytölle, kierrätykselle ja hyödyntämiselle. Tav...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Pakkausjätetilastot
Rengastilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Suomessa poistuu vuosittain käytöstä noin 50 000 tonnia renkaita, mikä vastaa noin 6 miljoonaa henkilöauton rengasta. Kaikki käytöstä poistuneet renkaat kerätään talteen ja toimitetaan...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Rengastilastot
Romuajoneuvotilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Auto tulee kierrättää asianmukaisesti, kun sen matka tulee tien päähän. Romuajoneuvon viimeisellä haltijalla on velvollisuus palauttaa romuajoneuvo viralliseen vastaanottopisteeseen, josta hän saa ro...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Romuajoneuvotilastot
Sähkö- ja elektroniikkalaitetilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystavoite on vähintään neljä kilogrammaa asukasta kohden vuodessa. Tavoite on saavutettu vuosina 2006-2015. Vuonna 2005 seurantatiedot kerättiin ensi...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot > Sähkö- ja elektroniikkalaitetilastot
Tuottajavastuun tilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kokoaa tilastoja tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja niistä syntyvistä jätteistä. Tuottajavastuu koskee seuraavia tuot...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Tuottajavastuun tilastot
Seurantatietojen toimittaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 12.3.2014

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden on vuosittain toimitettava seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen taulukossa ilmoitettujen määräaikojen puitteissa. Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellis...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Seurantatietojen toimittaminen
Tuottajavastuun hakemukset tuottajarekisteriin
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2014

Yritys voi hoitaa tuottajavastuun velvoitteensa joko liittymällä tuottajayhteisöön tai tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii valtakunnallisen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Tuottajavastuun hakemukset tuottajarekisteriin
Akut ja paristot
Sisältösivu | Julkaistu: 3.11.2016

Tuottajavastuu koskee kaikkia paristoja ja akkuja, myös ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä maahantuotuja. Tuottajavastuussa ovat paristojen ja akkujen maahantuojat ja valmistajat.  Tuot...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Akut ja paristot
Juomapakkausten palautusjärjestelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 12.3.2014

Juomien pakkauksista kannetaan juomapakkausveroa. Veroa ei kuitenkaan kanneta pantilliseen palautusjärjestelmään kuuluvasta pakkauksesta, joka täytetään uudelleen tai hyödynnetään raaka-aineena. ...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Juomapakkausten palautusjärjestelmät

1
2
Seuraava Viimeinen