1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Kansallinen lajitietokeskus (Laji.fi)
Uutinen | Julkaistu: 5.2.2018

Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Ensimmäisenä vuorossa on Kansallinen Lajitietokeskus, jonka tuloksista kertoo K......

Envibase > Uutiset > Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Kansallinen lajitietokeskus (Laji.fi)
Sähköinen tiedonsiirto
Sisältösivu | Julkaistu: 31.1.2018

Suorakäyttörajapintoja ei vielä voi liittää YLVA-tietojärjestelmään. Tämä mahdollisuus otetaan käyttöön ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. YLVAn sähköisten lomakkeiden skeematiedostot ...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > Sähköinen tiedonsiirto
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2018

  Miten YLVAan kirjaudutaan? Toiminnanharjoittajat ja konsultit: Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai varmennekortilla. Valtiova...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > Usein kysyttyjä kysymyksiä
Pohjavesitietojärjestelmä - ohjeita tiedontuottajille
Sisältösivu | Julkaistu: 27.12.2017

Pohjavesitietojärjestelmä (POVET) kattaa ympäristöhallinnon luokittelemilta pohjavesialueilta (n. 6 000 kpl) ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta (80 kpl) saatavat tiedot. Lisäksi järjestelmään......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Pohjavesitietojärjestelmä - ohjeita tiedontuottajille
Sähköisesti siirrettävät pohjavesien vedenlaatutiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 13.12.2017

Määritelmiä Näytteenotolla tarkoitetaan tietyltä paikalta (Pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaika) ......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Sähköisesti siirrettävät pohjavesien vedenlaatutiedot
Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2017

Määritelmiä Pohjavedenkorkeudella tarkoitetaan tietyltä paikalta (pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaik......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot
Toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi
Sisältösivu | Julkaistu: 31.1.2018

Ympäristölupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset toiminnanharjoittajat toimittavat raporttinsa sähköisesti YLVAan osoitteessa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/ Suosit...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > Toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi
YLVA kuntakäyttäjille
Sisältösivu | Julkaistu: 8.1.2018

Ympäristönsuojelulain ja sitä koskevan voimaantulosäännöksen mukaan kuntien tulee tallettaa 1.9.2017 alkaen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään: antamansa lupa- ja valvontatehtäviin liitty...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > YLVA kuntakäyttäjille
Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointi uudistuu ja käyttö laajenee kuntiin – VAHTI muuttuu YLVAksi
Uutinen | Julkaistu: 23.11.2017

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan otetaan käyttöön uusi järjestelmä YLVA tammikuun 2018 puolivälissä. Samalla vanha VAHTI-järjestelmä poistuu käytöstä....

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointi uudistuu ja käyttö laajenee kuntiin – VAHTI muuttuu YLVAksi
Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2017

Ajankohtaista Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointi uudistuu ja käyttö laajenee kuntiin – VAHTI muuttuu YLVAksi (YM 23.11.2017) VAHTI muuttuu YLVAksi – ympäristölupie...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA
Ohjeita vedenlaatutietojen ja pohjavesien vedenkorkeustietojen tuottajille
Sisältösivu | Julkaistu: 8.11.2017

Valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-tiedonsiirtotapa) Valtion ympäristöhallinnossa (VYH) on kehitetty pinta- ja pohjavesien vedenlaadun ja pohjavesien vedenkorkeuden tiedon siirtoa ......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Ohjeita vedenlaatutietojen ja pohjavesien vedenkorkeustietojen tuottajille
From policy to practice – Opening research data on phenology
31.10.2017

SYKE released a new research data policy at the end of September. The aim of such policy is to indicate to a researcher what the institute expects to be done to the datasets produced in research and d......

Envibase > Avauksia-blogi > From policy to practice – Opening research data on phenology
Alasalmi ja Attila pohtivat miten satelliittikuvasta saadaan karttapalvelu
Uutinen | Julkaistu: 7.9.2017

SYKEssä on pitkä perinne tarjota satelliittikuvilta tulkittua vedenlaatutietoa ja pintalämpötiloja kertoo Hanna Alasalmi uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessa. Ensimmäiset tulkinnat tehtiin jo 2000-l......

Envibase > Uutiset > Alasalmi ja Attila pohtivat miten satelliittikuvasta saadaan karttapalvelu
Hyvä, parempi, TARKKA – satelliittikuvasta karttapalveluksi
7.9.2017

Uusi TARKKA-karttapalvelu on kehitetty tarjoamaan tarkan maastoerotuskyvyn satelliittiaineistoista työstettyjä tosivärikuvia ja vedenlaatutuotteita yleiseen käyttöön, kertovat Hanna Alasalmi ja Jenni ......

Envibase > Avauksia-blogi > Hyvä, parempi, TARKKA – satelliittikuvasta karttapalveluksi
Palsat sulavat
31.8.2017

Ympäristöministeriöllä, Saamelaisalueen koulutuskeskuksella, Saamelaiskäräjillä ja SYKEllä on meneillään Ulkoministeriön rahoittama AHA-hanke, jossa kehitämme yhteistyötä arktisen alueen toimijoiden k......

Envibase > Avauksia-blogi > Palsat sulavat
Saku Anttila kirjoittaa yhteistyöstä arktisella alueella
Uutinen | Julkaistu: 31.8.2017

Ympäristöministeriöllä, Saamelaisalueen koulutuskeskuksella, Saamelaiskäräjillä ja SYKEllä on meneillään Ulkoministeriön rahoittama AHA-hanke, jossa kehitämme yhteistyötä arktisen alueen toimijoiden k......

Envibase > Uutiset > Saku Anttila kirjoittaa yhteistyöstä arktisella alueella
ARA-asunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 30.8.2017

Palvelupaketti kokoaa valmiiseen aloitusnäkymään asumiseen liittyviä tilastoja ja karttatasoja. Painopisteenä palvelupaketissa on ARA-asuntokanta sekä sen vertailu vapaarahoitteiseen asuntokantaan. ...

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Palvelupaketit > ARA-asunnot
Poronhoito
Sisältösivu | Julkaistu: 30.8.2017

Poronhoidon palvelupaketit kokoavat tietoa poronhoidon tilastoista ja paikkatiedoista helposti tarkasteltaviksi kokonaisuuksiksi. Palvelupaketit on tarkoitettu niin poronhoidon asiantuntijoille, maan...

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Palvelupaketit > Poronhoito
TARKKA on uusi karttapalvelu tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuville
Uutinen | Julkaistu: 3.7.2017

Uusi TARKKA-karttapalvelun tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvien helppoon selailuun ja erityisesti nopeaan zoomailuun on avattu....

Envibase > Uutiset > TARKKA on uusi karttapalvelu tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuville
Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIRE-direktiivin mukaisina tietotuotteina
Uutinen | Julkaistu: 30.6.2017

SYKEn Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIREn mukaisina latauspalveluina. Aineisto on julkaistu sekä Atom-syötteenä että WFS-rajapintapalveluna. OGC-standardia noudattava Web Featur......

Envibase > Uutiset > Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIRE-direktiivin mukaisina tietotuotteina

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen