1
2
Seuraava Viimeinen

KIRA-digi -hankkeen kilpailutuksessa etsitään tekijää rakennetun ympäristön digitalisaation lakiklinikalle
Uutinen | Julkaistu: 21.2.2018

Lakiklinikalla halutaan helpottaa lainsäädäntöongelmia kohtaavien, alan digitalisaatiota toteuttavien yritysten ja yhteisöjen toimintaa tarjoamalla mutkatonta apua ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia......

Rakentaminen > KIRA-digi -hankkeen kilpailutuksessa etsitään tekijää rakennetun ympäristön digitalisaation lakiklinikalle
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun
Tiedote | Julkaistu: 7.2.2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun. ”Olen päättänyt, että koska on kyse kauaskantoisesta, suuresti suomala......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun
Rakentaminen > Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun
KIRA-digi 360 – näin digitalisaatio uudistaa kiinteistö- ja rakentamisalan
Tiedote | Julkaistu: 10.1.2018

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavassa KIRA-digi -hankkeessa on etsitty ratkaisuja alan kehittämiseksi nyt noin vuoden ajan. 25.1.2018 käynnistyvät KIRA-digi 360 -tilaisuudet tu......

Rakentaminen > KIRA-digi 360 – näin digitalisaatio uudistaa kiinteistö- ja rakentamisalan
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen
Tiedote | Julkaistu: 22.12.2017

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyt......

Rakentaminen > Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen
Uusi asetus edellyttää rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystä
Tiedote | Julkaistu: 24.11.2017

Lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys 1.1.2018 alkaen. Ympäristöministeriö hyväksyi asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tänään. Asetuksen ta......

Rakentaminen > Uusi asetus edellyttää rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystä
Puheenvuorossa yliarkkitehti Niina Kilpelä: Hyvin suunniteltua esteettömyyttä ei huomaa
Uutinen | Julkaistu: 4.7.2017

Ympäristöministeriön yliarkkitehti Niina Kilpelä kertoo valtioneuvoston toukokuussa hyväksymästä uudesta esteettömyysasetuksesta. Asetus sisältää velvoitteen rakennetun ympäristön esteettömyyteen. Yht......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Puheenvuorossa yliarkkitehti Niina Kilpelä: Hyvin suunniteltua esteettömyyttä ei huomaa
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuorossa yliarkkitehti Niina Kilpelä: Hyvin suunniteltua esteettömyyttä ei huomaa
Vihreän julkisen talonrakentamisen opas lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 19.5.2017

Ympäristöministeriön vihreän julkisen talonrakentamisen opasluonnos lähtee tänään lausunnolle. Opas sisältää vapaaehtoiset suositukset, joiden avulla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Vihreän julkisen talonrakentamisen opas lausunnolle
Kulutus ja tuotanto > Julkiset hankinnat > Vihreän julkisen talonrakentamisen opas lausunnolle
Kulutus ja tuotanto > Vihreän julkisen talonrakentamisen opas lausunnolle
Rakentaminen > Vihreän julkisen talonrakentamisen opas lausunnolle
Uusi asetus edistää esteetöntä rakentamista
Uutinen | Julkaistu: 4.5.2017

Valtioneuvosto hyväksyi 4.5.2017 asetuksen rakennusten esteettömyydestä. Esteettömyyttä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Esteettömyysasetuksessa on otettu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Uusi asetus edistää esteetöntä rakentamista
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Uusi asetus edistää esteetöntä rakentamista
Suomi haluaa sujuvampaa EU-lainsäädäntöä rakennustuotteisiin
Tiedote | Julkaistu: 10.4.2017

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi eteni EU:n tasolle Suomen tehtyä ehdotuksen EU:n rakennustuoteasetuksen muuttamisesta. Asetuksen ongelmat vaikeuttavat suomalaisten rakennusalan yrit......

Rakentaminen > Suomi haluaa sujuvampaa EU-lainsäädäntöä rakennustuotteisiin
Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Sisältösivu | Julkaistu: 30.3.2017

Ikärakenteen muuttuessa rakennetun ympäristön laadun ja esteettömyyden merkitys korostuu erityisesti. Oulun kaupungin asuntotoimi ja hyvinvointipalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä erityisryhmien asu......

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuoroja > Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Puheenvuorossa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Uutinen | Julkaistu: 30.3.2017

Ikärakenteen muuttuessa rakennetun ympäristön laadun ja esteettömyyden merkitys korostuu erityisesti. Oulun kaupungin asuntotoimi ja hyvinvointipalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä erityisryhmien asu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Puheenvuorossa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuorossa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 13.3.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Rakentaminen > Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia kodeista, työpaikkoihin ja palveluihin. Ne muodostavat puitteet turvalliselle ja terveelliselle arjelle. Rakentamisen lähtökohtana on uusi tilatarve tai tar...

Rakentaminen
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 22.12.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haitt......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys > Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Rakentaminen > Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 13.12.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Rakentaminen > Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Tiedote | Julkaistu: 11.11.2016

Ympäristöministeriö on ryhtynyt laatimaan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Rakentaminen > Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
Uutinen | Julkaistu: 7.10.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kolmesta asetusluonnoksesta, jotka liittyvät valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen uusien rakennusten lähes nollaenergiarakentamisesta. ...

Rakentaminen > Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
Vastuunjako
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeessa on useita osapuolia korjaushankkeen koosta riippuen. Asukkaiden, osakkaiden, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän lisäksi keskeisiä henkilöitä ovat pääsuunnitt...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Hankkeen valmistelu > Vastuunjako
Suomessa opittavaa Itävallan asuntorakentamisesta
Tiedote | Julkaistu: 16.6.2016

Asuntorakentaminen on Itävallassa huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa, käy ilmi tuoreesta asuinrakentamisen käytäntöjä ja kustannuksia vertailleesta selvityksestä. Maiden väliset kustannuserot jo......

Rakentaminen > Suomessa opittavaa Itävallan asuntorakentamisesta
Esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuntojen pinta-alassa saavutettu hyöty on oletettua pienempi
Tiedote | Julkaistu: 3.6.2016

Esteetön rakentaminen on ollut esillä julkisessa keskustelussa usean vuoden ajan. Esteettömyysmääräysten väitetään kasvattavan erityisesti asuntojen wc- ja pesutiloja kohtuuttomasti. Tampereen teknill......

Rakentaminen > Esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuntojen pinta-alassa saavutettu hyöty on oletettua pienempi

1
2
Seuraava Viimeinen