1
2
Seuraava Viimeinen

Suomi haluaa sujuvampaa EU-lainsäädäntöä rakennustuotteisiin
Tiedote | Julkaistu: 10.4.2017

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi eteni EU:n tasolle Suomen tehtyä ehdotuksen EU:n rakennustuoteasetuksen muuttamisesta. Asetuksen ongelmat vaikeuttavat suomalaisten rakennusalan yrit......

Rakentaminen > Suomi haluaa sujuvampaa EU-lainsäädäntöä rakennustuotteisiin
Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Sisältösivu | Julkaistu: 30.3.2017

Ikärakenteen muuttuessa rakennetun ympäristön laadun ja esteettömyyden merkitys korostuu erityisesti. Oulun kaupungin asuntotoimi ja hyvinvointipalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä erityisryhmien asu......

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuoroja > Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Puheenvuorossa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Uutinen | Julkaistu: 30.3.2017

Ikärakenteen muuttuessa rakennetun ympäristön laadun ja esteettömyyden merkitys korostuu erityisesti. Oulun kaupungin asuntotoimi ja hyvinvointipalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä erityisryhmien asu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Puheenvuorossa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuorossa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille
Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 13.3.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Rakentaminen > Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle
Rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia kodeista, työpaikkoihin ja palveluihin. Ne muodostavat puitteet turvalliselle ja terveelliselle arjelle. Rakentamisen lähtökohtana on uusi tilatarve tai tar...

Rakentaminen
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 22.12.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haitt......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys > Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Rakentaminen > Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 13.12.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Rakentaminen > Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Tiedote | Julkaistu: 11.11.2016

Ympäristöministeriö on ryhtynyt laatimaan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Rakentaminen > Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla
Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
Uutinen | Julkaistu: 7.10.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kolmesta asetusluonnoksesta, jotka liittyvät valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen uusien rakennusten lähes nollaenergiarakentamisesta. ...

Rakentaminen > Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
Vastuunjako
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeessa on useita osapuolia korjaushankkeen koosta riippuen. Asukkaiden, osakkaiden, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän lisäksi keskeisiä henkilöitä ovat pääsuunnitt...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Hankkeen valmistelu > Vastuunjako
Suomessa opittavaa Itävallan asuntorakentamisesta
Tiedote | Julkaistu: 16.6.2016

Asuntorakentaminen on Itävallassa huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa, käy ilmi tuoreesta asuinrakentamisen käytäntöjä ja kustannuksia vertailleesta selvityksestä. Maiden väliset kustannuserot jo......

Rakentaminen > Suomessa opittavaa Itävallan asuntorakentamisesta
Esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuntojen pinta-alassa saavutettu hyöty on oletettua pienempi
Tiedote | Julkaistu: 3.6.2016

Esteetön rakentaminen on ollut esillä julkisessa keskustelussa usean vuoden ajan. Esteettömyysmääräysten väitetään kasvattavan erityisesti asuntojen wc- ja pesutiloja kohtuuttomasti. Tampereen teknill......

Rakentaminen > Esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuntojen pinta-alassa saavutettu hyöty on oletettua pienempi
Betoniterästen ja -verkkojen teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää koskevat asetukset voimaan maaliskuussa
Uutinen | Julkaistu: 17.2.2016

Ympäristöministeriö on antanut 16.2.2016 betoniterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää koskevat asetukset. Asetukset tulevat voimaan 1.3.2016....

Rakentaminen > Betoniterästen ja -verkkojen teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää koskevat asetukset voimaan maaliskuussa
Puheenvuoroja -palstalla yliarkkitehti Erja Väyrynen: Design tarkoittaa myös käytettävyyttä – esteettömyys suunnittelun lähtökohdaksi
Uutinen | Julkaistu: 11.1.2016

Rakentamisen esteettömyysmääräykset ovat nyt tapetilla. Määräykset ja ohjeet antavat reunaehtoja asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Esteettömyyskeskusteluista paistaa paikoitellen vastahakoin......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Puheenvuoroja -palstalla yliarkkitehti Erja Väyrynen: Design tarkoittaa myös käytettävyyttä – esteettömyys suunnittelun lähtökohdaksi
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuoroja -palstalla yliarkkitehti Erja Väyrynen: Design tarkoittaa myös käytettävyyttä – esteettömyys suunnittelun lähtökohdaksi
Yliarkkitehti Erja Väyrynen: Design tarkoittaa myös käytettävyyttä – esteettömyys suunnittelun lähtökohdaksi
Sisältösivu | Julkaistu: 11.1.2016

Rakentamisen esteettömyysmääräykset ovat nyt tapetilla. Määräykset ja ohjeet antavat reunaehtoja asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Esteettömyyskeskusteluista paistaa paikoitellen vastahakoin......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuoroja > 2014-2016 > Yliarkkitehti Erja Väyrynen: Design tarkoittaa myös käytettävyyttä – esteettömyys suunnittelun lähtökohdaksi
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuoroja > Yliarkkitehti Erja Väyrynen: Design tarkoittaa myös käytettävyyttä – esteettömyys suunnittelun lähtökohdaksi
Rakentamisen poikkeamispäätökset kokonaan kunnille
Tiedote | Julkaistu: 17.12.2015

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksill......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Rakentamisen poikkeamispäätökset kokonaan kunnille
Rakennusfoorumi 1.9.2015: Esteettömyys rakentamisessa
Uutinen | Julkaistu: 21.8.2015

Rakennustietosäätiö RTS:n rakennusfoorumin aiheena 1.9.2015 Helsingissä on Esteettömyys rakentamisessa. Miksi aihe on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan? Onko esteettömyys ihmisoikeus, lisäkustannus vai......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Rakennusfoorumi 1.9.2015: Esteettömyys rakentamisessa
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Rakennusfoorumi 1.9.2015: Esteettömyys rakentamisessa
Kansallisessa rakennustuotteiden tuotehyväksyntäpäätöksessä on ilmoitettava päätöksen peruuttamismahdollisuudesta 1.3.2015 lähtien
Uutinen | Julkaistu: 30.1.2015

Ympäristöministeriön asetusta eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä on muutettu. Muutos tulee voimaan 1.3.2015....

Rakentaminen > Kansallisessa rakennustuotteiden tuotehyväksyntäpäätöksessä on ilmoitettava päätöksen peruuttamismahdollisuudesta 1.3.2015 lähtien
Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittäminen ranta-alueilla
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2014

Alimman rakentamiskorkeuden määrittäminen järvien ja jokien rannoilla Alimman rakentamiskorkeuden määrittäminen meren rannikolla Kysymyksiä ja vastauksia   Vuo......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittäminen ranta-alueilla
Lakiehdotus lausunnoille: Omistajat jatkossa velvollisia varmistamaan laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden
Tiedote | Julkaistu: 11.8.2014

Lakiehdotuksen mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajan tulisi jatkossa varmistaa, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Lakiehdotus lausunnoille: Omistajat jatkossa velvollisia varmistamaan laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Lakiehdotus lausunnoille: Omistajat jatkossa velvollisia varmistamaan laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden
Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Rakenteellinen turvallisuus > Lakiehdotus lausunnoille: Omistajat jatkossa velvollisia varmistamaan laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden

1
2
Seuraava Viimeinen