1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen

Pohjavesialueet - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.2.2018

© Anne Lindholm  Lapin ELY-keskuksen alueella merkittävimmät pohjavesivarat esiintyvät muinaisen jäätikön sulamisvaiheen aikana syntyneissä hiekka- ja soramuodostumissa. M......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Lappi
Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.2.2018

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät pohjavesimuodostumat liittyvät muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisiin pitkittäisharjuihin ja jäätikkökielekkeiden väliin muodostuneisiin saumamuodostumiin. Pohjoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Pohjavedet
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2018

Pohjavesialueet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti ja asutuksen vedenhankinnan kannalta pääsääntöisesti epäedullisesti. Merkittävimmät pohjaves...

Lounais-Suomen vedet > Pohjavedet
Pohjavesialueet - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2018

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on useita pitkiä yhtenäisiä harjujaksoja, jotka soveltuvat hyvin pohjavedenhankintaan. Vesivaroiltaan merkittävimmät harjujaksot liittyvät Pälkäne - Tampere - Hämeen......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pirkanmaa
Hyvinkään pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2017

  Kartta Hyvinkään pohjavesialueista   (paikkatietoikkuna.fi) Tällä sivulla on esitetty Hyvinkään pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivul......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Hyvinkään pohjavesialueet
Vantaan pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2017

Kartta Vantaan pohjavesialueista (paikkatietoikkuna.fi) Tällä sivulla on esitetty Vantaan pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valits......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Vantaan pohjavesialueet
Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tiedote | Julkaistu: 14.7.2017

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä p......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Pohjavesien tila > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2017

Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti torjunta-aineiden ja ravinteiden pitoisuuksia yhteensä yli 200:lla pohjavesien seurantapaikalla vuosina 2007–......

Vesi > Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Pohjaveden suojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2016

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa heikentämästä pohjaveden laatua. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuis...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu
Pohjavesialueet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2016

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenh...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa
Uutinen | Julkaistu: 17.10.2016

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2017 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esime......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa
Polttonesteiden jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueille - ELY-keskuksille tukea lausunnon kokoamiseen
Uutinen | Julkaistu: 23.8.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kirjeluonnoksesta, jolla on tarkoitus tukea ELY-keskusten lausuntoja polttonesteen jakeluasemia koskevissa lupamenettelyissä. Aiempi ohje on vuodelta 2007. Ohjeen......

Vesi > Polttonesteiden jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueille - ELY-keskuksille tukea lausunnon kokoamiseen
Lämmitysjärjestelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

Öljylämmitys- ja energiakaivokysymykset Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa käsitellä siten, että pohjaveden laa...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet > Lämmitysjärjestelmät
Kotitaloudet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

  Pohjavesien suojelu sekä talousveden laadun ja määrän turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla. Siksi on tiedettävä, miten kotitalouksissa kannattaa toimia. Suomen keskeiset pohjaves...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet > Kotitaloudet
Maatalous
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

Pohjavesialueille sijoittuvien eläin- ja viljelytilojen toiminnassa on huomioitava mm. lannan ja lannoitevalmisteiden sekä kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset sekä laidunnusta ja jaloittel...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet > Maatalous
Maankäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

Pohjavesimuodostumien sijainti, rajat ja geologiset ominaisuudet on tärkeä ottaa huomioon, kun suunnitellaan rakentamista ja erilaisten toimintojen sijoittamista pohjavesialueille tai niiden v...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet > Maankäyttö
Pienteollisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

Varmista oman liiketoimintasi oikeat käytännöt pohjavesien suojelussa. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kallista. Lisäksi likaantumisen aiheuttajan velvollisuus on ...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet > Pienteollisuus
Esitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

    Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu yleensä vain ennakoimalla. Siksi on tiedettävä, miten eri tilanteissa tulee toimia. Suomen keskeiset pohjav...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet
Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Tiedote | Julkaistu: 25.1.2016

Pohjavettä on suojeltava huolellisesti ennakoiden, sillä likaantunutta vettä on vaikea puhdistaa. Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Elinympäristö ja kaavoitus > Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Kulutus ja tuotanto > Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Luonto > Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Rakentaminen > Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Vesi > Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä
Paino- ja printtiversiot
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2016

Esitteitä voi painattaa jaettavaksi tai tulostaa tavallisella printterillä. Esitteiden painokelpoiset versiot Painokelpoisissa versioissa esitteiden sivut ovat kahtena aukeamana, jotka tait...

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Esitteet > Paino- ja printtiversiot

1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen