1
2
Seuraava Viimeinen

Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, mutta haittojen torjuntaan on saatu uusia keinoja
Tiedote | Julkaistu: 30.1.2018

Happamilta sulfaattimailta huuhtoutuva happamuus ja metallit aiheuttavat ongelmia sekä maaperälle että vesistöille. Haittoja torjutaan vuonna 2011 hyväksytyn strategian mukaisesti. Tuoreessa välirapo......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, mutta haittojen torjuntaan on saatu uusia keinoja
Vesi > Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, mutta haittojen torjuntaan on saatu uusia keinoja
Suomenlahden tila ja tulevaisuus -seminaari 25.1.2018
Sisältösivu | Julkaistu: 30.1.2018

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten seminaari Suomenlahden tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Aika: 25.1.2018 klo 9:00-15:30 Paikka: Pasilan virastokeskus, Opastinsilt......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Uusimaa > Tiedotteet ja tapahtumat > Suomenlahden tila ja tulevaisuus -seminaari 25.1.2018
Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa
Uutinen | Julkaistu: 10.1.2018

Ympäristöministeriö etsii hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä sekä parantavat vesien ja Itämeren tilaa. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna 9. helmikuuta saakka....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa
Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa
Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Tiedote | Julkaistu: 8.1.2018

Itämeren meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio. Lisäksi jokien, järvien ja pohjavesien hoitoa varten laadittuja suunnitelmia ryhdytään tarkistamaan. Jokaisella on mahdollisuus antaa palaute......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Meri > Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Vesi > Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia
Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2017

Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki Tavoitteena meren hyvä tila Merenhoidon tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Ympärist...

Meri > Merensuojelu ja -hoito > Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö
Merenhoito
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Itämeri on yksi maailman herkimmistä meristä. Se on matala ja lähes suljettu allas, jonka rannoilla elää paljon ihmisiä. Ilmastonmuutos muuttaa meren ekosysteemiä, ja laivaliikenne öljynkulje...

Vaikuta vesiin > Merenhoito
Vaikuta vesiin
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Suomen merenhoitosuunnitelma, vesienhoitosuunnitelmat ja t...

Vaikuta vesiin
Rannikkoalueiden suunnittelu luo pohjaa kestävälle elinkeinotoiminnalle
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2017

Rannikkoalueiden hoidon suunnittelun avulla voidaan huomioida niin maalla kuin merellä tapahtuvan toiminnan vaikutukset rantaluontoon ja paikalliseen elinkeinotoimintaan. Siinä pyritään tarkastelemaan......

Luonto > Rannikkoalueiden suunnittelu luo pohjaa kestävälle elinkeinotoiminnalle
Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille
Tiedote | Julkaistu: 25.1.2017

Itämeren vedenalainen melu on kartoitettu ensimmäistä kertaa. Suomen ympäristökeskuksen vetämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan ihmisen aiheuttaman melun määrä on lisääntymässä. Tilanne vaihtelee ku......

Meri > Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille
Pintavesien tilan seuranta - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 23.1.2017

Pintavesien tilaa seurataan ympäristöhallinnon seurantana, jossa seurataan veden laadun pitkäaikaismuutoksia, sekä velvoitetarkkailuna, jota toiminnanharjoittajat tekevät vesi- ja ympäristölupien lup......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Lappi
Merialueiden suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Kuva: Hangon Itäsatama, Pirjo Ferin @ YHA-kuvapankki Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sek...

Elinympäristö ja kaavoitus > Merialueiden suunnittelu
Merenpohjan tila
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2018

Merenpohjan elinympäristöjen seurannassa keskitytään keräämään tietoa merenpohjan eläimistä, kasveista ja elinympäristöistä. Indikaattorit tarkastelevat: pehmeiden pohjien (savi-, muta- ja h...

Meri > Mikä on Itämeren tila > Merenpohjan tila
Muut ihmispaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2018

Monet ihmistoimet aiheuttavat meriekosysteemille tahallista tai tahatonta haittaa ja jotkut niistä edellyttävät erillistä toimilupaa. Meriympäristö häiriintyy myös maalla tapahtuvista toimista, kuten...

Meri > Mikä on Itämeren tila > Muut ihmispaineet
Väitös: Itämeren samentumiselle on monta syytä
Uutinen | Julkaistu: 14.11.2016

Itämeren vesi on viimeisen sadan vuoden aikana samentunut. Esimerkiksi avoimella Suomenlahdella kesäaikainen näkösyvyys on laskenut keskimäärin kahdeksasta metristä alle viiteen metriin....

Meri > Väitös: Itämeren samentumiselle on monta syytä
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa
Uutinen | Julkaistu: 17.10.2016

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2017 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esime......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa
Vastuut ja työnjako
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Merenhoidossa Ympäristöministeriöllä kokonaisvastuu Hoitosuunnitelman tekevät yhteistyössä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne-...

Vaikuta vesiin > Vastuut ja työnjako
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2016

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioide...

Vaikuta vesiin > Yhteystiedot
Kekseliäitä ja konkreettisia ideoita ravinteiden kierrätykseen
Uutinen | Julkaistu: 20.7.2016

Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren kehittämisen Raki-ohjelmassa oli taas keväällä käynnissä ideahaku. Ideahakuun saatiin 49 kekseliästä ideaa, joista 9 valittiin jatkojalostukseen. Jatkoon pääs......

Luonto > Kekseliäitä ja konkreettisia ideoita ravinteiden kierrätykseen
Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 13.5.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimi-tetaan viimeistään 23.......

Meri > Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2016

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan yksi vaihtoehto kevyiden muovikassien käytön vähentämiseksi olisi kaupalle suunnattu vapaaehtoinen sopimus. Toisena vaihtoehtona esitetään muovisten ostosk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Meri > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin

1
2
Seuraava Viimeinen