1
2
Seuraava Viimeinen

Rannikkoalueiden suunnittelu luo pohjaa kestävälle elinkeinotoiminnalle
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2017

Rannikkoalueiden hoidon suunnittelun avulla voidaan huomioida niin maalla kuin merellä tapahtuvan toiminnan vaikutukset rantaluontoon ja paikalliseen elinkeinotoimintaan. Siinä pyritään tarkastelemaan......

Luonto > Rannikkoalueiden suunnittelu luo pohjaa kestävälle elinkeinotoiminnalle
Vaikuta vesiin
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Millaisia suunnitelmia vesien hyväksi on tehty – ja ku...

Vaikuta vesiin
Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille
Tiedote | Julkaistu: 25.1.2017

Itämeren vedenalainen melu on kartoitettu ensimmäistä kertaa. Suomen ympäristökeskuksen vetämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan ihmisen aiheuttaman melun määrä on lisääntymässä. Tilanne vaihtelee ku......

Meri > Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille
Pintavesien tilan seuranta - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 23.1.2017

Pintavesien tilaa seurataan ympäristöhallinnon seurantana, jossa seurataan veden laadun pitkäaikaismuutoksia, sekä velvoitetarkkailuna, jota toiminnanharjoittajat tekevät vesi- ja ympäristölupien lup......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Lappi
Merialueiden suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Kuva: Hangon Itäsatama, Pirjo Ferin @ YHA-kuvapankki Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sek...

Elinympäristö ja kaavoitus > Merialueiden suunnittelu
Väitös: Itämeren samentumiselle on monta syytä
Uutinen | Julkaistu: 14.11.2016

Itämeren vesi on viimeisen sadan vuoden aikana samentunut. Esimerkiksi avoimella Suomenlahdella kesäaikainen näkösyvyys on laskenut keskimäärin kahdeksasta metristä alle viiteen metriin....

Meri > Väitös: Itämeren samentumiselle on monta syytä
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa
Uutinen | Julkaistu: 17.10.2016

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2017 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esime......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa
Vastuut ja työnjako
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Merenhoidossa Ympäristöministeriöllä kokonaisvastuu Hoitosuunnitelman tekevät yhteistyössä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne-...

Vaikuta vesiin > Vastuut ja työnjako
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2016

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioide...

Vaikuta vesiin > Yhteystiedot
Kekseliäitä ja konkreettisia ideoita ravinteiden kierrätykseen
Uutinen | Julkaistu: 20.7.2016

Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren kehittämisen Raki-ohjelmassa oli taas keväällä käynnissä ideahaku. Ideahakuun saatiin 49 kekseliästä ideaa, joista 9 valittiin jatkojalostukseen. Jatkoon pääs......

Luonto > Kekseliäitä ja konkreettisia ideoita ravinteiden kierrätykseen
Merenhoito
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Itämeri on yksi maailman herkimmistä meristä. Se on matala ja lähes suljettu allas, jonka rannoilla elää paljon ihmisiä. Ilmastonmuutos muuttaa meren ekosysteemiä, ja laivaliikenne öljynkuljetuksine...

Vaikuta vesiin > Merenhoito
Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 13.5.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimi-tetaan viimeistään 23.......

Meri > Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2016

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan yksi vaihtoehto kevyiden muovikassien käytön vähentämiseksi olisi kaupalle suunnattu vapaaehtoinen sopimus. Toisena vaihtoehtona esitetään muovisten ostosk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Meri > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Itämeren happi- ja ravinnetilanne
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

SYKEn merentutkimusalus Aranda seuraa Itämeren veden happi-, ravinne- ja suolatilannetta tutkimusmatkoillaan eri vuodenaikoina. Kesän ja talven tilanteesta raportoidaan mm. kuvamateriaaleilla tiedott......

Meri > Itämeren happi- ja ravinnetilanne
Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2017

Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki Tavoitteena meren hyvä tila Merenhoidon tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Ympärist...

Meri > Merensuojelu ja -hoito > Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö
Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi
Tiedote | Julkaistu: 3.12.2015

Vesistöjen ja Itämeren tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä – ja hyvää suunnittelua. Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt, vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja mere......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi
Meri > Merensuojelu ja -hoito > Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi
Meri > Merensuojelu ja -hoito > Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi
Meri > Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi
Vesi > Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi
Merkittävä tutkimusrahoitus Pohjanlahden kestävään hyödyntämiseen
Tiedote | Julkaistu: 21.9.2015

Ilmatieteen laitoksen koordinoima, Pohjanlahden kestävän hyödyntämisen mahdollisuuksia tutkiva SmartSea-hanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta. Hankkeessa on mukana 8 tutkimuslaitosta. ...

Meri > Merkittävä tutkimusrahoitus Pohjanlahden kestävään hyödyntämiseen
Pintavesien tilan seuranta –Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.9.2015

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa pintavesien tilan seurannasta toimialueellaan.  ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminnanharjoittajat tekev......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta –Kaakkois-Suomi
Merenpohjan ja vesipatsaan elinympäristöjen seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2015

Merenpohjan elinympäristön seuranta Merenpohjan elinympäristöjen seurannassa keskitytään keräämään tietoa merenpohjan eläimistä, kasveista, pohjan laadusta sekä ruoppauksen aiheuttamista muutoks...

Meri > Itämeren tilan seuranta > Merenpohjan ja vesipatsaan elinympäristöjen seuranta
Visuaalinen verkkojulkaisu ”pärskii” päivitettyä Itämeri-tietoa
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2015

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaisema Meren pärskäys 2015 on napakka visuaalinen tietopaketti Itämeren hoidosta ja ajankohtaisista teemoista. Se tarjoaa myös päivitettyä tietoa Itämeren ekosyste......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Visuaalinen verkkojulkaisu ”pärskii” päivitettyä Itämeri-tietoa
Meri > Visuaalinen verkkojulkaisu ”pärskii” päivitettyä Itämeri-tietoa

1
2
Seuraava Viimeinen