1
2
Seuraava Viimeinen

Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita
Tiedote | Julkaistu: 30.11.2017

Luontoarvoiltaan arvokas Kivarnäsin alue Kemiönsaaressa on nyt pysyvästi suojeltu. Kohde vahvistaa suojelua kapealla hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä....

Luonto > Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita
Rahoitusta saatavilla maatalouden ympäristövaikutusten tutkimukseen
Tiedote | Julkaistu: 12.1.2017

Maatalouden ympäristövaikutusten MATO-tutkimusohjelman kolmas rahoitushaku avautuu helmikuussa. Tämänvuotisen haun teemoina ovat politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus sekä maatalouden uusiutuv......

Luonto > Rahoitusta saatavilla maatalouden ympäristövaikutusten tutkimukseen
Suomen paras maisemahanke -kilpailu
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2016

Suomen parhaana maisemahankkeena 2016 on palkittu Metsähallituksen luontopalvelujen lammaspaimenviikot. Palkinto julkistettiin 27.10. Säätytalossa järjestetyssä valtakunnallisen Vihervuoden päätöstap...

Luonto > Maisemat > Suomen paras maisemahanke -kilpailu
Suomen paras maisemahanke - aiemmat voittajat
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Härkää sarvista -hanke järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille Haapalehdon tilan perinnemaisemaa laiduntavat Röykkälän tilan lampaat. © Tomi Aho/Mavi Vuonna 2014 parha...

Luonto > Maisemat > Suomen paras maisemahanke -kilpailu > Suomen paras maisemahanke - aiemmat voittajat
Kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2016

Uudenmaan kulttuuriympäristötyöryhmään kuuluu edustajia organisaatioista, jotka työskentelevät alueella kulttuuriympäristön hoidon parissa. Näitä ovat ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Museovirasto, maak......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Uusimaa
Etelä- ja Keski-Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2015

Etelä- ja Keski-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden valikoima, arvoluokat ja rajaukset on päivitetty vuosina 2011-2013. Hankkeen toteuttajana oli ELY-keskus ja sitä rahoitti lisäksi Euroopan maaseudun...

Lapinmaisemat > Etelä- ja Keski-Lappi
Ylä-Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 31.8.2015

Ylä-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden valikoima, arvoluokat ja rajaukset on päivitetty vuosina 2012-2014. Työstä vastasi ELY-keskus ja sen toteutti Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö. I...

Lapinmaisemat > Ylä-Lappi
Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka
Tiedote | Julkaistu: 10.2.2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen avasi tänään valtakunnallisen vihervuoden 2016 Jyväskylässä. Vihervuoden pääteema on kestävä suomalainen maisema ja alateemoja muun muassa kaupunkivi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Viher- ja virkistysalueet > Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka
Elinympäristö ja kaavoitus > Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka
Luonto > Vihervuosi käyntiin – kestävän maiseman teeman alla myös kaupunkiviljely ja lähiruoka
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis – 183 kohteesta kuullaan 18.1.–19.2.2016
Tiedote | Julkaistu: 15.1.2016

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on ehdolla 59 uutta aluetta. Niistä su......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis – 183 kohteesta kuullaan 18.1.–19.2.2016
Elinympäristö ja kaavoitus > Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis – 183 kohteesta kuullaan 18.1.–19.2.2016
Luonto > Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis – 183 kohteesta kuullaan 18.1.–19.2.2016
Perämeren rannikolle Simoon maamme uusin maisemanhoitoalue
Tiedote | Julkaistu: 27.11.2015

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen perusti tänään Simoon maamme neljännen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen. Simon maisemanhoitoalue edustaa Perämeren rannikon perinteistä elinkeino......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Perämeren rannikolle Simoon maamme uusin maisemanhoitoalue
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Perämeren rannikolle Simoon maamme uusin maisemanhoitoalue
Elinympäristö ja kaavoitus > Perämeren rannikolle Simoon maamme uusin maisemanhoitoalue
Luonto > Perämeren rannikolle Simoon maamme uusin maisemanhoitoalue
Härkää sarvista
Sisältösivu | Julkaistu: 5.11.2014

Ajankohtaista Suomen parhaana palkittu maisemahanke järjesti laiduneläimiä hoitotöihin (tiedote, YM, 6.11.2014) Suomen parhaan maisemahankkeen palkinto Keski-Suomeen (tiedote,...

Härkää sarvista
Lapinmaisemat
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2015

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljely- ja muuhun alkutuota...

Lapinmaisemat
Haastekampanja
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2014

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena päätettiin ottaa loppukiri ja haastaa kaikki lappilaiset ja kainuulaiset kylätoimijat mukaan maisemanhoitotalkoisiin. Haastekampanjaan osallistui 51 kyläyhdistystä...

Maisemat Ruotuun > Haastekampanja
Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 3.11.2014

Härkää sarvista -hankkeessa laadittiin yhdeksän laaja-alaista maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmaa, joiden avulla tavoitellaan laidunnushoidon lisäämistä maisematasolla. Näiden ns. MALU-...

Härkää sarvista > Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmat
Suomen parhaana palkittu maisemahanke järjesti laiduneläimiä hoitotöihin
Tiedote | Julkaistu: 6.11.2014

Suomen parhaana maisemahankkeena 2014 palkittiin tänään Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ......

Luonto > Suomen parhaana palkittu maisemahanke järjesti laiduneläimiä hoitotöihin
Tulokset
Sisältösivu | Julkaistu: 3.11.2014

Häävi-hanke kesti reilut kolme vuotta ja päättyi 30.9.2012. Hankkeen toteutumisen tunnusluvut 1.6.2009–30.9.2012 Laaditut maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmat 9 kpl Laaditut...

Härkää sarvista > Tulokset
Yhteistyökumppanit
Sisältösivu | Julkaistu: 3.11.2014

Härkää ottivat sarvista Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet, Pirkanmaan ja Etelä-Savon ProAgriat (Maa- ja kotitalousnaiset) sekä ProAg...

Härkää sarvista > Yhteistyökumppanit
Ota kantaa kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon – teemoina kestävä kehitys, maankäyttö, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen
Uutinen | Julkaistu: 25.9.2014

Miten maankäytön suunnittelulla tai lainsäädännöllä voitaisiin tukea paremmin kulttuuriympäristön elinvoimaisuutta? Miten kulttuuriympäristöllä tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sekä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Ota kantaa kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon – teemoina kestävä kehitys, maankäyttö, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Ota kantaa kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon – teemoina kestävä kehitys, maankäyttö, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen
Suomi näkyvästi mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä – etsi oma tapahtumasi
Uutinen | Julkaistu: 10.9.2014

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppua vietetään 12. - 14.9. jolloin eri puolilla Suomea järjestetään kymmeniä tapahtumia. Koko Euroopassa tapahtumia järjestetään kymmeniä tuhansia....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Suomi näkyvästi mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä – etsi oma tapahtumasi
Elinympäristö ja kaavoitus > Suomi näkyvästi mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä – etsi oma tapahtumasi
Rakentaminen > Suomi näkyvästi mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä – etsi oma tapahtumasi
Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto
Sisältösivu | Julkaistu: 17.4.2014

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia, osaajia ja onnistujia. Palkinnon myöntää Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto

1
2
Seuraava Viimeinen