Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 7.12.2017

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. "Asetus tukee kiertotaloutta. Monia elinkeinotoiminnan jätteitä otetaan hyötykäyttöön ja samalla sää......

Kulutus ja tuotanto > Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen
Kokeiluhanke
Sisältösivu | Julkaistu: 13.6.2016

Kokeiluhankkeen tavoitteena on toimia alustana pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa, edistää kiertotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja tuottav...

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneet maa-alueet > Kestävä kunnostaminen > Kokeiluhanke
Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Uutinen | Julkaistu: 24.5.2016

Ympäristöministeriö järjestää 13.6.2016 avoimen sidosryhmätilaisuuden, jossa esitellään eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) uusimista......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Kulutus ja tuotanto > Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Pohjois-Karjala resurssitehokkaaksi bioenergialla ja uusiokäytöllä
Tiedote | Julkaistu: 22.9.2015

Pohjois-Karjalan materiaalivirrat ja resurssitehokkuus -hankkeessa selvitettiin maakunnan tuotannon ja kulutuksen kokonaiskuva, jonka avulla tunnistettiin tehokkaimmat toimet resurssitehokkuuden paran......

Kulutus ja tuotanto > Pohjois-Karjala resurssitehokkaaksi bioenergialla ja uusiokäytöllä
Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalue, Kouvola
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Kouvolan kaupungilla on tarve perustaa uusi puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalue, koska olemassa olevat läjitysalueet ovat täyttymässä. Uuden välivarastointi-...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalue, Kouvola
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 5.3.2015

16.11.2017 Ruokoa on levitetty perunapelloille myös Kristiinankaupungissa. Lue aiheesta Vasablandetista. Potatis ska växa så in i vassen 9.11.2017 Marraskuun lopussa järjestett...

Ruokopelto > Ajankohtaista
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.3.2015

Materiaalit Ruovikoiden ravinteet peltoon - maaperän rakenne puhtaasti kuntoon 2015-2017 Mahdollisuuksien Järviruoko. JÄRKI-ISKU 19: Järviruoko Möjligheterna...

Ruokopelto > Julkaisut
Ruokopelto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.3.2015

RUOKOPELTO-HANKE ON PÄÄTTYNYT! SIVUSTOA EI  ENÄÄ PÄIVITETÄ! Ruokopelto oli kolmivuotinen hanke ja osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan...

Ruokopelto
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 5.3.2015

Maria Yli-Renko, projektikoordinaattori puh. 0295 023 020, maria.yli-renko (at) ely-keskus.fi Hanke tarjoaa Varsinais-Suomen alueella ruovikoiden leikkuuseen liittyvää neuvontaa. Ota y...

Ruokopelto > Yhteystiedot
Pilaantuneen alueen puhdistamisen rahoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2013

Ensisijaisesti alueen tutkimuksen ja kunnostuksen maksaa pilaantumisen aiheuttaja. Alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voivat myös joutua toissijaiseksi maksuvelvolliseksi. Lisäksi Suom...

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneen alueen puhdistamisen rahoitus
Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Tiedote | Julkaistu: 10.2.2015

Hiilen lisääminen maaperän tai pohjaveden mikrobeille osoittautui lupaavimmaksi puhdistusmenetelmäksi torjunta-aine atratsiinia sisältävän pohjaveden ja maan puhdistuksessa. Tämä selviää Aura Nousiais......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Kulutus ja tuotanto > Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Vesi > Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista
Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2015

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Proj......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin
Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin
Pilaantuneet maa-alueet – Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 14.11.2014

Pohjois-Ka rjalan alueella on kartoitettu noin 1500 mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta, joista noin 300 kohdetta sijaitsee luokitetuilla pohjavesialueilla. Pilaantuneiden alueiden maaperää ......

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneet maa-alueet – Pohjois-Karjala
Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä
Tiedote | Julkaistu: 10.2.2014

Ympäristöministeriö julkisti tänään kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa. Lisäksi kaivosten ympäristötu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä
Kulutus ja tuotanto > Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä
Pilaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2013

Pilaantunut maaperä on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin. Pilaantunut alue puhdistetaan usein rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä. Vastuu pilaa...

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus