Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2013

Maa-ainesluvan hakeminen Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.  Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta....

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 7.3.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin j......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Maa-ainesten ottamista koskeva lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 23.8.2013

Maa-aineslaki ja asetus maa-ainesten ottamisesta Maa-aineslain keskeinen tarkoitus on ohjata maa-ainesten ottamista niin, että luonnon ja maiseman sekä muiden ympäristöarvojen suojelu voidaan tu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat > Maa-ainesten ottamista koskeva lainsäädäntö