1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

Hallituksen esitys: rakentamis- ja ympäristöasioista valittamiseen tarvitaan jatkossa valituslupa
Tiedote | Julkaistu: 27.4.2017

Hallitus on antanut tänään esityksen muutoksenhausta ympäristöasioissa. Esityksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojel......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Hallituksen esitys: rakentamis- ja ympäristöasioista valittamiseen tarvitaan jatkossa valituslupa
Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 7.3.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin j......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2016

Aluehallintoviraston sähköinen ympäristö- ja vesilupien hakupalvelu Lupa-Tietopalvelu aluehallintoviraston verkkosivuilla (avi.fi) ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Lainsäädäntö > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ajankohtaista
Vesilupa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.10.2014

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa
Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 17.10.2016

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, joka sovittaa yhteen ympäristöllisiä menettelyjä. Uudistus koskisi muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukais......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi
Aluefoorumi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Aluefoorumit perustettiin vuonna 2014 ympäristöministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistoimin edistämään ympäristöhallinnon ja yritysten yhteistyötä. Aluefoorumeilla käsitellään ajankohtais...

Aluefoorumi
Ympäristölupien valvonta - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 10.6.2016

Lapin ELY-keskus valvoo noin 440 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2013) vuosittain tarkistettavan valvontaohjelman mukaisesti. Valvottavia toimintoja ovat mm. metsä- ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Ympäristölupien valvonta - Lappi
Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2013

Edellytyksenä lupien myöntämiselle on, että ne eivät vaaranna suojelualueiden perustamistarkoitusta. Monet luonnonsuojelualueet ovat samalla myös Natura 2000-alueita. Hakijan on poikkeusta hakiess...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2016

Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Kulutus ja tuotanto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta
Uutinen | Julkaistu: 19.1.2016

Millaisilla lainsäädäntöratkaisuilla viranomaisten työskentelystä saataisiin sujuvampaa ja tehokkaampaa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa? Asiaa selvittänyt hanke on saanut valmiiksi raportin ”Ymp......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta
Kulutus ja tuotanto > Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta
Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Lappia koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympäristölupi...

Alueellista ympäristötietoa > Lappi
Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla   Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäri...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa
Kohti parempaa ympäristösääntelyä
Uutinen | Julkaistu: 25.6.2015

Sujuvoittaminen ja turhan sääntelyn purkaminen on tärkeää, mutta tavoitteet tulee asettaa korkeammalle, sanovat SYKEn tutkijat. Parhaimmillaan hyvä sääntely luo edellytykset innovaatioille. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kohti parempaa ympäristösääntelyä
Lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2013

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta perustuu moniin kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin. Euroopan yhteisön jäsenille jätesiirtolainsäädännön perusta on Euroopan parlamentin ja neuvosto...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Jätteiden kansainväliset siirrot > Lainsäädäntö
Maastoliikennerajoitukset Pohjois-Karjalassa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.2.2015

Tällä sivulla esitellään Pohjois-Karjalan alueen maastoliikennerajoitukset.   Joensuu, Eno Kaltimonjärvi Moottorikelkan nopeusr......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset Pohjois-Karjalassa
Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Karjalassa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.2.2015

Oheisessa taulukossa on esitelty Pohjois-Karjalassa voimassaolevat vesiliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Karjalassa
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2014

  Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin ku......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa
Tarastin ryhmä sujuvoittamaan ympäristöhallinnon lupaprosesseja
Tiedote | Julkaistu: 11.11.2014

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimittänyt asiantuntijaryhmän arvioimaan ympäristöhallinnon lupaprosessien sujuvoittamista ja tehostamista.Arviointiryhmän työtä johtaa ministeri Lauri Taras......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Tarastin ryhmä sujuvoittamaan ympäristöhallinnon lupaprosesseja
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2014

Kemikaaleja koskevan lainsäädännön yhtenä tavoitteena on ennalta ehkäistä kemikaaleista aiheutuvia haittoja ympäristölle. Useat eri säädökset säätelevät kemikaaleista aiheutuvien riskien vähentämistä...

Valvontayhteistyö > Ympäristölle vaaralliset kemikaalit
Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä
Tiedote | Julkaistu: 24.9.2014

Millaiset ympäristösäädökset tuntuvat kohtuuttomilta? Tähän kysymykseen etsii vastausta Suomen ympäristökeskuksen verkkokysely, joka avautuu 24. syyskuuta. Kyselyllä halutaan selvittää kansalaisten nä......

Kartat ja tilastot > Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen