1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 6.2.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle
Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2013

Maa-ainesluvan hakeminen Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.  Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta....

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Tiedote | Julkaistu: 30.10.2017

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatima, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistu selvitysraportti sisältä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Kulutus ja tuotanto > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Vesi > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöjen säännöstelyyn Kokemäenjoen vesistöalueella
Tiedote | Julkaistu: 20.9.2017

Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus SYKE ovat selvittäneet, miten Kokemäenjoen vesistöalueella on syytä varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuviin muutoksiin vesistöal......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöjen säännöstelyyn Kokemäenjoen vesistöalueella
Kulutus ja tuotanto > Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöjen säännöstelyyn Kokemäenjoen vesistöalueella
Vesi > Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöjen säännöstelyyn Kokemäenjoen vesistöalueella
Ympäristölupien valvonta - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 15.9.2017

Lapin ELY-keskus valvoo noin 440 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2013) vuosittain tarkistettavan valvontaohjelman mukaisesti. Valvottavia toimintoja ovat mm. metsä- ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Ympäristölupien valvonta - Lappi
Lupa poiketa lajien rauhoitusmääräyksistä lajien myyntiä, vientiä ja tuontia varten
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2017

Luonnonsuojelulain 45 §:n mukaan muihin kuin uhanalaisten lajeihin kuuluvan rauhoitetun eläin- tai kasvilajin yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja vaihtaminen se...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Lupa poiketa lajien rauhoitusmääräyksistä lajien myyntiä, vientiä ja tuontia varten
Poikkeusluvan käsittelymaksu
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2017

Poikkeusluvat ovat maksullisia ja maksut perustuvat vuosittain tarkistettuihin valtioneuvoston asetuksessa (1554/2016) määriteltyihin käsittelymaksuihin. Valtioneuvoston asetus elinkeino-, ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Poikkeusluvan käsittelymaksu
Hallituksen esitys: rakentamis- ja ympäristöasioista valittamiseen tarvitaan jatkossa valituslupa
Tiedote | Julkaistu: 27.4.2017

Hallitus on antanut tänään esityksen muutoksenhausta ympäristöasioissa. Esityksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojel......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Hallituksen esitys: rakentamis- ja ympäristöasioista valittamiseen tarvitaan jatkossa valituslupa
Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 7.3.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin j......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2016

Ympäristöasioiden lupapalvelu 18.5.2017 on julkaistu ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Vesiluvan hakeminen > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Lainsäädäntö > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ajankohtaista
Vesilupa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.10.2014

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa
Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 17.10.2016

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, joka sovittaa yhteen ympäristöllisiä menettelyjä. Uudistus koskisi muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukais......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi
Aluefoorumi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Aluefoorumit perustettiin vuonna 2014 ympäristöministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistoimin edistämään ympäristöhallinnon ja yritysten yhteistyötä. Aluefoorumeilla käsitellään ajankohtais...

Aluefoorumi
Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2013

Edellytyksenä lupien myöntämiselle on, että ne eivät vaaranna suojelualueiden perustamistarkoitusta. Monet luonnonsuojelualueet ovat samalla myös Natura 2000-alueita. Hakijan on poikkeusta hakiess...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2016

Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Kulutus ja tuotanto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta
Uutinen | Julkaistu: 19.1.2016

Millaisilla lainsäädäntöratkaisuilla viranomaisten työskentelystä saataisiin sujuvampaa ja tehokkaampaa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa? Asiaa selvittänyt hanke on saanut valmiiksi raportin ”Ymp......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta
Kulutus ja tuotanto > Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta
Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Lappia koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympäristölupi...

Alueellista ympäristötietoa > Lappi
Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla   Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäri...

Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa
Kohti parempaa ympäristösääntelyä
Uutinen | Julkaistu: 25.6.2015

Sujuvoittaminen ja turhan sääntelyn purkaminen on tärkeää, mutta tavoitteet tulee asettaa korkeammalle, sanovat SYKEn tutkijat. Parhaimmillaan hyvä sääntely luo edellytykset innovaatioille. ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kohti parempaa ympäristösääntelyä
Lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2013

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta perustuu moniin kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin. Euroopan yhteisön jäsenille jätesiirtolainsäädännön perusta on Euroopan parlamentin ja neuvosto...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Jätteiden kansainväliset siirrot > Lainsäädäntö

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen