1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Väitös: Ilmastonmuutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia pohjoisen pienten jokien ja purojen eliöihin
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2018

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Katri Tolonen on tutkinut väitöstyössään Tenoon laskevia pieniä jokia ja puroja. Väitöstutkimuksen mukaan ympäristönmuutoksilla, kuten ilmastonmuutoksella, voi olla m......

Vesi > Väitös: Ilmastonmuutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia pohjoisen pienten jokien ja purojen eliöihin
Suojelualueiden merkitys korostuu muuttuvassa ilmastossa
Tiedote | Julkaistu: 13.9.2017

Luonnonsuojelualueiden tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ilmastonmuutos tuo tähän tehtävään uusia haasteita, sillä sen vaikutukset luontoon voivat olla merkittäviä. Suomen ympär......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Suojelualueiden merkitys korostuu muuttuvassa ilmastossa
Luonto > Suojelualueiden merkitys korostuu muuttuvassa ilmastossa
Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Tiedote | Julkaistu: 24.10.2016

Metsäbiotalouteen liittyvän puun käytön lisääminen voi olla ekologisesti kestävää, jos metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan, arvioivat Suomen ympäristökeskus ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Luonto > Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Typpilaskeuma vaikuttaa perhoslajien kannanmuutoksiin Suomessa
Tiedote | Julkaistu: 6.10.2016

Luonnossamme ovat yleistymässä kookkaat, liikkumiskykyiset, monisukupolviset, ravinnonkäytöltään laaja-alaiset tai typensuosijakasveja syömään sopeutuneet perhoset. Ilman typpilaskeuman aiheuttama maa......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Typpilaskeuma vaikuttaa perhoslajien kannanmuutoksiin Suomessa
Luonto > Typpilaskeuma vaikuttaa perhoslajien kannanmuutoksiin Suomessa
Virkistyskäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2015

(Tätä sivua päivitetään ja se julkaistaan myöhemmin)   ...

Ruoko > Suunnittelu > Virkistyskäyttö
Luontoselvitykset
Sisältösivu | Julkaistu: 26.2.2015

Kuvissa erityisesti suojeltavat: seinäraunioinen (Asplenium ruta-muraria) , © Iiro Ikonen  ja verijuotikas (Hirudo ...

Luontoselvitykset - Lounais-Suomi > Luontoselvitykset
Ruoppaukset ja vesirakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 26.2.2015

Vuollejokisimpukat, Purilanjoki. © Rami Laaksonen Vesistörakentamishankkeissa on huomioitava alueella tehdyt rauhoitukset ja vaikutukse...

Luontoselvitykset - Lounais-Suomi > Luontoselvitysten laatiminen > Ruoppaukset ja vesirakentaminen
Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen
Tiedote | Julkaistu: 29.1.2015

Valtioneuvosto hyväksyi tänään luonnonsuojeluasetuksen muutoksen, joka liittyy 1.2.2015 voimaan tulevaan luonnonsuojelulain muutokseen. Luonnonsuojelulakiin on lisätty Natura 2000 -verkoston heikentäm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen
Luonto > Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen
Lintuvedet tarvitsevat kunnostusta, hoitoa ja suojelua
Tiedote | Julkaistu: 3.9.2014

Kosteikkoja rakentamalla ja kunnostamalla voidaan parantaa linnuston elinolosuhteita. Tuoreen tutkimuksen mukaan laidunnus on tärkein yksittäinen hoitotoimi sen ympäristöä monipuolistavan vaikutuksen ......

Luonto > Lintuvedet tarvitsevat kunnostusta, hoitoa ja suojelua
Porissa tapahtuneella kuparipäästöllä ei välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön
Tiedote | Julkaistu: 7.8.2014

Boliden Harjavalta Oy on tänään tiedotustilaisuudessaan tarkentanut häiriöstä aiheutuneiden päästöjen määrää. Kuparipäästö oli yhteensä 115 kg ja arseenipäästö 15 kg. Boliden antaa elokuun loppuun me......

Vesi > Porissa tapahtuneella kuparipäästöllä ei välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön
Luontoa vaalitaan sen itsensä ja meidän kaikkien vuoksi
Uutinen | Julkaistu: 22.7.2014

Valtion budjetin kutistuessa pieneneviä varoja tulee kohdentaa yhä tehokkaammin. Tämä pätee myös luonnonsuojeluun: harvinaisten lajien ja arvokkaiden kohteiden suojeluun osoitetulla rahalla on saatava......

Luonto > Luontoa vaalitaan sen itsensä ja meidän kaikkien vuoksi
Suomen ympäristökeskus osallistuu Kokemäenjoen päästön vaikutusten arviointiin
Tiedote | Julkaistu: 15.7.2014

Suomen ympäristökeskus on saanut tänään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta virka-apupyynnön ja auttaa ELY-keskusta Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutusten arvioimisessa. SYKE tarkastelee nikkelin ja mu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Suomen ympäristökeskus osallistuu Kokemäenjoen päästön vaikutusten arviointiin
Vesi > Suomen ympäristökeskus osallistuu Kokemäenjoen päästön vaikutusten arviointiin
Biodiversiteetti
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

1900-luvulla tapahtunut ruovikoiden laajeneminen ja pensoittuminen aiheutti lukuisten ruovikkolajien esiintymisalueen merkittävän laajenemisen. Esimerkkinä tästä ovat ruovikoiden lintulajeista viiksi...

Ruoko > Suunnittelu > Biodiversiteetti
Hyödynnettävät ruovikot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruo’on hyötykäytön kannalta on tärkeää suunnitella ruovikon leikkuualueet niin, että taannuttavista, toistuvista ja rotaatioleikkuista saadaan laajoja korjuukokonaisuuksia, joiden toteutus on käytänn...

Ruoko > Suunnittelu > Hyödynnettävät ruovikot
Leikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikon kesäleikkuilla tarkoitetaan kasvukauden aikana tehtävää ruovikon leikkuuta. Vedessä ja maalla kasvavan ruovikon leikkuut eroavat toteutukseltaan paljon toisistaan, joten niiden käytännön tot...

Ruoko > Leikkuu
Leikkuun hyödyt
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Rehevöityminen aiheuttaa vesikasvien määrän lisääntymistä, mikä osaltaan heikentää vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesillä liikkumista. Niiton avulla vähennetään vesikasvillisuutta. Niitto...

Ruoko > Leikkuu > Leikkuun hyödyt
Logistiikka
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruo’on hyötykäyttö edellyttää koko korjuuketjun logistiikan toimivuutta Leikkuiden suunnittelussa ruokomassan välivarastopaikat ja jatkokuljetusmahdollisuus ovat ratkaisevassa asemassa: laajaaka...

Ruoko > Leikkuu > Logistiikka
Luvat ja ilmoitukset
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikon korjuuseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Jos kyseessä on Natura-alue tai luonnonsuojelualue, tarvitaan lupa myös alueellisesta ELY-keskuksesta. Milloin tarvitaan niittoilmoitus? ...

Ruoko > Leikkuu > Luvat ja ilmoitukset
Maaleikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Maaruovikot sijaitsevat umpeenkasvaneilla rantaniityillä tai vesijättömailla, jotka ovat syntyneet maankohoamisen, ruoppaamisen, vedenpinnan alentamisen tai vesistöjen kuivatuksen yhteydessä. Maalla ...

Ruoko > Leikkuu > Maaleikkuu
Maisema
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ranta-alueiden umpeutumisesta ovat kärsineet etenkin maisemat. Maalta katsottuna ennen avoimena olleet maisemat merelle ja toisaalta vesistöstä katsottuna rantaan avautuvat maisemat ovat su...

Ruoko > Suunnittelu > Maisema

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen