1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen

WWF palkitsi Meren aarteet vuoden luontokirjana
Uutinen | Julkaistu: 28.11.2017

Vedenalaisesta meriluonnosta kertova ”Meren aarteet - Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon” on WWF:n vuoden luontokirja. Meren aarteet on ensimmäinen kattava tietoteos Suomen vedenalaisesta me......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > WWF palkitsi Meren aarteet vuoden luontokirjana
Meri > WWF palkitsi Meren aarteet vuoden luontokirjana
Kivikot - aineistot
Sisältösivu | Julkaistu: 6.6.2017

Tällä sivulla tullaan julkaisemaan kivikko-aineistot Komiharju KIVI-01-004 Kivikot 1 Komiharju KIVI-01-012 Kivikot 2 Karvuoren kivikko KIVI-10-015 ......

Luonto > Geologiset muodostumat > Kivikot > Kivikot - aineistot
Suomen tunturialueista paikkatietoaineisto
Tiedote | Julkaistu: 23.5.2017

Suomen tunturialueista ei ole aiemmin koottu kattavaa sijaintitietoa, vaikka tarvetta tiedolle on ollut. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä o......

Luonto > Suomen tunturialueista paikkatietoaineisto
Luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan uudelleen
Tiedote | Julkaistu: 7.4.2016

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, sen syyt ja uhkatekijät arvioidaan. Luontotyyppien uhanalaisuus on tärkeä mittari, kun seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa. Tulosten valmistuttua ympäristömini......

Luonto > Luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan uudelleen
Luontotyyppien uhanalaisuus 2016-2018
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Kuva: Anne Raunio. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan toistamiseen 2016–2018. Luontotyyppien uhanalaisuus ja siinä mahdollisesti nähtävät trendit ovat tärkeä mittari, kun arvio...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Luontotyyppien uhanalaisuus 2016-2018
Luontotyyppien uhanalaisuus 2008
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Tervaleppäluhdat arvioitiin vaarantuneiksi (VU) ensimmäisessä uhanalaisuusarvioinnissa. Kuva: Anne Raunio Suomen ensimmäisessä luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa tarkasteltiin ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppien uhanalaisuus > Luontotyyppien uhanalaisuus 2008
Virkistyskäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2015

(Tätä sivua päivitetään ja se julkaistaan myöhemmin)   ...

Ruoko > Suunnittelu > Virkistyskäyttö
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) suorittivat yhteistyössä kesällä 2015 muinaismuistojen, rakennusten, perinnemaisemien sek...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi > Ajankohtaista
Inventointikohteet
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Inventoinnit ovat päättyneet.  Kesällä 2015 kartoitustyötä tehtiin seuraavilla alueilla:   Jyväskylä, Korpilahti Kuhmoinen (N) ja Luhanka Kuhmoinen (S) ...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi > Inventointikohteet
Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Päijänteen Saaristoinventointi v. 2015 Hankkeessa selvitetään Päijänteen vaikeasti tavoitettavien, ensisijaisesti maayhteyksittömien saarikohteiden rakennusperintöä, muinaismuistoja sekä perinne...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2015

Lisätietoja Päijänteen inventoinneista ja niiden toteuttamisesta antavat: Keski-Suomen ELY-keskus Timo Kypärä, puh. 0295 502 4976, sähköposti timo.kypara(at)ely-keskus.fi Keski-Suome...

Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi > Yhteystiedot
Euroopan unionin luonnon tilasta uusi arvio
Uutinen | Julkaistu: 21.5.2015

Komissio on julkaissut uuden tiedonannon Euroopan unionin luonnon tilasta. Suomessa lajien ja luontotyyppien suojelutaso on pääosin epäsuotuisa boreaalisella vyöhykkeellä, mihin valtaosa maastamme kuu......

Luonto > Euroopan unionin luonnon tilasta uusi arvio
Tutkimuksella lisää välineitä järkevään suojeluun
Tiedote | Julkaistu: 31.10.2014

Kilpailevien tarpeiden ja kasvavien maankäyttöpaineiden maailmassa luonnonsuojeluun kohdennettavat voimavarat tulisi käyttää tarkoituksenmukaisesti. Alueellinen suojelupriorisointi helpottaa luonnonsu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Tutkimuksella lisää välineitä järkevään suojeluun
Luonto > Tutkimuksella lisää välineitä järkevään suojeluun
Inventointi ja rajauspäätökset
Sisältösivu | Julkaistu: 20.10.2014

Luonnonsuojelulain luontotyyppejä on inventoitu rajauspäätösten valmistelua varten pääasiassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Inventoinnissa on tarkistettu n. 3 500 kohdetta. Näis...

Luonto > Luontotyypit > Luonnonsuojelulain luontotyypit > Inventointi ja rajauspäätökset
Tutkimus kannustaa kokeilemaan kauppaa luontoarvoilla
Tiedote | Julkaistu: 9.9.2014

Luontoarvopankit on yksi keino, jolla voi estää tai hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä Suomessa, osoittaa Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuore tutkimus. ...

Luonto > Tutkimus kannustaa kokeilemaan kauppaa luontoarvoilla
Biodiversiteetti
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

1900-luvulla tapahtunut ruovikoiden laajeneminen ja pensoittuminen aiheutti lukuisten ruovikkolajien esiintymisalueen merkittävän laajenemisen. Esimerkkinä tästä ovat ruovikoiden lintulajeista viiksi...

Ruoko > Suunnittelu > Biodiversiteetti
Hyödynnettävät ruovikot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruo’on hyötykäytön kannalta on tärkeää suunnitella ruovikon leikkuualueet niin, että taannuttavista, toistuvista ja rotaatioleikkuista saadaan laajoja korjuukokonaisuuksia, joiden toteutus on käytänn...

Ruoko > Suunnittelu > Hyödynnettävät ruovikot
Leikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikon kesäleikkuilla tarkoitetaan kasvukauden aikana tehtävää ruovikon leikkuuta. Vedessä ja maalla kasvavan ruovikon leikkuut eroavat toteutukseltaan paljon toisistaan, joten niiden käytännön tot...

Ruoko > Leikkuu
Leikkuun hyödyt
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Rehevöityminen aiheuttaa vesikasvien määrän lisääntymistä, mikä osaltaan heikentää vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesillä liikkumista. Niiton avulla vähennetään vesikasvillisuutta. Niitto...

Ruoko > Leikkuu > Leikkuun hyödyt
Logistiikka
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruo’on hyötykäyttö edellyttää koko korjuuketjun logistiikan toimivuutta Leikkuiden suunnittelussa ruokomassan välivarastopaikat ja jatkokuljetusmahdollisuus ovat ratkaisevassa asemassa: laajaaka...

Ruoko > Leikkuu > Logistiikka

1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen