1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa
Tiedote | Julkaistu: 21.2.2018

Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin vuonna 2017 yhteensä yli 5 000 hehtaaria metsää joko pysyvästi tai määräaikaisilla sopimuksilla. 10 vuotta sitten käynnistynyt METSO......

Luonto > 10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa
Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen
Tiedote | Julkaistu: 1.2.2018

Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton joulukuussa 2016 jättämän hakemuksen ns. Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus pi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen
Luonto > Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen
Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa
Tiedote | Julkaistu: 31.1.2018

Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Uusia suojelualueita perustettiin vuoden 20......

Luonto > Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa
Tutkimushanke metsien kestävästä hyödyntämisestä ja hiilen sitomisesta
Tiedote | Julkaistu: 29.1.2018

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman uuden tutkimushankkeen tavoitteena on edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen ja luoda edellytyksiä metsien kestävälle hyödyntämiselle. ...

Luonto > Tutkimushanke metsien kestävästä hyödyntämisestä ja hiilen sitomisesta
Saimaalla hyvät edellytykset Unescon geopuistojen verkostoon pääsemiseksi
Tiedote | Julkaistu: 25.1.2018

Suomi on jättänyt YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolle hakemuksen geopuiston perustamisesta Saimaalle, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Tavoitteena on tuoda esille alueen ain......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Saimaalla hyvät edellytykset Unescon geopuistojen verkostoon pääsemiseksi
Vesi > Saimaalla hyvät edellytykset Unescon geopuistojen verkostoon pääsemiseksi
Uusi tutkimushanke tuo lisää tietoa metsien monimuotoisuuden edistämiseen
Tiedote | Julkaistu: 15.1.2018

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkivat yhdessä metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Vuoden 2018 lopussa raportoitava tutkimus tuottaa uutta tietoa ......

Luonto > Uusi tutkimushanke tuo lisää tietoa metsien monimuotoisuuden edistämiseen
Saimaannorpan häirinnän ehkäisy
Sisältösivu | Julkaistu: 28.12.2017

© Kuva: Riku Lumiaro, ympäristöhallinnon kuvapankki Huomioi norppa liikkuessasi Saimaalla Ihmisten lisääntynyt liikkuminen Saimaannorpan esiintymisalueilla aiheuttaa kasvavaa hä...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Yksittäisten lajien suojelu > Saimaannorpan suojelu > Saimaannorpan häirinnän ehkäisy
Saimaannorpan suojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2017

Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on kotoperäinen laji, joka esiintyy vain Saimaalla. Se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Saimaannorppa on luonnonsuojeluasetuksen perusteella erityi...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Yksittäisten lajien suojelu > Saimaannorpan suojelu
Valtio ostanut Vapo Oy:ltä 1 200 hehtaaria soita luonnonsuojeluun
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2017

Valtio on ostanut Vapo Oy:lta suojelutarkoituksiin noin 1 200 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta....

Luonto > Valtio ostanut Vapo Oy:ltä 1 200 hehtaaria soita luonnonsuojeluun
Konenäkö tehostaa lajien kartoittamista ja suojelua
Tiedote | Julkaistu: 15.12.2017

Konenäkö eli automaattinen kuvatulkinta tarjoaa uusia mahdollisuuksia lajien ja elinympäristöjen kartoittamiseen sekä luonnonsuojeluun. Automatisoidun lajintunnistuksen avulla voidaan myös säästää luo......

Luonto > Konenäkö tehostaa lajien kartoittamista ja suojelua
Pohjoisten alueiden arvokkaat metsät on kartoitettu Suomen, Ruotsin ja Venäjän asiantuntijoiden yhteistyönä
Tiedote | Julkaistu: 14.12.2017

Kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita on jäljellä pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa sekä Luoteis-Venäjällä. Tämän laajan alueen luontoarvoja on nyt ensimmäistä kertaa tarkasteltu yhtenä kokonaisu......

Luonto > Pohjoisten alueiden arvokkaat metsät on kartoitettu Suomen, Ruotsin ja Venäjän asiantuntijoiden yhteistyönä
Rehevöityminen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2018

    Itämeri on rehevöitynyt sen valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen takia. Rehevöitymistä voidaan mitata ravinnepitoisuuksina sekä suorina ja epäsuorina ekosys...

Meri > Mikä on Itämeren tila > Rehevöityminen
Luonnon ja terveyden suhde esillä YK:n biodiversiteettisopimuksen kokouksessa Kanadassa
Uutinen | Julkaistu: 11.12.2017

Kanadan Montrealissa käynnistyy maanantaina YK:n biodiversiteettisopimuksen tieteellis-tekninen kokous (CBD SBSTTA-21, 11.–14.12.2017). Kokouksen pääteemana ovat luonnon monimuotoisuuden terveysvaikut......

Luonto > Luonnon ja terveyden suhde esillä YK:n biodiversiteettisopimuksen kokouksessa Kanadassa
Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon
Tiedote | Julkaistu: 11.12.2017

Suomi on saanut itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uuden kansallisen kaupunkipuiston Kuopioon. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoitti puiston perustamispäätöksen ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon
Luonto > Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon
Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita
Tiedote | Julkaistu: 30.11.2017

Luontoarvoiltaan arvokas Kivarnäsin alue Kemiönsaaressa on nyt pysyvästi suojeltu. Kohde vahvistaa suojelua kapealla hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä....

Luonto > Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita
Selvitys rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä valmis
Tiedote | Julkaistu: 2.11.2017

Korvausmenettelyä koskevan sääntelyn kehittäminen on tarpeen, koska rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, eikä nykyinen sääntely vastaa perustuslain vaatim......

Luonto > Selvitys rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä valmis
Saimaannorpan suojelustrategia päivitetty
Uutinen | Julkaistu: 1.11.2017

Ympäristöministeriö on vahvistanut päivitetyn saimaannorpan suojelustrategian vuosille 2017–2022. Päivitetty strategia ja toimenpideohjelma perustuu laajapohjaisen saimaannorpan suojelutyöryhmän tekem......

Luonto > Saimaannorpan suojelustrategia päivitetty
Tuore käsikirja tukemaan luontoon kohdistuvien haittojen hyvittämistä
Uutinen | Julkaistu: 1.11.2017

Uusi ekologista kompensaatiota käsittelevä perusteos paikkaa suuren puutteen Suomen elinympäristöjen suojelun työkalupakissa. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Tuore käsikirja tukemaan luontoon kohdistuvien haittojen hyvittämistä
Luonto > Tuore käsikirja tukemaan luontoon kohdistuvien haittojen hyvittämistä
Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Tiedote | Julkaistu: 30.10.2017

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatima, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistu selvitysraportti sisältä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Kulutus ja tuotanto > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Vesi > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Tänään vietetään ensimmäistä kansainvälistä maisemapäivää
Uutinen | Julkaistu: 20.10.2017

Tänään 20.10. vietetään ensimmäistä kansainvälistä maisemapäivää. Merkkipäivää juhlitaan kaikissa Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen kuuluvissa maissa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Tänään vietetään ensimmäistä kansainvälistä maisemapäivää
Luonto > Tänään vietetään ensimmäistä kansainvälistä maisemapäivää

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen