1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

EU:n komissio tarttui muoviongelmaan
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2018

Komissio on julkaissut EU:n ensimmäisen muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä s......

Kulutus ja tuotanto > EU:n komissio tarttui muoviongelmaan
Uusi tutkimushanke tuo lisää tietoa metsien monimuotoisuuden edistämiseen
Tiedote | Julkaistu: 15.1.2018

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkivat yhdessä metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Vuoden 2018 lopussa raportoitava tutkimus tuottaa uutta tietoa ......

Luonto > Uusi tutkimushanke tuo lisää tietoa metsien monimuotoisuuden edistämiseen
SAAVI
Sisältösivu | Julkaistu: 16.1.2018

SAAVI-hanke on kaksivuotinen vesien- ja merenhoidon kärkihanke, jota toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry./Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. SA...

SAAVI
Luonnon ja terveyden suhde esillä YK:n biodiversiteettisopimuksen kokouksessa Kanadassa
Uutinen | Julkaistu: 11.12.2017

Kanadan Montrealissa käynnistyy maanantaina YK:n biodiversiteettisopimuksen tieteellis-tekninen kokous (CBD SBSTTA-21, 11.–14.12.2017). Kokouksen pääteemana ovat luonnon monimuotoisuuden terveysvaikut......

Luonto > Luonnon ja terveyden suhde esillä YK:n biodiversiteettisopimuksen kokouksessa Kanadassa
Helsingissä rakennetaan askeleita kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
Tiedote | Julkaistu: 8.12.2017

YK:n korkean tason kansainvälinen tieteellinen asiantuntijapaneeli kokoontuu Helsingissä 12.-13.12. Se valmistelee tutkimustietoon perustuvia arvioita ja laatii suosituksia YK:n Agenda2030 ohjelman ta......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Helsingissä rakennetaan askeleita kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
Kulutus ja tuotanto > Helsingissä rakennetaan askeleita kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
Luonto > Helsingissä rakennetaan askeleita kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 7.12.2017

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. "Asetus tukee kiertotaloutta. Monia elinkeinotoiminnan jätteitä otetaan hyötykäyttöön ja samalla sää......

Kulutus ja tuotanto > Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen
Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä
Tiedote | Julkaistu: 30.11.2017

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotaloud......

Kulutus ja tuotanto > Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä
Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Tiedote | Julkaistu: 7.11.2017

Ravinteiden kierrätystä kehitetään niin kiertotalouden edistämiseksi kuin vesistö- ja ilmapäästöjen vähentämiseksi. Kotieläinten lanta on merkittävin ravinteikas sivuvirta Suomessa ja koko Itämeren al......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Meri > Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Vesi > Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle
Loppuseminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2017

Aika: 1.11.2017, klo 9.30-15.30 Paikka: Valtion Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku Kiitos kaikille seminaarin osallistujille! RANKU-, Ruokopelto-, ja Järki Lannoite -hankkeide...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Ajankohtaista > Loppuseminaari
Kansainvälinen luonnonvarapaneeli nivoo työtään tiiviimmin kestävän kehityksen tavoitteisiin
Uutinen | Julkaistu: 8.6.2017

YK:n ympäristöohjelman UNEPin alainen kansainvälinen luonnonvarapaneeli aikoo nivoa toimintaansa entistä enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. ...

Kulutus ja tuotanto > Kansainvälinen luonnonvarapaneeli nivoo työtään tiiviimmin kestävän kehityksen tavoitteisiin
Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2017

Maa- ja kiviainesten ottomäärien kehitys selittyy ennen kaikkea talouden suhdannevaihteluilla. Viime vuosina talouden tila on ollut heikko, joten myös maa-ainesten kysyntä on ollut lievästi laskeva. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Normilanta-järjestelmä tehostaa lannan hyödyntämistä
Uutinen | Julkaistu: 15.5.2017

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat luoneet uuden työkalun lannan määrä- ja ominaisuustietojen tuottamiseen. Järjestelmän myötä ajantasainen tieto lantojen määrästä ja laadu......

Kulutus ja tuotanto > Normilanta-järjestelmä tehostaa lannan hyödyntämistä
Kasvisten määrää halutaan lisätä kouluruokailussa
Tiedote | Julkaistu: 14.3.2017

Suomen ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa testataan ja tutkitaan tapoja kasvisruoan houkuttelevuuden lisäämiseksi kouluruokailussa. Jyväskylässä, Asikkalassa ja Liperissä toteutettavat ko......

Kulutus ja tuotanto > Kasvisten määrää halutaan lisätä kouluruokailussa
Pilaantuneiden maiden kunnostuksessa suuri vientipotentiaali
Tiedote | Julkaistu: 27.2.2017

Euroopassa on 2,5 miljoonaa pilaantuneeksi epäiltyä tai todettua maa-aluetta. Maailmanlaajuisesti etenkin kehittyvissä maissa ongelmat on vasta tiedostettu ja kunnostusosaamiselle on suuri tarve....

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneiden maiden kunnostuksessa suuri vientipotentiaali
Suomi voi tarjota älykkäitä biotalouden ratkaisuja maailmalle
Tiedote | Julkaistu: 26.1.2017

Suomen runsaat metsävarat tarjoavat paljon mahdollisuuksia kehittää biotaloutta, mutta mikä tahansa biotalous ei ole kestävää. Isoja kysymyksiä ovat, osaammeko käyttää luonnonvarojamme viisaasti ja py......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Suomi voi tarjota älykkäitä biotalouden ratkaisuja maailmalle
Kulutus ja tuotanto > Suomi voi tarjota älykkäitä biotalouden ratkaisuja maailmalle
Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Tiedote | Julkaistu: 24.10.2016

Metsäbiotalouteen liittyvän puun käytön lisääminen voi olla ekologisesti kestävää, jos metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan, arvioivat Suomen ympäristökeskus ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Luonto > Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2015

KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Sen avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaiku...

KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri
Maailman ylikulutuspäivä on tänään – jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,4 maapalloa
Tiedote | Julkaistu: 8.8.2016

Tänään maanantaina 8. elokuuta ihmiset ovat käyttäneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Maailman ylikulutuspäivä on aikaistunut vuosi vuodelta: viime vuonna se oli 13. ......

Kulutus ja tuotanto > Maailman ylikulutuspäivä on tänään – jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,4 maapalloa
Eläinsuojasta pellolle
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2016

Eläinsuojasta pellolle teemassa pyritään lisäämään kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä lanta- ja rehuasioissa ja edistämään lannan ympäristöystävällistä käyttöä. Teemassa tuodaan esiin myö...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Teemat > Eläinsuojasta pellolle
Valtioneuvosto päätti geenivarojen saatavuutta ja niiden käyttöä koskevan Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Tiedote | Julkaistu: 22.6.2016

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla saatetaan Suomessa voimaan Nagoyan pöytäkirja. Nagoyan pöytäkirja täsmentää YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta, joka on ensimmäine......

Luonto > Valtioneuvosto päätti geenivarojen saatavuutta ja niiden käyttöä koskevan Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen