1
2
Seuraava Viimeinen

Lupa poiketa lajien rauhoitusmääräyksistä lajien myyntiä, vientiä ja tuontia varten
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2017

Luonnonsuojelulain 45 §:n mukaan muihin kuin uhanalaisten lajeihin kuuluvan rauhoitetun eläin- tai kasvilajin yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja vaihtaminen se...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Lupa poiketa lajien rauhoitusmääräyksistä lajien myyntiä, vientiä ja tuontia varten
Poikkeusluvan käsittelymaksu
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2017

Poikkeusluvat ovat maksullisia ja maksut perustuvat vuosittain tarkistettuihin valtioneuvoston asetuksessa (1554/2016) määriteltyihin käsittelymaksuihin. Valtioneuvoston asetus elinkeino-, ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Poikkeusluvan käsittelymaksu
Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 7.3.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin j......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle
Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 17.10.2016

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, joka sovittaa yhteen ympäristöllisiä menettelyjä. Uudistus koskisi muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukais......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi
Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2013

Edellytyksenä lupien myöntämiselle on, että ne eivät vaaranna suojelualueiden perustamistarkoitusta. Monet luonnonsuojelualueet ovat samalla myös Natura 2000-alueita. Hakijan on poikkeusta hakiess...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
Brasilpuun tuonti, jälleenvienti ja varastointi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.12.2016

Brasilpuu Caesalpinia echinata on luvanvarainen B-liitteen laji Brasilpuun Caesalpinia echinata ; (engl. Pernambuco, Red Brazilwood; ruots. fernambuk, pernambuco, brasiljeträ; port...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > CITES-puulajit > Brasilpuun tuonti, jälleenvienti ja varastointi
Orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Seuraavia luonnosta kerättyjä orkideoja ei saa tuoda EU:n alueelle. Kun tuot orkideoita EU:n alueelle varmista aina tuontikiellot voimassaolevasta komission asetuksesta ja hanki B-liitteen lajeill...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty
Orkideat, joilla ei saa käydä kauppaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Esimerkiksi Suomen luonnosta otetulla orkidealla tikankontti ( Cypripedium calceolus ) ei saa käydä kauppaa. Seuraavat luonnosta otetut orkideat ovat EU:n alueella A-liitteen lajeja, eli niil...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Orkideat, joilla ei saa käydä kauppaa
Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat orkideat
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.  Suomessa rau...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat orkideat
CITES-lupa- menettelystä vapautetut tieteelliset laitokset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Suomessa on 20 rekisteröityä tieteellistä laitosta ja museota, jotka on vapautettu CITES-yleissopimuksen lupamenettelystä. Hankkiessaan, toimittaessaan tai vaihtaessaan CITES-sääntelyn piirii...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > CITES-lupa- menettelystä vapautetut tieteelliset laitokset
Eksoottiset lemmikkieläimet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

EU:n komission uusi lajiliiteasetus on voimassa 4.2.2017 lähtien. Muutokset koskevat mm. useita uusia harraste- ja lemmikkieläimiä ja akvaariokaloja. Sääntely vaikutt...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Eksoottiset lemmikkieläimet
Valaat ja hylkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Valaan osien ja valasesineiden tuonti ja kauppa on yleensä kielletty Valaan osat ovat Suomessa luvanvaraisia kahden eri lainsäädännön kautta. Toinen on Laki arktisten hylkeiden ja valaiden su...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Valaat ja hylkeet
CITES-lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 13.8.2013

CITES -sopimus ( C onvention on I nternational T rade in E ndangered S pecies of Wild Fauna and Flora) sääntelee uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa eli kaikkea tuontia ja vientiä. Sop...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lainsäädäntö
Kaviaari ja muut sampituotteet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Kaviaari ja muut sampituotteet
Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

EU:n CITES asetukset koskevat tuontia, vientiä ja jälleenvientiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä jäsenmaiden välistä ja sisäistä kauppaa ja siirtoja. EU:n neuvoston CITES-asetus (E...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi
Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Suomeen EU:n ulkopuolelta tuotavat tai Suomen kautta EU:n ulkopuolelle vietävät CITES-lajien yksilöt (kasvit, eläimet, niiden osat tai niistä valmistetut tuotteet) on tuotava ja vietävä hy...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä
Suomessa metsästetyn karhun lihan ja osien myynti
Sisältösivu | Julkaistu: 18.6.2014

Kaikkeen karhuun liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on karhun ostaminen, ostajaksi t...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Metsästettävät CITES-lajit > Suomessa metsästetyn karhun lihan ja osien myynti
CITES-tullimenettely
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Luvat ja todistukset on aina esitettävä tullissa tuotaessa ja vietäessä EU:n ulkorajat ylitettäessä CITES-luvat ja -todistukset on esitettävä lähtömaan ja määrämaan tullissa. CITES-lupien ja ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > CITES-tullimenettely
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan heikentämiskiellosta poikkeaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2013

Luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kielto on voimassa sen jälkeen kun, Elinkeino-...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan heikentämiskiellosta poikkeaminen
Kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen hallussapito
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2013

Kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun (luonnonsuojelulain 40§). Se voidaan kuitenkin ottaa talteen ja luovuttaa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luonnontieteelli...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen hallussapito

1
2
Seuraava Viimeinen