1
2
Seuraava Viimeinen

Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 8.2.2018

Ilmoitus tietojärjestelmään Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään [Pdf] ; [Doc] Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään VOC-DIR. [Doc......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lomakkeet > Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet
Lomakkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 4.12.2013

Asuminen Ympäristöministeriön vahvistamat sopimusmallit Finlexissä: Asuinhuoneiston vuokrasopimus (pdf) Alivuokra-asunnon vuokrasopimus (pdf) ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lomakkeet
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2016

Ympäristöasioiden lupapalvelu 18.5.2017 on julkaistu ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Vesiluvan hakeminen > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Lainsäädäntö > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ajankohtaista
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 31.7.2013

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväk...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Pilaantuneen maaperän puhdistaminen
Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lomakkeet > Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet
Orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Seuraavia luonnosta kerättyjä orkideoja ei saa tuoda EU:n alueelle. Kun tuot orkideoita EU:n alueelle varmista aina tuontikiellot voimassaolevasta komission asetuksesta ja hanki B-liitteen lajeill...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty
Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat orkideat
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.  Suomessa rau...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat orkideat
Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.7.2013

  Suomen ympäristökeskus (SYKE) kerää F-kaasujen päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot vuosittaista kansallista päästöinventaariota varten. Tietoa kerätään seuraavilla kyselykaavakkei...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet
Eksoottiset lemmikkieläimet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

EU:n komission uusi lajiliiteasetus on voimassa 4.2.2017 lähtien. Muutokset koskevat mm. useita uusia harraste- ja lemmikkieläimiä ja akvaariokaloja. Sääntely vaikutt...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Eksoottiset lemmikkieläimet
Tilastotietoja asemakaavoituksesta
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Asemakaavoissa suunnitellaan alueiden tuleva käyttö kunnissa. Tilastotietojen avulla voidaan seurata ja verrata eri alueiden kaavoitustilanteen kehittymistä. Tilastotietoja asemakaavoituksesta koo...

Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Tietoa kaavoituksesta > Kaavoituksen seurannan tilasto > Kaavoituksen vuosiraportit > Tilastotietoja asemakaavoituksesta
Asemakaavan seurantalomake
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2013

Asemakaavan seurantalomake kertoo tiivistetysti asemakaavan sisällön ja muutoksen aiempaan kaavatilanteeseen. Kunta tai sen valtuuttama konsultti tallentaa seurantalomakkeen OpusCapitaTYVI-palvelussa...

Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Tietoa kaavoituksesta > Asemakaavan seurantalomake
Useimmin kysytyt kysymykset: Asemakaavan seurantalomake
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2014

Kunnan käyttäjätunnus Kaavoituskonsultin käyttäjätunnus Aluearkkitehdin käyttäjätunnus Konsultin tai aluearkkitehdin valtuuttaminen Yhteystietojen ja salasanan vaihtamine...

Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Tietoa kaavoituksesta > Asemakaavan seurantalomake > Useimmin kysytyt kysymykset: Asemakaavan seurantalomake
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
Asfalttiasemat
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 846/2012 (ks. linkki oikealla). Asfalttiaseman on täytettävä rekisteröinnin edellytykset (ks. Ympäristöns...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Asfalttiasemat
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 843/2017). Eräiden j...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Keskisuuret energiantuotantolaitokset
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2018

Energiantuotantolaitokset, joiden polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50 megawattia ja joissa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 meg...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Keskisuuret energiantuotantolaitokset
Koeluonteinen toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskeva...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Koeluonteinen toiminta
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 22.9.2014

Valtioneuvoston asetuksen eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015) tavoitteena on vähentää ns. VOC-päästö...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Polttonesteiden jakeluasemat
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 444/2010 (ks. linkki oikealla). Jakeluasema rekisteröidään ympäristönsuojelun t...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Polttonesteiden jakeluasemat
Satama
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Huvivenes...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Satama

1
2
Seuraava Viimeinen