Lääkejätteen käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Jätteen luokittelun lähtökohtana on EU:n jäteluettelo, joka on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen liitteessä 4 (86/2015). Jäteluettelossa jokaisella jätenimikkeellä on kuusinumeroinen tunnusnume...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet > Lääkejätteen käsittely
Kuluttajakemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Kotitalouksista muodostuvien päästöjen hallinta on huomattavasti hankalampaa, kuin esimerkiksi lupaehtoja noudattavien teollisuuslaitosten. Erilaiset kuluttajakemikaalit voivat päätyä ympäristöön nii...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Kuluttajakemikaalit
Lääkeaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille j...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet
Turku
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2015

Runsaan 180 000 asukkaan Turku on vilkas merenrantakaupunki Varsinais-Suomessa. Maapinta-alaa Turussa on noin 246 km2 ja vesialaa noin 61 km2. Työvoimasta palvelualoilla työskentelee noin 63 %, ...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Pilottikunnat > Turku
Eroosio ja liettyminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Metsäojitusalueilta puroon päätynyt hiekka voi paikoin peittää alleen koko puron pohjan elinympäristöineen.   © Pinja Kasvio Kiintoainekuormitus aiheuttaa jokien ja purojen...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä > Eroosio ja liettyminen