1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Tiedote | Julkaistu: 30.10.2017

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatima, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistu selvitysraportti sisältä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Kulutus ja tuotanto > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Vesi > Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Hallituksen esityksellä toimeenpannaan keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita
Tiedote | Julkaistu: 26.10.2017

Hallitus on antanut tänään esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Muutoksilla pannaan toimeen kansallisesti keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita. Esityksen mukaan reki......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Hallituksen esityksellä toimeenpannaan keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita
Hajajätevesi-säädösten siirtymäaika-alueet uudessa karttapalvelussa
Uutinen | Julkaistu: 28.9.2017

SYKE on tuottanut uuden, viitteellisen 100 metrin vyöhykkeen Manner-Suomen vesistöille ja merenrannoille. Aineisto on kuntien viranomaisten apuna hajajätevesisäädösten siirtymäaikoihin liittyvän aluem......

Hajajätevesi-säädösten siirtymäaika-alueet uudessa karttapalvelussa
Uutta tietoa rakennustuotteiden tyyppihyväksynnöistä – mitä ottaa huomioon, kun pääosa tyyppihyväksyntäasetuksista ei ole voimassa 1.1.2018 alkaen
Uutinen | Julkaistu: 12.9.2017

Rakennustuotteita koskevat tyyppihyväksyntäasetukset eivät pääosin ole enää voimassa 1.1.2018 alkaen. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uusia asetuksia, mutta niitä kaikkia ei ehditä uusia v......

Rakentaminen > Uutta tietoa rakennustuotteiden tyyppihyväksynnöistä – mitä ottaa huomioon, kun pääosa tyyppihyväksyntäasetuksista ei ole voimassa 1.1.2018 alkaen
Laitosten ympäristöluvanvaraisuus kevenee 1.9.2017
Tiedote | Julkaistu: 28.8.2017

Ympäristölupamenettelyä kevennetään karsimalla kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen luvanvaraisuutta. Muutos koskettaa noin 300 erilaista ympäristöluvan alaista toimintaa. Kevennyksen m......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Laitosten ympäristöluvanvaraisuus kevenee 1.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 7.7.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön lakitason sääntelyä edellyttävät keskisuuria polt......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Ilmasto ja ilma > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo helpotuksia väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 28.6.2017

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen. Muutos helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista......

Rakentaminen > Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo helpotuksia väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen
Uusi YVA-laki voimaan
Uutinen | Julkaistu: 16.5.2017

Uudistettu YVA-laki astuu voimaan tiistaina 16.5.2017. Uuden lain myötä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sujuvoituu ja merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvaa. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Uusi YVA-laki voimaan
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > Uusi YVA-laki voimaan
Rakennusten suunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2017

Tänään on lähtenyt lausunnolle luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutos sallisi kerrosalan ylittämisen väestönsuojien ja huoneistoa rajaavien väliseinien osalt......

Rakentaminen > Rakennusten suunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos lausunnolle
Verkkoaivoriihessä korostui yleisen edun tärkeys
Uutinen | Julkaistu: 3.4.2017

Yleinen etu nousi esiin teemana, jonka tärkeydestä suurin osa alueidenkäytön verkkoaivoriiheen vastanneista oli yhtä mieltä. Ympäristöministeriö järjesti helmi-maaliskuussa verkkoaivoriihen, jolla et......

Elinympäristö ja kaavoitus > Verkkoaivoriihessä korostui yleisen edun tärkeys
Kevennyksiä ympäristölupiin – laitosluetteloon ehdotetaan muutoksia
Tiedote | Julkaistu: 16.2.2017

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Esityksen mukaan ympäristölupamenettelyä kevennettäisiin karsimalla kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimi......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kevennyksiä ympäristölupiin – laitosluetteloon ehdotetaan muutoksia
Fluoratut kasvihuonekaasut
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2013

Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat usean kemiallisen yhdisteen muodostama ryhmä kasvihuonekaasuja. Niihin kuuluvat fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) ja ...

Ilmasto ja ilma > Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi ja seuranta > Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta Suomessa > Fluoratut kasvihuonekaasut
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2017 alusta voimaan tulevat säädökset
Uutinen | Julkaistu: 22.12.2016

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee voimaan uusia säännöksiä 1.1.2017....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2017 alusta voimaan tulevat säädökset
Rakentaminen > Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2017 alusta voimaan tulevat säädökset
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2016

Ympäristöasioiden lupapalvelu 18.5.2017 on julkaistu ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Vesiluvan hakeminen > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Lainsäädäntö > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti > Ajankohtaista
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ajankohtaista
Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia
Tiedote | Julkaistu: 20.10.2016

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, joka koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta. Tavoitteena on vähentää rakennusten energia......

Rakentaminen > Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia
Ympäristölupamenettelyjen sujuvoittaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 13.6.2016

Ympäristölupamenettely Ympäristölupamenettely perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014). Ympäristölupia myöntävät sekä valtion että kuntien viranomaiset. Nykyistä lupamenettelyä erityisesti va...

Ympäristölupamenettelyjen sujuvoittaminen
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä
Uutinen | Julkaistu: 9.6.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 12.8.2016....

Asuminen > Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 9.6.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttam......

Kulutus ja tuotanto > Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Kysymyksiä ja vastauksia ympäristöministeriön ehdotuksesta jätevesisääntelyn kohtuullistamiseksi
Uutinen | Julkaistu: 27.5.2016

Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta oli avoimella lausuntokierroksella 27.4.–18.5.2016. Lausuntoja saatiin yhteensä 57 kappaletta. Lausuntoihin perehdytään parhaillaan ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Kysymyksiä ja vastauksia ympäristöministeriön ehdotuksesta jätevesisääntelyn kohtuullistamiseksi
Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 13.5.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimi-tetaan viimeistään 23.......

Meri > Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen