1
2
Seuraava Viimeinen

Rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia kodeista, työpaikkoihin ja palveluihin. Ne muodostavat puitteet turvalliselle ja terveelliselle arjelle. Rakentamisen lähtökohtana on uusi tilatarve tai tar...

Rakentaminen
Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota kirittäville kokeiluhankkeille 148 000 euroa
Tiedote | Julkaistu: 13.12.2016

KIRA-digi-hanke on myöntänyt 148 000 euroa kuudelle kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluissa muun muassa halutaan sujuvoittaa kaavoitusta digital......

Rakentaminen > Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota kirittäville kokeiluhankkeille 148 000 euroa
Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Tiedote | Julkaistu: 3.10.2016

Ympäristöministeriön johdolla käynnistyy tänään energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastetaan toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Hallituksen tehtävät
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Taloyhtiöllä on asunto-osakeyhtiölain mukaan aina oltava hallitus, joka huolehtii talon hallinnosta ja kiinteistönpidosta. Hallitus vastaa, että taloyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asi...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Päätöksenteko > Hallituksen tehtävät
Huoltosopimus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Kiinteistön huoltosopimukseen kuuluu tavallisesti jatkuvia ja päivittäisiä huoltotoimenpiteitä, kuten ulkoalueiden hoito, kiinteistöhuolto sekä teknisten järjestelmien hoito. Myös siivouksesta ja jät...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Huoltosopimus
Kiinteistönpidon merkitys
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

  Kiinteistön arvoon vaikuttavat ensisijaisesti sijainti, ominaisuudet, kunto sekä kiinteistönpidon laatu. Kunnon merkitys on viime aikoina alkanut entistä voimakkaammin näkyä kiinte...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys
Isännöinti ja huolto
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Isännöitsijä oli entisaikaan suuri patruuna ja yksinvaltias kiinteistön toimintojen johtamisessa. Yhteisön päätöksenteko ja rahavirrat kulkivat isännöitsijän kautta. Nykyään isännöinti on organi...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto
Isännöintiala
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiö on hallintamuotona perisuomalainen omistustapa. Yhtiön perustamisvaiheessa asunto-osakeyhtiö toimii varsin hyvin ja osakkaat saavat halutessaan äänensä kuuluville, mikäli aktiivisuu...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Isännöintiala
Isännöitsijän tehtävät
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Isännöitsijä on usein rinnastettu toimitusjohtajaan, mutta rinnastus ei enää sovi isännöitsijän työhön. Isännöinti on nykyään organisaatio-osaamista, jossa organisaation laajuudesta riippuen yksilöil...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Isännöitsijän tehtävät
Laatumittarit
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Palveluliiketoiminnassa törmätään usein siihen, että palvelun tarjoajan ja tilaajan näkemykset palvelujen laadusta eivät vastaa toisiaan. Usein tämä johtuu siitä, että palvelun sovittu sisältö ei ole...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Laatumittarit
Kiinteistönpidon laatu
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Uuden kiinteistön ensimmäisten vuosien aikana syntyy kiinteistönpitokulttuuri, jota on tulevina vuosina hankala muuttaa. Uudisrakentamisen yhteydessä laadittavien hallinto- ja urakkadokumenttien avul...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys > Kiinteistönpidon laatu
Kiinteistönpidon työkalut
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

© Tapio Heikkilä Kiinteistön ylläpitoa ja suunnitelmallista korjaamista helpottamaan on tarjolla joukko käyttökelpoisia työkaluja. Näistä tärkeimpiä ovat rakennuksen käyttö- ja huolto-ohj...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut
Korjaussuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Taloyhtiön hallituksella on lakisääteinen velvollisuus laatia taloyhtiölle pitkän ajan korjaussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä hallit...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut > Korjaussuunnitelma
Kuntoarvio ja -tutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Kuntoarviossa ja -tutkimuksessa saadaan tietoa rakennuksen todellisesta kunnosta, korjaustarpeesta sekä tulevista kustannuksista. Kuntoarvioihin voi sisältyä 5-10 vuoden korjaussuunnitelma (PTS). Tar...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Suunnitelmallinen talonpito > Kuntoarvio ja -tutkimus
Päätöksenteko
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on osakkaan kannalta tärkeä tilaisuus, koska siellä määritellään, miten osakkaiden yhteistä omaisuutta hoidetaan ja miten asumisolosuhteita kehitetään. Asunto-osakeyhti...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Päätöksenteko
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan on uudelle, pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetulle rakennukselle laadittava käyttö- ja huolto-ohje eli huoltokirja. Sama koskee rakennuksen ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut > Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Suunnitelmallinen kiinteistönpito
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

© Pentti Hokkanen Rakennus tarvitsee jatkuvaa kunnossapitoa pysyäkseen toimintakykyisenä. Rakennusosat, kuten julkisivut tai viemärit, kuluvat sään tai mekaanisen rasituksen al...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito
Talonpidon kustannukset
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Talonpidon kustannuksia kannattaa aina tarkastella pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmallisella kiinteistönpidolla, oikeilla ratkaisuilla, kustannusten seurannalla ja toimenpiteiden oikealla ajoittami...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Suunnitelmallinen talonpito > Talonpidon kustannukset
Vastuunjako
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiölain luvussa 4 on määräykset asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien välisen kunnossapitovastuun jakautumisesta. Vastuun jakautumista on tulkittu yksityiskohtaisesti Suomen Kiin...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Päätöksenteko > Vastuunjako
Isännöitsijän valinta
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Epäonnistunut valinta lamauttaa yhtiön toiminnan, ja huonoksi osoittautuneen isännöitsijän vaihtaminen vie hallituksen aikaa ja re...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Isännöitsijän valinta

1
2
Seuraava Viimeinen