1
2
Seuraava Viimeinen

Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 4.4.2017

KIRA-digi-hankkeen kolmas kokeiluhankehaku on avoinna 4.4.-4.5.2017. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja innovatiivisia kokeiluja......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Rakentaminen > Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Tiedote | Julkaistu: 15.3.2017

Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti. Uusiin toimintatapoihin sitoutuvat kaikk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Rakentaminen > Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys > Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Rakentaminen > Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Kiinteistö- ja rakentamisalaa digitalisoiville kokeiluhankkeille runsaat 520 000 euroa
Tiedote | Julkaistu: 13.3.2017

KIRA-digi-hanke on myöntänyt toisella kokeiluhakukierroksella runsaat 520 000 euroa 19 kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluilla halutaan muun mua......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Kiinteistö- ja rakentamisalaa digitalisoiville kokeiluhankkeille runsaat 520 000 euroa
Rakentaminen > Kiinteistö- ja rakentamisalaa digitalisoiville kokeiluhankkeille runsaat 520 000 euroa
Toinen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden haku sai jälleen digitalisaation kehittäjät liikkeelle
Uutinen | Julkaistu: 10.2.2017

KIRA-digi-kokeiluiden toinen hakukierros keräsi 43 hakemusta. Alustavan tiedon mukaan hankkeiden suunniteltu kokonaisvolyymi on noin 5,2 miljoonaa euroa, josta alan oma rahoitus on noin 3,3 miljoonaa ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Toinen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden haku sai jälleen digitalisaation kehittäjät liikkeelle
Rakentaminen > Toinen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden haku sai jälleen digitalisaation kehittäjät liikkeelle
Energiahukka haukkaa jopa 30 % taloyhtiösi energiasta – vielä ehdit hukkajahtiin
Uutinen | Julkaistu: 27.1.2017

Ympäristöministeriön johdolla käynnistyi syksyllä 2016 energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastettiin toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentäm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Energiahukka haukkaa jopa 30 % taloyhtiösi energiasta – vielä ehdit hukkajahtiin
Rakentaminen > Energiahukka haukkaa jopa 30 % taloyhtiösi energiasta – vielä ehdit hukkajahtiin
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Energiahukka haukkaa jopa 30 % taloyhtiösi energiasta – vielä ehdit hukkajahtiin
Rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia kodeista, työpaikkoihin ja palveluihin. Ne muodostavat puitteet turvalliselle ja terveelliselle arjelle. Rakentamisen lähtökohtana on uusi tilatarve tai tar...

Rakentaminen
Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota kirittäville kokeiluhankkeille 148 000 euroa
Tiedote | Julkaistu: 13.12.2016

KIRA-digi-hanke on myöntänyt 148 000 euroa kuudelle kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluissa muun muassa halutaan sujuvoittaa kaavoitusta digital......

Rakentaminen > Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota kirittäville kokeiluhankkeille 148 000 euroa
Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Tiedote | Julkaistu: 3.10.2016

Ympäristöministeriön johdolla käynnistyy tänään energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastetaan toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla
Hallituksen tehtävät
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Taloyhtiöllä on asunto-osakeyhtiölain mukaan aina oltava hallitus, joka huolehtii talon hallinnosta ja kiinteistönpidosta. Hallitus vastaa, että taloyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asi...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Päätöksenteko > Hallituksen tehtävät
Huoltosopimus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Kiinteistön huoltosopimukseen kuuluu tavallisesti jatkuvia ja päivittäisiä huoltotoimenpiteitä, kuten ulkoalueiden hoito, kiinteistöhuolto sekä teknisten järjestelmien hoito. Myös siivouksesta ja jät...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Huoltosopimus
Kiinteistönpidon merkitys
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

  Kiinteistön arvoon vaikuttavat ensisijaisesti sijainti, ominaisuudet, kunto sekä kiinteistönpidon laatu. Kunnon merkitys on viime aikoina alkanut entistä voimakkaammin näkyä kiinte...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys
Isännöinti ja huolto
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Isännöitsijä oli entisaikaan suuri patruuna ja yksinvaltias kiinteistön toimintojen johtamisessa. Yhteisön päätöksenteko ja rahavirrat kulkivat isännöitsijän kautta. Nykyään isännöinti on organi...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto
Isännöintiala
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiö on hallintamuotona perisuomalainen omistustapa. Yhtiön perustamisvaiheessa asunto-osakeyhtiö toimii varsin hyvin ja osakkaat saavat halutessaan äänensä kuuluville, mikäli aktiivisuu...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Isännöintiala
Isännöitsijän tehtävät
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Isännöitsijä on usein rinnastettu toimitusjohtajaan, mutta rinnastus ei enää sovi isännöitsijän työhön. Isännöinti on nykyään organisaatio-osaamista, jossa organisaation laajuudesta riippuen yksilöil...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Isännöitsijän tehtävät
Laatumittarit
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Palveluliiketoiminnassa törmätään usein siihen, että palvelun tarjoajan ja tilaajan näkemykset palvelujen laadusta eivät vastaa toisiaan. Usein tämä johtuu siitä, että palvelun sovittu sisältö ei ole...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Isännöinti ja huolto > Laatumittarit
Kiinteistönpidon laatu
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Uuden kiinteistön ensimmäisten vuosien aikana syntyy kiinteistönpitokulttuuri, jota on tulevina vuosina hankala muuttaa. Uudisrakentamisen yhteydessä laadittavien hallinto- ja urakkadokumenttien avul...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys > Kiinteistönpidon laatu
Kiinteistönpidon työkalut
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

© Tapio Heikkilä Kiinteistön ylläpitoa ja suunnitelmallista korjaamista helpottamaan on tarjolla joukko käyttökelpoisia työkaluja. Näistä tärkeimpiä ovat rakennuksen käyttö- ja huolto-ohj...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut
Korjaussuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Taloyhtiön hallituksella on lakisääteinen velvollisuus laatia taloyhtiölle pitkän ajan korjaussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä hallit...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut > Korjaussuunnitelma
Kuntoarvio ja -tutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Kuntoarviossa ja -tutkimuksessa saadaan tietoa rakennuksen todellisesta kunnosta, korjaustarpeesta sekä tulevista kustannuksista. Kuntoarvioihin voi sisältyä 5-10 vuoden korjaussuunnitelma (PTS). Tar...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Suunnitelmallinen talonpito > Kuntoarvio ja -tutkimus
Päätöksenteko
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on osakkaan kannalta tärkeä tilaisuus, koska siellä määritellään, miten osakkaiden yhteistä omaisuutta hoidetaan ja miten asumisolosuhteita kehitetään. Asunto-osakeyhti...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Päätöksenteko

1
2
Seuraava Viimeinen