1
2
Seuraava Viimeinen

Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta
Tiedote | Julkaistu: 14.12.2017

Vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa, todetaan tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousvete......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta
Rakentaminen > Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta
Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Tiedote | Julkaistu: 27.9.2017

Tuore kansainvälinen elohopeasopimus on maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu Minamatan yleiss......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Kulutus ja tuotanto > Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Luonto > Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Loppuseminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2017

Aika: 1.11.2017, klo 9.30-15.30 Paikka: Valtion Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku Kiitos kaikille seminaarin osallistujille! RANKU-, Ruokopelto-, ja Järki Lannoite -hankkeide...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Ajankohtaista > Loppuseminaari
Kiertotaloudesta johtuvat kemikaaliriskit tiedostettava
Tiedote | Julkaistu: 12.5.2017

Väestön ja ympäristön altistumisesta haitallisille kemikaaleille tarvitaan lisää tietoa. Kiertotaloutta edistettäessä pitää ottaa huomioon materiaalien sisältämien haitallisten aineiden riskit. Kansa......

Kulutus ja tuotanto > Kiertotaloudesta johtuvat kemikaaliriskit tiedostettava
Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä
Tiedote | Julkaistu: 6.4.2017

Uudessa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä ja juomaved......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä
Vesi > Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä
Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet
Tiedote | Julkaistu: 8.9.2016

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Ympäristömi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet
Vesi > Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet
Perfluoratut yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 23.6.2016

Erilaisia osittain tai kokonaan fluorattuja orgaanisia yhdisteitä (PFAS) on tuhansia ja niiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Perfluorialkyylihapot on yksi PFAS-yhdisteiden alaryhmä, johon kuuluu m...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Perfluoratut yhdisteet
Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Tiedote | Julkaistu: 23.2.2016

Kuluttajatuotteissa yleisesti käytössä olevien ympäristömyrkkyjen esiintyvyyttä ja pitoisuuksia elinympäristössä tunnetaan huonosti. Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja Il......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Kulutus ja tuotanto > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Uutinen | Julkaistu: 1.2.2016

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Kulutus ja tuotanto > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Lääkejätteen käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Jätteen luokittelun lähtökohtana on EU:n jäteluettelo, joka on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen liitteessä 4 (86/2015). Jäteluettelossa jokaisella jätenimikkeellä on kuusinumeroinen tunnusnume...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet > Lääkejätteen käsittely
Heksabromisyklododekaanin rajoitukset
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

EPS- (styrox) ja XPS-eristeiden  sekä jossain määrin myös pakkausmateriaalien ja tekstiilien palosuojauksessa käytetty heksabromisyklododekaani (HBCD tai HBCDD) lisättiin Tukholman pysyviä orgaa...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) > Heksabromisyklododekaanin rajoitukset
Usein kysytyt kysymykset
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

PCB Hei, olisin esittänyt muutamia lisäkysymyksiä www.ympäristo.fi sivuilla mainittuihin PCB-yhdisteisiin ja dioksiineihin mm. kondensaattoreissa ja muuntajissa. Olette listanneet siellä tunnet...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Usein kysytyt kysymykset
Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutuminen Itämereen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

 Haitallisia yhdisteitä voi päätyä ympäristöön joko suorina pistepäästöinä mm. teollisuudesta tai erilaisten onnettomuuksien yhteydessä, mutta myös kotitalouksista jätevesipuhdistamojen kautta s...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutuminen Itämereen
Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Elimistön luonnolliset hormonit kuten testosteroni, estrogeeni, kilpirauhashormoni ja insuliini muodostavat monimutkaisen ja herkän järjestelmän. Tämä hormonijärjestelmä ohjaa laaja-alaisesti eliöiden...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet
Kemikaalien yhteisvaikutukset
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Kemikaaleja voi päätyä ympäristöön niiden kaikista elinkaaren (valmistus, käyttö, hävitys) eri vaiheista. On arvioitu, että käytössä olisi nykyään yli 100 000 kemiallista ainetta ja lukuisia nii...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Kemikaalien yhteisvaikutukset
Kuluttajakemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Kotitalouksista muodostuvien päästöjen hallinta on huomattavasti hankalampaa, kuin esimerkiksi lupaehtoja noudattavien teollisuuslaitosten. Erilaiset kuluttajakemikaalit voivat päätyä ympäristöön nii...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Kuluttajakemikaalit
Lääkeaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille j...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet
Teollisuuskemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 kemikaalia ja uusia kehitetään jatkuvasti. Suomessa on käytössä noin 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaral...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Teollisuuskemikaalit
Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Viljelykasvien sadon määrän ja laadun parantamiseksi käytetään intensiivisessä viljelyssä kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluaineet on kehitetty myrkylliseksi torjuttaville eliöille kuten rikkakasvei...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet
Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Vesistöjä kuormittavat mm. niihin päätyvät ravinteet, mutta myös erilaiset haitalliset aineet. Itämeren kohdalla valuma-alueen asukasmäärä, maatalous, runsas teollisuus, liikenne ja muu elinkeinoeläm...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet

1
2
Seuraava Viimeinen