Ilman epäpuhtauksien päästöt alueittain
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Päästöjen alueellinen jakautuminen on saatavissa vuosien 1990-2013 osalta kunnittain HERTTA.- järjestelmän kautta, joka on osa SYKEn Avointa tietoa. Päästöjen spatiaalista arvointia tar...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt > Ilman epäpuhtauksien päästöt alueittain
Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Uutinen | Julkaistu: 6.11.2017

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun happamoituminen nousi kansainväliseksi ympäristöhaasteeksi. Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön happamoitumien on sa......

Ilmasto ja ilma > Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Ilman epäpuhtaudet Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.5.2014

Suomessa ilmanlaatu on keskimäärin hyvä ja ilman epäpuhtauksien paikalliset vaikutukset vähäisiä. Hankalissa sääolosuhteissa talvisin ja keväisin pitoisuudet kaupungeissa voivat kuitenkin kohota sama...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu > Ilman epäpuhtaudet Suomessa
Ilman epäpuhtauksien päästöt
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Päästöjen seuranta Päästöjen aikasarjat Päästölähteet Päästöt taulukkomuodossa Päästöt kartalla YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:lle toimitetut yksity...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt
Ilmansuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Puhdas ilma on olennainen osa ihmisten ja muiden eliöiden hyvinvointia. Ilmansuojelulla pyritään turvaamaan terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja säilyttämään luonnon toimintakyky. ...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu
Happamoituneet vesistöt Euroopassa ovat toipuneet ennusteiden mukaisesti
Tiedote | Julkaistu: 20.3.2015

Euroopan rikki- ja typpipäästöjen happamoittamat järvet ja joet ovat toipuneet happamoitumisesta ennusteiden mukaisesti. Mittaustulosten ja mallinnukseen perustuvien ennusteiden vertaaminen osoittaa, ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Happamoituneet vesistöt Euroopassa ovat toipuneet ennusteiden mukaisesti
Luonto > Happamoituneet vesistöt Euroopassa ovat toipuneet ennusteiden mukaisesti
YK:n pääsihteerin huippukokouksen toivotaan vauhdittavan ilmastoneuvotteluja
Tiedote | Julkaistu: 19.9.2014

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon järjestää ilmastohuippukokouksen 23. syyskuuta New Yorkissa. Kokous ei ole osa virallista ilmastoneuvotteluprosessia, mutta sen tavoitteena on vahvistaa poliittista tukea ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ilmastonmuutokseen sopeutuminen > YK:n pääsihteerin huippukokouksen toivotaan vauhdittavan ilmastoneuvotteluja
Ilmasto ja ilma > YK:n pääsihteerin huippukokouksen toivotaan vauhdittavan ilmastoneuvotteluja
Ilmansaasteiden vaikutukset vähentyneet, mutta ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteita
Tiedote | Julkaistu: 2.4.2014

Hämeenlinnan Evolla sijaitsevan Valkea-Kotisen järven ja sen lähiympäristön ilmansaasteiden laskeumat ovat vähentyneet ja ympäristön tila on parantunut 25 vuoden aikana. Samaan aikaan ilmaston lämpene......

Luonto > Ilmansaasteiden vaikutukset vähentyneet, mutta ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteita
CLRTAP-raportointi
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

  Kaukokulkeutumissopimus Ilman epäpuhtauksien päästöjä rajoitetaan mm. YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksessa (CLRTAP)  ja sen alaisissa pöytäkirjoissa, jotka...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt > CLRTAP-raportointi
Ilmansuojelun raja- ja ohjearvot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.9.2013

Raja-arvot Pienhiukkasaltistumista koskeva sääntely Otsonia koskeva sääntely Tavoitearvot eräille metalleille ja bentso(a)pyreenille Ohjearvot Pitoisuuksien kehitys...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu > Ilmansuojelun raja- ja ohjearvot